Gyorskeresés a katalógusban
Bejelentkezés
Naptár
h k s c p s v
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
Támogatók

 

Címlap

Komoly ejnye bejnyét kapott a Nyugat-magyarországi Egyetem

Megjelenési adatok
Megjelenés dátuma: 
2015-03-18

Több hiányosságot is feltárt az Állami Számvevőszék
(ÁSZ) a Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME) 2009 és 2013 közötti
gazdálkodásának ellenőrzésénél – tájékoztatta az ÁSZ  az MTI-t.

 

Az állami és egyházi fenntartású felsőoktatási intézményeket érintő
ellenőrzés-sorozat a NYME-re vonatkozó megállapításai szerint 2009-2013.
között a felsőoktatási intézmény pénzügyi egyensúlya részben volt
biztosított. Az egyensúly fenntartása az intézmény által hozott
takarékossági intézkedésekkel és az irányító szervtől esetenként,
összességében 46,6 milliárd forint kapott pótlólagos támogatásokkal
tudta biztosítani.
A pénzügyi gazdálkodás területén több szabálytalanságot tárt fel az ÁSZ:
megállapította, hogy az egyes vagyonelemek kimutatása, besorolása és
mérlegértékük megállapítása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

A jelentés szerint a rendszeres és nem
rendszeres személyi juttatások, a külső személyi juttatások, a dologi és
felhalmozási kiadások, az ellátottak juttatásai előirányzatainak
felhasználása, az intézmény működési bevételek beszedése nem volt
szabályszerű, mivel a gazdálkodási jogkörök gyakorlása nem felelt meg a
jogszabályi előírásoknak.

 

Az egyetem két közalkalmazott kinevezési okiratában az alapilletmény
összegét magasabb összegben állapította meg, mint ami a jogszabályi
rendelkezések alapján számítható. A külső személyi juttatásoknál a
megbízási szerződések tartalma, azok teljesítése, számfejtése nem felelt
meg a jogszabályoknak és a belső szabályoknak sem.

 

Három számítástechnikai eszköz beszerzésénél megsértették a közbeszerzési eljárás lefolytatására előírt szabályokat.

A térítési díjakat és költségtérítéseket nem alapozták meg önköltségszámítással.
A NYME nem rendelkezett a befektetett eszközök kétévenkénti
leltározására vonatkozó felügyeleti szerv hozzájárulásával és a
leltározást 2009 és 2012 között nem végezte el évente. A feltárt hibák
összege meghaladta a jogszabályban meghatározott jelentős összeget.

A NYME 2009 és 2013 között tíz karon folytatott
képzést. A hallgatói létszám 2013-ban 10 097 volt, amely 4164-gyel
kevesebb a 2009. évinél. Az oktatók létszáma 15,4 százalékkal csökkent.

 

A NYME kiadásainak összege az ellenőrzött időszakban 77,9 milliárd
forint volt, ehhez 46,6 milliárd forint költségvetési támogatást kapott.
A vizsgált öt év alatt a NYME kiadásai 3,3 százalékkal, a bevételei
összességében 2,9 százalékkal nőttek. A kiadási és bevételi
előirányzatok tervezése szabályszerű volt, az előirányzatok módosítása,
azok elszámolása megfelelt a jogszabályoknak és belső szabályoknak.
A jelentések megállapításai alapján az ÁSZ a felsőoktatásért felelős
miniszternek, valamint az intézmény rektorának fogalmazott meg
javaslatokat, amelyek alapján az egyetemnek intézkedési tervet kell
készítenie. Ennek végrehajtását az ÁSZ utóellenőrzés keretében
értékelheti.