2022. január 21

Apáczai Csere János Kar Könyvtára

A könyvtár weblapja

Könyvtárunk történetérôl a kar levéltárában 1875-tôl fellelhetô könyvtári könyvjegyzékek vallanak. A jelenlegi könyvtár 1959-ben kezdte meg mûködését a jogelôd intézmények és a korábban megszûnt tanítóképzôk értékes könyvállományával kiegészülve. Története összefonódott a fôiskola történetének és szervezetének változásával.

2000-tôl a Nyugat-magyarországi Egyetem közgyûjteményi hálózatának önálló tagkönyvtára lett. A kar információs központjaként mûködik, segíti az oktató, képzô, továbbképzô, tudományos és mûvészeti tevékenységet. Gyarapítja, feltárja, ôrzi és szolgáltatásaival az olvasók rendelkezésére bocsátja az oktatási profilnak megfelelô, valamint az általános mûveltséget fejlesztô hazai és külföldi irodalmat. Megôrzi a kar történeti értékû dokumentumait, biztosítja a gyûjtemény használatát. Idegen nyelvi könyvtárat mûködtet, közremûködik a hallgatók könyvtárhasználati és kutatás-módszertani ismereteinek fejlesztésében.

A 2010/2011. tanévtôl a fôépület tetôterében kialakított új, közel 1000 m2 alapterületen szolgáltat a könyvtár. A modern tudástér optimális feltételeket kínál az önálló tanuláshoz, biztosítja a kutatómunka feltételeit. A meglevô szolgáltatások mellett új, elektronikus olvasóhelyek, korszerû tanulási feltételek, önálló médiatár, modern közösségi terek, akadálymentesített környezet szolgálja a hallgatók, oktatók, könyvtárhasználók igényeinek magas szintû kielégítését.

Részletes tájékoztató (PDF)

UMFT