Gyorskeresés a katalógusban
Benutzeranmeldung
Kalender
M D M D F S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
Támogatók

 

Startseite

Frida Kahlo teste és lelke

Megjelenési adatok
Megjelenés dátuma: 
2017-02-22

Frida Kahlo teste és lelke

2017. február 22., 18:55 szerző: Ölbei Lívia 
 0 komment
Szombathely - A Frida Kahlo-jelenséget próbálja megérteni az a konferencia, amely csütörtökön 13 órakor kezdődik a Szombathelyi Képtárban - ahol két kortárs művész a Frida Fiestas-tárlattal mutatkozik be. Lesz filmvetítés és felolvasószínház is.

Boros Viola és Fajgerné Dudás Andrea közös tárlata adja a hátteret a mai Frida Kahlo-konferenciához. A középpontban: Frida Kahlo művészete mexikói és európai női kortársai kontextusában, valamint feminista attitűdje.

Nagy Anna Comrade Frida címmel tart előadást. Az ajánló szerint: Frida Kahlo elköteleződése a kommunista eszmék iránt köztudott. Az élet jobbátételét, a társadalmi igazságtalánságok felszámolását, az ember felemelését a marxista ideológiától remélő festőnő a mexikói kommunista párt tagjaként számos fórumon tette nyilvánvalóvá meggyőződését, hangoztatta nézeteit. Politikai aktivitása, kritikai attitűdje ugyanakkor nemcsak a párt tagjaként mutatkozott karakteresnek, hanem jelen volt élete szinte minden megnyilvánulásában. Élet és művészet nála e tekintetben is elválaszthatatlannak bizonyult. Az előadás tehát ennek a sajátos, „ideológiával kikeményített”, művészileg ugyanakkor rendkívül termékeny életfelfogásnak és életformának a bemutatására vállalkozik.

Széplaky Gerda előadásának címe: Nőiség és áldozat. A szenvedés identitásalakzatai Frida Kahlo festészetében. Az előadás esszenciája: „A keresztény kultúrában a nőiség identitáskeresése az anyaságban talált nyugvópontra. A hagyományos anyaságkép a gondoskodásban határozza meg a nő feladatát: Máriának saját testéből mindenekelőtt a tápláló mellekhez van joga. Ugyanakkor a gyengéd anya passiókép csupán, amely a siratásban teljesedik be: az anya szeretése nem más, mint a pusztulásra rendelt test ölelése. A passióra hangolt identitás az áldozathozatalt vállaló Fiú mellett a nőt az érzékiséggel azonosítja, ugyanakkor ebben az érzékiségben nem a test, nem az erotika, hanem csak a könnyek és az érzelmek vesznek részt. Mit jelent ezzel szemben az, ha egy nő a valódi testi érzékiséget választja önmaga reprezentálására? És mit jelent az, ha nem az anyaságban találja meg identitása gyújtópontját, hanem éppenséggel a fordított áldozathozatalban: a halott gyermek világra szülésében, s ezzel együtt saját teste égető fájdalmában?”

Nemes Z. Márió a betegség dialektikájában ragadja meg a Frida Kahlo-jelenség lényegét. Összefoglalásképpen azt mondja: „Előadásomban a művészet és a betegség közti dialektikus kapcsolatot vizsgálom kultúratörténeti kontextusban. A betegség ebben az összefüggésben azért tűnik fel ellentmondásos szerepben, mert egyszerre passziváló, vagyis negatív erő és egyszerre dinamizáló, vagyis pozitív erő. A beteg művész toposzában - melynek konkrét példája előadásomban Frida Kahlo - a bezáródásnak és a megnyílásnak kettős mozgása érvényesül. A művész szubjektum azáltal teremti meg önmagát, hogy elzáródik a társadalmi tértől egy esztéticista bensőségességbe, de ebben a bensőben kifinomul, hiszen a betegség(tudat) a vitalitás újraartikulálását, a művészi érzékenység elektrifikálódását is jelenti.

Bordács Andrea előadása a Másság mint brand - Identitáskérdés a Frida Kahlo-életműben címet viseli. Hiszen Frida Kahlóhoz és az életművéhez számos olyan jellemző társul, ami az európai művészethez és annak nőideáljához képest eltérő, s amit az alkotó erényének tudunk be. Kérdés, mindebben mennyi a tudatos brand-építés és mennyi a más (európaitól eltérő) nézőpont szerepe.

Készman József Sugárzó ego fogságában címmel Frida Kahlo képeiről beszél - azokról, amelyek őt magát ábrázolják. Ma este a Savaria mozi a Frida című filmet vetíti, pénteken a képtárban Frida-felolvasószínház.

Ölbei Lívia