Gyorskeresés a katalógusban
Benutzeranmeldung
Kalender
«  
  »
M D M D F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
Támogatók

 

Startseite

Új képzéseket, önálló irányítást ígér a soproni egyetem a SEK-nek

Megjelenési adatok
Megjelenés dátuma: 
2015-09-14
Az egyetem szenátusának közleményében nincs szó a szombathelyi központ önállósodásának.

Felsőoktatási intézményi átalakítás

Nyugat-magyarországi Egyetem - megújuló tudásközpont

A felsőoktatási intézmény átalakítását, racionalizálását
célzó kormányzati stratégia keretében kerül sor a térségi koncepció
kialakítására. A korábbi hónapokban megtörtént egyeztetések és a
Fenntartó javaslatai alapján kerül sor a konkrét feladatok
felvázolására. Az Egyetem vezetése megvizsgálta és értékelte az oktatási
intézmény pozícióját, és javaslatokat tett az átalakulásra, amelyek
figyelembe vételével az EMMI Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága a
térség szerkezetéhez igazodó, a minőségjavulás feltételeit erősítő
változtatásokat javasolt.

Fontos szempont az átalakítások során, hogy erősödjön a
képzési helyek döntési önállósága, és a hatályos jogszabályi feltételek
között jól strukturált és koncentrált képzési profillal rendelkező
intézményrendszer alakuljon ki. Az intézményi Fenntartó szándéka szerint
az új struktúrában a korábbi működési problémák csökkennek, és
megszűnhetnek, a gazdálkodás és a szervezettség stabillá válik. Mindezek
hozzájárulnak a képzés minőségének az erősítéséhez és az intézményi
működés hatékonyságához.

Ennek részeként a Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa
véleményezte a minisztériumi előterjesztést, és egyszerű többségi,
nyílt szavazással hozta meg döntéseit. A Szenátus egyetértett azzal,
hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem mosonmagyaróvári telephelyén működő
Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kar 2016. január 1. napjával
kiváljon az intézményből, és csatlakozzon a győri székhelyű Széchenyi
István Egyetemhez. A győri telephelyén működő Apáczai Csere János Kar
kiválásával és a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti
Kar zalaegerszegi mechatronikai szak képzési helye megváltozásával
kapcsolatban a Szenátus tagjainak csak kisebb része fejezte ki az
egyetértését, a vita során kiemelték a jól működő szakmai és emberi
kapcsolatrendszer fontosságát.

A Szenátus döntést hozott arról is, hogy a Fenntartó
javaslatainak gyors és eredményes megvalósításához milyen lépéseket kell
közösen megtenni, az Egyetem képviselői és a Fenntartó által
lefolytatott előzetes tárgyalásokon történt megállapodásnak megfelelően.
Irányelveket fogalmazott meg többek között az eszköznyilvántartás
átvezetésére, a karok állományában lévő közalkalmazottak és a megbízási
jogviszonyban állók jogfolytonosságára, a költségekre, az
adminisztrációs területekre, a pályázati lehetőségekre és
kötelezettségekre, továbbá a távozó karokat érintő PPP-szerződések
kezelésére vonatkozóan.

A Savaria Egyetemi Központ pozíciójával kapcsolatban az
egyeztetések során igényként fogalmazódott meg, hogy a képzési portfólió
átalakítására lesz szükség. Ezek tervezésére, a soproni karokkal
történő együttműködés újrafogalmazására a Rektor rektori biztost
nevezett ki, amely pozíció a későbbiekben a szombathelyi ügyekért
felelős rektorhelyettessé alakul át. A pedagógusképzés területén, a
Fenntartóval való egyeztetések során megerősítést nyert, hogy nem az
egyes intézményeknek, hanem az intézményrendszer képezheti a
továbbfejlődés irányát. Az észak-dunántúli pedagógusképzés
fejlesztésében a jelenleg működő mindhárom oktatási helynek
(Szombathely, Sopron, Győr) megvan a szerepe. A
turizmus-vendéglátás-képzés vonatkozásában a Közgazdaságtudományi Kar
szakvezetésével a jövőben Sopronban és Szombathelyen is indokolt a szak
indítása – eltérő szakirányokban. Az Apáczai-karhoz tartozó tanszálló
használatára pedig, a kar átadását követően, a majdani soproni
hallgatóknak is jogosultságot kell kapniuk.

Az átalakítások hozzájárulnak ahhoz, hogy a megújuló
Nyugat-magyarországi Egyetem Soproni kampuszán egy erős, nemzetközi
hírnevét szilárdító erdészettudományi (Erdőmérnöki Kar), illetőleg
faanyag-tudományi (Simonyi Károly Faanyag-tudományi, Műszaki és
Művészeti Kar) képzési profilokra koncentráló olyan egyetem jöjjön
létre, amelynek részeként a Közgazdaságtudományi Kar, valamint
Pedagógiai Kar helye és szerepe is biztosított. A karok közti
funkcionális szinergiáknak a „Zöld Egyetem” koncepció biztosít széles
teret.

A szombathelyi és a soproni kampuszok együttműködésére
az Egyetem vezetése – a Fenntartóval egyeztetve – egy új irányítási
modellt alakít ki, amely biztosítja mindkét telephely intézményen belüli
autonómiáját. Az Egyetem vezetése – az átalakításban érdekeltek
bevonásával – átszervezéseket, racionalizálásokat kezdeményez, amelyhez a
Fenntartó partnerségére is számíthat.

A magyarországi felsőoktatási intézményi átalakításban
résztvevő Nyugat-magyarországi Egyetem Rektora és az új struktúra
létrehozásáért felelős Kancellár ezúton is megköszöni mindazoknak a
felelős hozzáállását és munkáját, akiknek szerepük volt és van abban,
hogy a térségben a tradicionális értékek figyelembe vételével racionális
képzési modell alakulhasson ki. Az átalakulás következő szakaszában is a
teljesítményre, a magas minőségre, a versenyképes tudásra, az oktatók
és a hallgatók értékteremtő együttműködésére számítunk. Közép-Európa
kiemelkedő felsőoktatási rendszerének létrehozásában a
nyugat-magyarországi régiónak is jelentős lehetőségei és feladatai
vannak. Ehhez kérjük valamennyi érdekelt felelősségteljes munkáját.

Sopron, 2015. szeptember 15.

Prof. Dr. Faragó Sándor

rektor

Dr. Dinnyés Álmos

kancellár