2022. január 21

Hírek

Magyar Tudományos Művek Tára

Magyar Tudományos Művek Tára

A Magyar Tudományos Akadémia létrehozta a Magyar Tudományos Művek Tárát (MTMT), a hazai tudományos művek hiteles adatbázisát. Az adatbázis létrehozását az Akadémián kívül négy szervezet - a Magyar Akkreditációs Bizottság, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA), a Magyar Rektori Konferencia, valamint az Országos Doktori Tanács - határozta el. A programot az Akadémia Kutatásszervezési Intézete működteti.

Kutatók éjszakája - 2011

Nagy sikerrel zajlott le idén is a Kutatók éjszakája országos program Szombathelyen a NymE Savaria Egyetemi Központ karai és könyvtára szervezésében.

Könyvtárak összefogása a tudásért!

Könyvtárak összefogása a tudásért!

Benedek Elek Pedagógiai Kar Könyvtára

Könyvtár weblapja

A könyvtár a kar szervezetébe tartozó információs központként mûködô szervezeti egység. Fô feladata a kar oktató-, nevelô-, képzô- és továbbképzô, valamint tudományos és gyakorlati munkájának segítése. 

NymE Központi Könyvtár és Levéltár

A könyvtár weblapja

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár története egyidős az egyetem történetével.1735-ben bányatisztképző iskolát és „könyvtárat” hoztak létre Selmecbányán, amelyet 1770-ben akadémiai rangra emeltek.  1808-ban önálló Erdészeti Tanintézetet alapítottak.

Geoinformatika Kar Könyvtára

A könyvtár weblapja

A NymE Geoinformatikai Kar Könyvtára az 1960-as évek végén alakult, mint speciális gyûjtôkörû technikumi könyvtár, s amelynek története és mûködése szorosan összefügg intézetünk sorsának alakulásával.

Savaria Egyetemi Központ Könyvtára

A könyvtár weblapja


 A NymE SEK Könyvtára 2008-tól a Nyugat-magyarországi Egyetem könyvtári hálózatának tagkönyvtára. A könyvtár jogelődjének – a Berzsenyi Dániel Főiskola Könyvtárának – története 1959-ig, a Felsőfokú Tanítóképző megalakulásáig nyúlik vissza.

Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kar könyvtára

A könyvtár weblapja

A Könyvtár története szervesen kapcsolódik az ôt létrehozó intézmény történetéhez. A Könyvtár létrejötte egyidôs az  intézmény alapításával, amelynek idôpontja: 1818.

Apáczai Csere János Kar Könyvtára

A könyvtár weblapja

Könyvtárunk történetérôl a kar levéltárában 1875-tôl fellelhetô könyvtári könyvjegyzékek vallanak. A jelenlegi könyvtár 1959-ben kezdte meg mûködését a jogelôd intézmények és a korábban megszûnt tanítóképzôk értékes könyvállományával kiegészülve. Története összefonódott a fôiskola történetének és szervezetének változásával.

UMFT