Gyorskeresés a katalógusban
Bejelentkezés
Naptár
h k s c p s v
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 
Támogatók

 

Címlap

Jó irányba tart az ELTE SEK - Gyorsjelentés a felvételi eljárás jelentkezési adatairól

Megjelenési adatok
Megjelenés dátuma: 
2017-04-06

Jó irányba tart az ELTE SEK - Gyorsjelentés a felvételi eljárás jelentkezési adatairól

2017.04.06. - 14:15 | vaskarika.hu

Jó irányba tart az ELTE SEK - Gyorsjelentés a felvételi eljárás jelentkezési adatairól

Nyilvánosságra kerültek a 2017. évi általános felvételi eljárás jelentkezési adatai. Az idén a Savaria Egyetemi Központtal (SEK) bővült ELTE az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is megőrizte országos vezető szerepét a jelentkezések számában: az összes jelentkező közül továbbra is minden ötödik (21 499 fő – a második helyezett a Debreceni Egyetem, 15 000 fölötti jelentkezővel) az ELTE-re adta be a jelentkezését, első helyen közülük 12 114-en jelölték meg az ELTE valamely szakját.

HIRDETÉS

Az ELTE jelentkezési adatain belül a Savaria Egyetemi Központjának adatait elemezve elmondható, hogy a SEK integrációjának eredményeként a jelentkezési létszám országos átlag feletti csökkenése megállt, a SEK jelen adatai az országos és ELTE-s trendet követik. Ez nagy sikernek könyvelhető el, hiszen a 2017. évi általános felvételi eljárás során a SEK - annak érdekében, hogy működését stabilizálja -, jóval kevesebb szakot hirdetett meg, és ezekre érkezett közel ugyanannyi jelentkezés. Tehát 2017 szeptemberében, amikor a jelentkezők megkezdik tanulmányaikat, már nagyobb létszámú csoportokban, gazdaságosabb működéssel folyik majd képzésük. A jelentkezői létszám érezhetően nem csökkent, a meghirdetett képzési portfólió tisztítás tehát eredményes volt.

A Savaria Egyetemi Központ a 2017. évi általános felvételi eljárás során új képzéseket is kínált - megjelent az informatikai képzés, tovább erősítve a műszaki képzési portfóliót, és jelentős érdeklődés mutatkozott a gazdaságtudományi képzések iránt is.

Részletes elemzés

I. Az országos, az ELTE és a SEK általános jelentkezési adatai

Az Oktatási Hivatal március 31-én, pénteken publikálta a 2017 évi általános felvételi eljárás jelentkezési adatait. Közleményünk első részében az országos, az ELTE és a SEK általános adatait elemezzük második részében pedig a SEK-re történt jelentkezések adatait mutatjuk be részletesen.

Idén 105 868 fő nyújtotta be jelentkezését a felsőoktatásba, ez a tavalyi 111 162 jelentkezővel összevetve országosan közel 5%-os csökkenést jelentett. Ez a trend megfigyelhető az ELTE vonatkozásában is, de az arányos országos csökkenés miatt a 105 868 összes jelentkező közül továbbra is minden ötödik (21 499 fő) az ELTE-re adta be a jelentkezését. Első helyen közülük 12 114-en jelölték meg az ELTE valamely szakját ez a tavalyi számokkal összehasonlítva 6%-os csökkenést jelent. A fenti adatok alapján elmondható, hogy az ELTE az országos trendekkel együtt mozogva továbbra is megőrizte országos vezető szerepét a jelentkezések számában.

Az ELTE jelentkezési adatain belül a Savaria Egyetemi Központjának adatait elemezve elmondhatjuk, hogy a jelentkezések összlétszámát tekintve, 2651 fő, az országos és ELTE szinten is megmutatkozó 5%-os csökkenés volt tapasztalható (2016-ban összesen 2793 fő jelentkezett a SEK-re). Az első helyes jelentkezések vonatkozásában összességében 7%-os csökkenést regisztráltunk, amely ugyancsak az ELTE megfelelő értékét, 6%, követi. Összefoglalva elmondhatjuk, a SEK-nek az ELTE-vel történt integrációjának első eredménye, hogy az országos átlag feletti jelentkezési létszám csökkenése megállt, a SEK jelen adatai az országos és ELTE trendet követik.

Jobban a számok mögé nézve ez nagy sikernek könyvelhető el, hiszen a 2017. évi általános felvételi eljárás során a SEK annak érdekében, hogy működését stabilizálja jóval kevesebb szakot hirdetett meg (lásd alábbi táblázat). Ez azt jelenti, hogy 2017 szeptemberében, amikor a jelentkezők megkezdik tanulmányaikat már nagyobb létszámú csoportokban, gazdaságosabb működéssel, folyik képzésük, azzal a ténnyel együtt, hogy jelentkezői létszám érezhetően nem csökkent, a meghirdetett képzési portfólió tisztításunk egyik eredménye. A másik nagy eredmény, hogy a 2017. évi általános felvételi eljárás során új képzéseket is kínáltunk - megjelent az informatika képzés tovább erősítve műszaki képzési portfóliónkat, továbbá a gazdaságtudományi képzések -, melyekre jelentős érdeklődés mutatkozott, de erről részletesebben a következő szakaszban írunk.

A SEK-en meghirdetett szakok száma képzési területenként és képzési szintenként.

 

II. Az ELTE Savaria Egyetemi Központ jelentkezési adatairól részletesen

Az alábbi táblázatban és ábrán mutatjuk be az első helyen a SEK képzéseit megjelölő jelentkezők képzési területenkénti megoszlását, melyből már részletesebb információk is kiolvashatóak.


 

bölcsész és műszaki területeken minimálisan csökkent a jelentkező szám, igaz az anglisztika tekinthető továbbra is húzószaknak, de helyes döntés volt a közösségszervezés alapképzés meghirdetése, mely a későbbiekben több hallgatót vonzhat. A történelem szak valamint a természettudományos alapszakok esetében átrendeződés indult el az alapszakok irányából az azonos szakterületű osztatlan tanárszakok irányába. (Lsd. Pedagógus/Tanárképzés fejezetben.)

sporttudományi képzési területet szintén érintette a szakstruktúra változás (két alapszakból szakirányok lettek). Az edző alapképzés csökkenő száma viszont további elemzést igényel, még akkor is, ha feltételezhetően a potenciális jelöltek a testnevelő tanár szak irányába „indultak el". Meggondolandó, hogy az edző szak jelenlegi sportági kínálata mennyire tekinthető népszerűnek, bár a kézilabda e tekintetben a későbbiekben segítheti a képzés népszerűségének növekedését.

Az új területek (gazdaságtudomány, informatika) vissza, illetve behozatala abszolút pozitív, annak fényében különösen, hogy a képzések csak a kiegészítő kötetben jelentek meg (január 31-én!). A jelentkezési adatokból egyértelmű, hogy érdemes az informatikai területet fejleszteni a továbbiakban is a műszaki mellett, feltéve, ha ezen a területen is tudunk megfelelő piaci kapcsolatokat kiépíteni. A gazdaságtudományi képzéseknek Szombathelyen mindig is nagy sikere volt, későbbiekben a terület teljes kiépítésével jelentős hallgatói létszámot eredményezhet a terület.

Pedagógus/Tanárképzés:

A tanárképzés újabb átalakítása országosan hátrányosan érintette a terület jelentkezési létszámait. Az alapképzés után az 5 féléves tanárképzésre jelentkezők - a jogszabályi változások miatt - is eltűntek a rendszerből, mely nálunk jelentősen éreztette a hatását (tavaly 138 első helyes jelentkező volt a képzésekre). Azonban biztató, hogy az átalakítás ellenére növekedett a rövidciklusú (2, 4 féléves) tanárszakos jelentkezők száma a tavalyihoz képest, ami igazolja, hogy az egyik legnagyobb piac a SEK számára a gyakorló tanárok átképzése, továbbá a matematika, fizika és kémiatanár szakok szükségességét is erősíti a rövidciklusú szakokon tapasztalható jelentkezői létszám. Az év közben lezajló integráció miatt ezek a szakok is csak a kiegészítő kötetben jelentek meg, így potenciálisan nagyobb létszám realizálható ezek esetében.


 

Meg kell említeni ugyanakkor, hogy az osztatlan tanárképzésen az emelkedés töretlen és évről-évre emelkedő tendenciát mutat, azaz helyes döntés volt erre a területre fókuszálnunk és a jövőben ezt fogjuk tenni. Az emelkedés nagyban köszönhető az ELTE jogán indítható szakpároknak (137-ből 58 első helyes). Szakonként nézve is jók a mutatók megfelelő létszámmal indulhatnak a szakok: angol 26, biológia 20, földrajz 14, matematika 11, magyar 20, testnevelés 71, történelem 30. Ennél még örömtelibb, hogy a tanító szak kiemelkedően magas jelentkező létszámot produkált: Nappali 43, Levelező 26 fő.

 

Legnépszerűbb SEK képzések (nappali+levelező összesen):

111 különböző szak(pár) került meghirdetésre, melyből az alábbi 21 adja az első helyes jelentkezők több mint 70 %-át.