2022. január 21

NymE Központi Könyvtár és Levéltár

A könyvtár weblapja

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár története egyidős az egyetem történetével.1735-ben bányatisztképző iskolát és „könyvtárat” hoztak létre Selmecbányán, amelyet 1770-ben akadémiai rangra emeltek.  1808-ban önálló Erdészeti Tanintézetet alapítottak.

1846-ban az erdészeti oktatás is „akadémiai rangot” kapott, létrejött a Bányászati és Erdészeti Akadémia. 1919-ben a könyvtár a fenntartó intézménnyel együtt Sopronba került. 1949-ben újabb szervezeti változásokra került sor. Az erdőmérnökképzés különvált a bánya- és kohómérnökképzéstől, amelyek az ekkor alapított miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem szervezetében folytatták működésüket. Az 1957/58. tanévben kezdődött meg az önálló faipari mérnökképzés.

1962. szeptember 1-től az addig egyetemi rangú Erdőmérnöki Főiskola, mint Erdészeti és Faipari Egyetem  működött 1996. szeptember 1-ig. A 80-as évek végétől további új szakok, karok indultak – közgazdasági,  környezetvédelmi, vadgazda, papíripari mérnöki, belsőépítész, alkalmazott művészeti, műszaki tanárképző.

Az egyetem 1996-tól Soproni Egyetem elnevezéssel folytatta tevékenységét, majd az integráció eredményeként  2000. január 1-től a Nyugat-Magyarországi Egyetem 7 karán lehet felsőoktatási tanulmányokat folytatni, majd 2008.  január 1-től a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola integrációjával már 10 karral működő egyetem alakult.

Nyilvános, felsőoktatási és országos feladatkörű szakkönyvtárként feladata az egyetem oktatási, kutatási  tevékenységének támogatása, valamint a helyi és regionális szakirodalmi információ-szolgáltatás. Az erdészet,  faipar, geodézia  és vadgazdálkodás területén országos szakmai és információs központ, az Országos  Dokumentum-ellátási Rendszer tagja. Informatikai rendszere csatlakozik és beépül az együttműködő  tagkönyvtárakkal és szakkönyvtárakkal együtt az országos könyvtári rendszerbe.

Részletes tájékoztató (PDF)

UMFT