2022. január 25

Apáczai Csere János Kar Könyvtára

A könyvtár weblapja

Könyvtárunk történetérôl a kar levéltárában 1875-tôl fellelhetô könyvtári könyvjegyzékek vallanak. A jelenlegi könyvtár 1959-ben kezdte meg mûködését a jogelôd intézmények és a korábban megszûnt tanítóképzôk értékes könyvállományával kiegészülve. Története összefonódott a fôiskola történetének és szervezetének változásával.

UMFT