2022. január 21

Geoinformatika Kar Könyvtára

A könyvtár weblapja

A NymE Geoinformatikai Kar Könyvtára az 1960-as évek végén alakult, mint speciális gyûjtôkörû technikumi könyvtár, s amelynek története és mûködése szorosan összefügg intézetünk sorsának alakulásával.

A könyvtár mai mûködési keretei – a többszöri átszervezés és költözés után – 1994-ben alakultak ki. A könyvtár alapterülete 147m2, az olvasói férôhelyek száma 40. Az intézetünkben 1972-ben fôiskolai szintû oktatás kezdôdött és azóta könyvtárunk felsôoktatási szakkönyvtárként mûködik, 1995 óta nyilvános könyvtár.

A Geoinformatikai Kar az egyetemnek a legkisebb kara, de az országban egyedüliként képez gyakorlott szakembereket (földmérô és földrendezô mérnököket, térinformatikai és ingatlankataszteri szakmérnököket) a magyar földmérés és térképészet számára. Ez határozza meg könyvtárunk mûködésének alapvetô célját: a Kar oktatási és kutatási  munkájában való közremûködést, a szükséges szakirodalom és információk gyûjtését és rendelkezésre bocsátását.

Részletes ismertető (PDF)

UMFT