2022. May 29

Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kar könyvtára

A könyvtár weblapja

A Könyvtár története szervesen kapcsolódik az ôt létrehozó intézmény történetéhez. A Könyvtár létrejötte egyidôs az  intézmény alapításával, amelynek idôpontja: 1818.

Megalakulása óta számos névváltozáson, átalakuláson ment keresztül, de alapításától napjainkig (kisebb  megszakítások 1848/1849 és 1949–1954) az oktatás, a kutatás szakirodalmi ellátásának szolgálatában áll. Mint jelentôs tudományos szakkönyvtár – az intézményi szükségletek elsôdleges kielégítése mellett – részt vesz a  tájegységben mûködô intézetek, üzemek vállalatok stb. szakemberei szakirodalmi igényeinek kielégítésében.

A 2000. január 1-jén életbe lépett integráció óta a Nyugat-Magyarországi Egyetem könyvtári hálózatának tagjaként, önálló kari könyvtárként mûködik. A Kar intézeti és tanszéki könyvtárainak hálózati központja, szervezi és irányítja  azok munkáját. A könyvtár gyûjti a Karon oktatott és kutatott valamennyi tudományág szakirodalmát, a kötelezô és ajánlott tankönyveket és jegyzeteket valamint a Karon készült szak- és diplomadolgozatokat, PhD értekezéseket és kari kiadványokat. A beszerzett dokumentumok bibliográfiai adatait 2001 óta a Corvina integrált könyvtári rendszerben  dolgozzuk fel, amely biztosítja a VOCAL katalógusba, illetve az országos közös katalogizáló rendszerbe való beépülést.

Részletes ismertető (PDF)

UMFT