2021. október 24

Benedek Elek Pedagógiai Kar Könyvtára

Könyvtár weblapja

A könyvtár a kar szervezetébe tartozó információs központként mûködô szervezeti egység. Fô feladata a kar oktató-, nevelô-, képzô- és továbbképzô, valamint tudományos és gyakorlati munkájának segítése. 

Ez magában foglalja mindazokat a könyvtári feladatokat, amelyek az oktatók és a hallgatók szakirodalommal és szakirodalmi tájékoztatással való ellátására, továbbá az általános mûveltség könyvtári eszközökkel történô terjesztésére, elmélyítésére irányulnak. Tevékenységét meghatározzák a karon mûködô szakok és különbözô képzési formák  könyvtári szolgáltatási, szakirodalmi és tájékoztatási szükségletei.

A könyvtár története egyidôs a soproni felsôfokú óvónôképzéssel – 1959 szeptemberben nyitotta meg kapuit Sopron új felsôoktatási intézménye. Az Óvónôképzô Intézet Könyvtára mintegy 3000 kötet könyvvel és folyóirattal két szobában elhelyezve kezdte meg mûködését. Jelenlegi elhelyezését – a kar épületének elsô emeletén – 1969-ben nyerte el az  akkori intézeti könyvtár.

A könyvtár alapterülete 350 m2. Heti 38 órában, két olvasóteremben 62 ülôhely biztosítja a nyugodt munkavégzést.
10 számítógép internetkapcsolattal (WiFi lehetôség) áll a használók rendelkezésére. A tágas kölcsönzôtér közösségi térként funkcionál.

Részletes tájékoztató (PDF)

UMFT