Gyorskeresés a katalógusban
Bejelentkezés
Naptár
h k s c p s v
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
Támogatók

 

Címlap

Versenyképes és minőségi oktatásra van szükség

Megjelenési adatok
Megjelenés dátuma: 
2015-06-04

Azt várjuk el magunktól, hogy a magyar oktatás versenyképes és minőségi
legyen, és a hazaszeretetre neveljen – jelentette ki Balog Zoltán, az
emberi erőforrások minisztere a pedagógusnap alkalmából tartott ünnepi
beszédében Budapesten, 2015. június 4-én.

Beszédében Balog Zoltán elmondta, hogy a szülők, a közvélemény
és a diákok is egyre többet várnak a magyar oktatástól. Többet, mert
kiművelt emberfő nélkül egy ország nem tud sikeres lenni, és mert azok
maradnak talpon, akiknél az oktatás és a nevelés középpontban van. A
tárcavezető kifejtette: a kormányzat azt várja önmagától, hogy a magyar
oktatás versenyképes legyen, minőségi és a hazaszeretetre neveljen.
Mindennek eléréséhez szükséges a szakmai kontroll, a hatékony
oktatásszervezés és az, hogy minél korábban el kell kezdeni az oktatást
és a nevelést.

Az emberi erőforrások minisztere szerint a pedagógusi hivatásnak
egyre inkább presztízse van újra, amely a kormány intézkedéseinek is
köszönhető. Példaként említette az életpályát és a
Klebelsberg-ösztöndíjat. Elmondta: 2013-tól plusz 200 milliárd forintot
költöttek a pedagógusok bérfejlesztésére, ami idén szeptembertől
folytatódik, ugyanis a pedagógus 2 kategóriában lévők fizetése 8, míg a
mesterpedagógusok bére 30%-kal nő.

"A pedagógusnap lényege, hogy elismerjük a minőségi munkát. Akik ma
díjat kapnak, azoknál a szakmai és az emberi minőség összekapcsolódik" -
zárta beszédét Balog Zoltán.

Az eseményen köszöntötte a díjazottakat Czunyiné dr. Bertalan Judit
köznevelésért felelős államtitkár, de jelen volt Dr. Palkovics László
felsőoktatásért felelős államtitkár is.

Kiemelkedő oktató-nevelő munkája, életpályája, a pedagógus élethivatás melletti elkötelezettsége elismeréseként Eötvös József-díjban részesült:

 • Dr. Fejérdy Pál, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani Klinika egyetemi tanára,
 • Lányiné dr. Engelmayer Ágnes, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar címzetes egyetemi tanára,
 • Prof. Dr. Rosta István, a Kaposvári Egyetem professzor emeritusa, egyetemi tanára,
 • Prof. Dr. Dobróka Mihály, a Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Geofizikai és Térinformatikai Intézet egyetemi tanára,
 • Ember Csaba, a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető tanára,
 • Hegyiné Mladoniczki Éva, a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója,
 • Dr. Kálmán Attila, a Tatai Református Gimnázium címzetes igazgatója,
 • Pomothy Györgyné, a Budapest XXI. Kerületi Népművészeti-kézműves és Szivárvány Óvodák óvodavezetője.

A felsőoktatás területén kiemelkedő oktatási, kutatási és nevelési
munkájáért, illetve iskolateremtő, nemzetközi szinten is elismert
tevékenységéért Szent-Györgyi Albert-díjban részesült:

 • Prof. Dr. Bárdos György, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet egyetemi tanára,
 • Dr. Gyimóthy Tibor, a Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és
  Informatikai Kar, Informatikai Tanszékcsoport Szoftverfejlesztés
  Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára,
 • Györffy Miklós, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar irodalomtörténésze, professor emeritusa
 • Dr. Kadocsa György, az Óbudai Egyetem egyetemi docense,
 • Dr. Komáromi Gabriella, a Kaposvári Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára,
 • Dr. Körtesi Péter Zsombor, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar egyetemi docense,
 • Dr. Krisztin Tibor, a Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és
  Informatikai Kar, Bolyai Intézet tanszékvezető egyetemi tanára,
 • Dr. Kullmann Lajos, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar professor emeritusa,
 • Dr. Molnár Dénes, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Gyermekgyógyászati Klinika egyetemi tanára,
 • Dr. Móri Tamás Ferenc, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematikai Intézet egyetemi docense,
 • Dr. Prohászka Zoltán, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, III. sz. Belgyógyászati Klinika egyetemi tanára,
 • Dr. Stépán Gábor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Gépészmérnöki Kar, Műszaki Mechanikai Tanszék tanszékvezető egyetemi
  tanára,
 • Prof. Dr. Szigeti Jenő, a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar egyetemi tanára,
 • Prof. Dr. Blutman László, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és
  Jogtudományi Kar, Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék tanszékvezető
  egyetemi tanára,
 • Prof. Dr. Görgényi Ilona, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének egyetemi tanára,
 • Prof. Dr. J. Nagy László, a Szegedi Tudományegyetem
  Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, Újkori Egyetemes Történeti
  és Mediterrán Tanulmányok Tanszék egyetemi tanára.

Kiemelkedő hatású oktatási-nevelési-gyógypedagógiai munkájáért,
valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos
tevékenysége elismeréseként Apáczai Csere János-díjban részesült:

 • Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin, a Pécsi Tudományegyetem
  Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Intézet Nevelés és
  Oktatáselméleti Tanszék egyetemi tanára,
 • Babai Zsófia, a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar adjunktusa,
 • Dr. Bajnóczy Gábor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki
  Tanszék egyetemi docense,
 • Balázs István, a Kaposvári Egyetem főiskolai docense,
 • Bánki Veronika, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Ének-zenei Tanszék nyugalmazott főiskolai docense,
 • Dr. Bihari Péter, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Gépészmérnöki Kar, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék egyetemi
  docense,
 • Boóczné Dr. Barna Katalin, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi docense,
 • Dr. Gombocz János, a Testnevelési Egyetem professor emeritusa,
 • Dr. Gunda András, a Testnevelési Egyetem egyetemi adjunktusa,
 • Győriné dr. Stefanik Krisztina, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
  Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar egyetemi adjunktusa, dékánhelyettese,
 • Heimann Lászlóné, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának nyugalmazott főiskolai docense,
 • Dr. Iker János Nándor, a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ főigazgatója,
 • Kovács Józsefné, az Óbudai Egyetem, Alba Regia Egyetemi Központ nyugalmazott mestertanára,
 • Dr. Kovács Zoltán, a Nyíregyházi Főiskola oktatási rektorhelyettese,
 • Dr. Kovácsné dr. Bakosi Éva, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar dékánja, főiskolai tanára,
 • Dr. Ludányi Ágnes, az Eszterházy Károly Főiskola, Szociálpedagógiai Tanszék főiskolai tanára,
 • Dr. Makovényi Ferenc, a Szent István Egyetem tanszékvezető főiskolai tanára,
 • Dr. Mészáros Ilona, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar, Növénytani Tanszék egyetemi docense,
 • Murvainé Ádám Anetta, a Miskolci Egyetem egyetemi adjunktusa,
 • Dr. Németh Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Bolyai Intézet egyetemi docense,
 • Rózsahegyiné dr. Vásárhelyi Éva, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
  Természettudományi Kar Matematikai Intézet központvezető egyetemi
  docense,
 • Dr. Sárvári Éva, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi
  Kar Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék egyetemi
  docense,
 • Dr. Timár Júlia, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet egyetemi docense,
 • Dr. Török Ákos, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Építőmérnöki Kar, Építőanyagok és Mérnökgeológiai Tanszék egyetemi
  tanára,
 • Dr. Vicsi Klára, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Távközlési és Médiainformatikai
  Tanszék tudományos tanácsadója,
 • Dr. Vörös Klára, a Kaposvári Egyetem egyetemi docense,
 • Dr. Bobvos Pál, a Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi
  Kar, Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi
  docense,
 • Balogh Irén, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Nagybajomi Tagintézményének gyógypedagógusa,
 • Dr. Csák Annamária, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IV. Kerületi Tagintézményének pszichológusa,
 • Dr. Cseriné Andirkó Éva, a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium középiskolai tanára,
 • Demarcsek Györgyné, a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője,
 • Dombainé Bokor Mária, az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezetője,
 • Gáll Andrásné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános
  Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Sályi Tagintézményének
  gyógypedagógusa,
 • Hámori Veronika, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetője,
 • Hegedűs József, a győri Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola műszaki tanára,
 • Dr. Jánossyné dr. Solt Anna Mária, a Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola középiskolai tanára,
 • Kelemen Sándorné, a Szolnoki Fiumei úti Általános Iskola tanára,
 • Kóré József, a Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezető-helyettese,
 • Kovács Ilona, a Budapest XIV. kerületi Szent István Gimnázium gimnáziumi tanára,
 • Munkácsy László, az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium igazgatója,
 • Nagy Ferenc Józsefné, a Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetője,
 • Ocskó Gyula, a Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola mérnöktanára,
 • Ötvös Zoltán Ernő, az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és
  Kollégium középiskolai tanára, a Budapest Főváros II. kerületi
  Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda irodavezetője,
 • Pap Judit, a Budapest II. kerületi Pedagógiai Intézet igazgatója,
 • Papházy Éva, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola igazgatója,
 • Dr. Papp Györgyné, a Kőbányai Szent László Gimnázium matematika tanára,
 • Dr. Petővári Ákos Béla, a Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskola tanára,
 • Ráczné Váradi Éva, a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két
  Tanítási Nyelvű Általános Isola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója,
 • Rakó József, a Budapest VI. Kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola igazgatója,
 • Dr. Stukovszkyné Henk Éva Julianna, a Hild József Általános Iskola tanítónője,
 • Dr. Szandaváriné Pflum Gizella Teréz, a Bajza Utcai Általános Iskola intézményvezető-helyettese,
 • Trefánné Bagdi Gizella, a Nyírbátori Református Általános Iskola intézményvezetője,
 • Vígvári Józsefné, a Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános
  Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet és Kollégium óvodai
  intézményegység-vezetője,
 • Virág Györgyné, a Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium intézményvezetője,
 • Virágné Nagy Éva, a Budapest XVII. kerületi Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatóhelyettese,
 • Dr. Zsilinszky Tibor, az Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium nyugalmazott pedagógusa,
 • Ferencziné Kerezsi Eleonóra, a Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde,
  Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium általános
  igazgató-helyettese.

Kiemelkedő óvodapedagógiai munkájáért, valamint az óvodapedagógus képzésben végzett tevékenysége elismeréseként Brunszvik Teréz-díjban részesült:

 • Andróczki Györgyné, a Kincseskert Óvoda óvodapedagógusa,
 • Baán Károlyné, a Bóbita Körzeti Óvoda óvodapedagógusa,
 • Baloghné Stadler Irén, a Kőbányai Aprókháza Óvoda óvodavezetője,
 • Baranyi Katalin, a Szent Istváni Napköziotthonos Óvoda óvodapedagógusa, szakmai Munkaközös ség vezetője,
 • Bazsó Erzsébet, a Hartyán-Árendás Összevont Óvoda óvodapedagógusa,
 • Bereczkiné dr. Záluszki Anna, az ELTE Tanító- és Óvónőképző Kar Oktató, adjunktusa,
 • Böjti Károlyné, Farmos Községi Óvoda címzetes óvodavezetője,
 • Breznai Erzsébet, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános
  Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Ózdi Tagintézményének
  gyógypedagógus óvónője,
 • Etelakiné Sarkadi Gabriella, a Terézvárosi önkormányzat Szív Óvoda óvodavezetője,
 • Feketéné Perge Veronika, a kiskörei ÓV-Lak Óvoda óvodai intézményvezetője,
 • Hajas Lászlóné, a Budapest XV. kerületi Molnár Viktor Óvoda óvodavezetője,
 • Hetzmann-né Begala Anna, a Tatabányai Sárbereki Óvoda intézményvezetője,
 • Horváth Dori Márta, a Zugligeti Óvoda óvodapedagógusa ,óvodavezetője,
 • Horváthné Nemes Eszter, a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Játéksziget Óvoda óvodapedagógusa,gyermekvédelmi felelőse,
 • Hovánszki Jánosné dr, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar főiskolai tanára,
 • Huszti Lászlóné, a Lövész Utcai Óvoda óvodavezetője,
 • Jarasovics Lászlóné, a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde óvodaigazgatója,
 • Kiss Sándorné, a Bükkábrányi Napsugár Óvóda és Bölcsőde nyugalmazott intézményvezetője,
 • Kozák Ferencné, a Kengyel község Napsugár Művészeti Modellóvoda intézményvezetője,
 • Kreiszl Antalné, a Ligeti Cseperedő Német nemzetiségi Óvoda Szabadság úti Tagóvoda tagóvodavezetője,
 • Dr. Krusinszki Ferencné, a szerencsi Csalogány Óvoda óvodavezető-helyettese,
 • Machán János Pálné, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Óvodavezetője,
 • Minyóczki Lászlóné, a Szendrőládi Óvoda óvodavezetője,
 • Molnárné Bánky Nóra, a Budapest XIV. kerületi Játékszin Óvoda intézményvezetője,
 • Németh Marcella Jolán, a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda óvodapedagógusa,
 • Padosné Kiszela Edit, a tápiószentkereszti Hét Kastély Kertje
  Művészeti Óvoda nyugalmazott óvodavezetője, óvodai szakértő, a Forrai
  emlékmúzeum vezetője,
 • Paksiné Rózsa Éva, a bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményvezető- helyettese,
 • Podlovics Zoltánné, a Nagyhalászi Református Óvoda óvodavezetője,
 • Takácsné Ivaskó Ilona, a Csimotai Ringató Waldorf Óvoda nyugalmazott óvodavezetője,
 • Tavali Gabriella, a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda óvodavezetője,
 • Tótáné Tóth Éva, a Szolnoki Városi Óvodák Tanügy-igazgatási igazgatóhelyettese,
 • Tóth János Tiborné, a Nekézsenyi Napraforgó óvoda óvodapedagógusa,
 • Tóthné Tímár Katalin, a Palotai Vadvirág Óvoda címzetes óvodavezetője,
 • Vargáné Fehér Erzsébet, a Hajdunánási Óvoda intézményvezető-helyettese,
 • Zala Mihály Lászlóné, a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
  Egyesített Óvoda Varázskarika Tagóvodájának Óvodapedagógusa.

A gyermekek harmonikus személyiségformálásában hosszú időn át végzett kiemelkedő pedagógiai munkája elismeréseként Németh László-díjban részesült:

 • Andóné Hentes Valéria, a Budapest V. Kerületi Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Intézményvezető-helyettese,
 • Árendás Rozália, a Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola tanítója, munkaközösség-vezetője,
 • Bácsai Gáborné, a Játékszín Óvoda óvodavezető-helyettese, Óvodapedagógusa,
 • Bella Tibor, a Budapest XVII. kerületi Gregor József Általános Iskola igazgatója,
 • Benkóné Dudás Piroska, a békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium fejlesztő-pedagógusa,
 • Bifkovicsné Liga Erika, az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium általános iskolai tanára,
 • Borbély Judit, a Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola tanára,
 • Deutsch Istvánné, a Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanára,
 • Elekes Mária, a Budapest XXI. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola intézményvezető-helyettese,
 • Ember Gertrud, a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola tanára, szabadidő szervezője,
 • Farkas Mária Ildikó, a gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola, Kollégium nevelési igazgatóhelyettese,
 • Forgács Ferencné, a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium középiskolai tanára,
 • Gyeneiné Szederkényi Zsuzsanna, a fővárosi Czabán Általános Iskola intézményvezető-helyettese,
 • Gyöngyösiné Bálint Anna, a kunágotai Bereczki Máté Általános Iskola tanára,
 • Dr. Halász Imréné, a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium középiskolai tanára,
 • Horváth Zsuzsanna, a fővárosi Jedlik Ányos Gimnázium középiskolai tanára,
 • Horváthné Sümegi Mária, a zalaegerszegi Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola tanítója,
 • Ifju Piroska Katalin, a Budapest XXI. Kerületi Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola gyógypedagógusa,
 • Illésné Kobolák Judit, a Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola tanítója, igazgatója,
 • Ivánné Böcskei Marianna, a szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola tanítója,
 • Jászai Nagy István, a Bátonyterenyei Kossuth Lajos Térség Általános
  Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa, címzetes igazgatója,
 • Jenei János, a Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és
  Kéttannyelvű Általános Iskola testnevelő tanára, iskolai és kerületi
  munkaközösség-vezetője,
 • Kalydi Zsigmond Tamásné, a fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója,
 • Karnis Pálné, az FM Kelet-magyarországi Agrár-Szakképző Központ
  Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskolája és
  Kollégiuma szakmai főigazgató-helyettese,
 • Katonáné Rosta Hedvig, a keszthelyi Egry József Általános és Művészeti Iskola tanítónője, drámapedagógusa,
 • Király Győzőné, a zalaegerszegi Izsák Imre Általános Iskola tanítója, napközis nevelője, munkaközösség vezetője,
 • Krajnyik Éva, a kiskörei Vásárhelyi Pál Általános Iskola tanítója,
 • Kyncl Rita, az Alsőerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium ének-zene szakos tanára, kórusvezetője,
 • Maksáné Nagy Katalin, az ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola tanítója,
 • Márta Irén, a Törökszentmiklósi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola tanára,
 • Márton Csabáné, a győri Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola matematika-fizika szakos tanára,
 • Máté Istvánné, a bánhorváti Kazinczy Gábor Általános Iskola tanára,
 • Mayer Orsolya, a Csillagszemű Táncegyüttes táncművészeti pedagógusa,
 • Mikóné Kocsis Éva, az Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola tanítója,
 • Mikus Judit, a Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezetője,
 • Mócz Ferenc, a miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője,
 • Moldvai Katalin, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda,
  Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
  Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon, Karcagi Tagintézményének
  gyógypedagógusa,
 • Molnár Erzsébet, a békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium tanára,
 • Palotai Istvánné, a Budapest XII. kerületi KIMBI Óvoda óvodapedagógusa, óvodavezetője,
 • Papp Lászlóné, a mátészalkai Képes Géza Általános Iskola igazgatóhelyettese,
 • Papp Zoltán Tibor, a fővárosi Hungária Általános Iskola és Kollégium nevelője,
 • Patyi Istvánné, az érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium tanítója,
 • Pausch Józsefné, a Budapest XXI. kerületi Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa,
 • Dr. Pelényi Attiláné, a Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium óraadó középiskolai tanára,
 • Pusztai Mária, a Budapest XIV. kerületi Szent István Gimnázium gimnáziumi tanára,
 • Rideg Ildikó, a kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium tagintézmény-vezetője,
 • Rozgonyi János István, az érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetője,
 • Sárközyné Pomázi Ágnes, a tatabányai Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanára,
 • Siklódi Margit Melinda, a Cinkotai Huncutka Óvoda óvodavezető-helyettese,
 • Stelzelné Szabó Erzsébet, a Budapest I. Kerületi Kosztolányi Dezső Gimnázium intézményvezetője,
 • Szarvasné Körmendi Katalin, a pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola Tanítója,
 • Szecseyné Tóth Katalin, a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola gyógypedagógusa,
 • Szöllősiné dr Vári Zsuzsa, a Budapest XII.kerület Pedagógiai Szolgálat igazgatója,
 • Szrjeborni Ervinné, a Budapest XXI. Kerületi Katona József Általános Iskola tanítója,
 • Szvák Jánosné, a záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola általános iskolai tanára,
 • Takács Istvánné, a fővárosi Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium nyugalmazott tanítója,
 • Tornai Tibor, az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola tanítója,
 • Tóth Beatrix, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító és Óvónőképző Kar oktatója, mestertanára,
 • Tóth Tamás, a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti
  Iskola pásztói Rajeczky Benjámin Tagintézményének tagintézmény-vezetője,
 • Valkóné Pogány Zsuzsanna, a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium pedagógusa,
 • Varga Attila, a Budapest XIII. kerületi Németh László Gimnázium intézményvezetője,
 • Varga Judit, a pécsi Leőwey Klára Gimnázium pedagógusa,
 • Vargáné Pethő Klára, a Budapest XXI. Kerületi Katona József Általános Iskola tanítója,
 • Vecserdi Jenőné, az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai
  Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
  Kollégium igazgatója,
 • Vizerné Dankó Edit, a kisvárdai Somogyi Rezső Általános Iskola általános iskola tanítója,
 • Molnárné Katona Ilona, a Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium tanára,
 • Dr. Veresné Kovács Éva, az Eötvös József Általános Iskola tanára, osztályfőnök, munkaközösség-vezető.

(EMMI Sajtó- és Kommunikációs Főosztály)