Gyorskeresés a katalógusban
User login
Calendar
«  

May

  »
M T W T F S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
Támogatók

 

Home

ELTE SEK felvételi eredmények 2018

Megjelenési adatok
Megjelenés dátuma: 
2018-07-30

ELTE SEK felvételi eredmények 2018

2018-07-30, 10:54

   |   KATEGÓRIA: OKOS

Az ELTE adatain belül a szombathelyi képzésekre felvételt nyert hallgatók összlétszáma 654 fő. Ez a szám a 2017-es felvételi számhoz képest (527 fő) 24%-os hallgatói létszámnövekedést mutat!
ELTE SEK felvételi eredmények 2018
A 24%-os létszámnövekedés hatalmas eredmény, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a szombathelyi képzésekre történő bekerüléshez szükséges minimális pontszámok idén is jelentősen növekedtek, míg a tavalyi évben az itt induló alapképzésekbe való bejutáshoz átlagosan 338 pont volt elegendő addig idén ehhez már 351 pontra volt szükség. Az osztatlan mesterképzések esetén pedig 352 pont átlagos határt kellett teljesítenie a jövendő szombathelyi hallgatóknak. 2017-ben a szombathelyi képzésekre jelentkezőknek csak 64%-a tudott bekerülni a felsőoktatásba, addig idén a megemelt ponthatárok ellenére ez az arány 72%-ra emelkedett

„Az ELTE jelentkezési adatain belül a Savaria Egyetemi Központ adatait elemezve elmondhatjuk, hogy az első helyes jelentkezések vonatkozásában összességében 11,1 %-os növekedést regisztráltunk, ami az országos átlagot 6,5-szörösen és az ELTE-átlagot 1,4-szeresen haladta meg. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a Savaria Egyetemi Központ irányításával az ELTE égisze alatt, a Szombathelyen működő szakok népszerűsítésére lebonyolított felvételi kampány az ELTE SEK számára nagy sikerként könyvelhető el.” (ELTE SEK Sajtótájékoztató, 2018.04.13.)

A felvettek számának növekedése annak is köszönhető, hogy új képzések jelentek meg az ELTE portfóliójában: a Savaria Egyetemi Központ ELTE-hez történő csatlakozása révén, Szombathelyen is indultak új szakok, szakpárok. Az integráció után másfél évvel ismét indul Szombathelyen a gazdálkodás és menedzsment alapszak, valamint felsőoktatási szakképzés, amely illeszkedik az ELTE azon stratégiájába, hogy a gazdaságtudományi képzési területen bővítse képzései számát.

1.      Jelentkezők száma 2018. év általános eljárás

Közel 1700 fő 2693 db jelentkezést nyújtott be az ELTE szombathelyi képzéseire. Ez úgy lehetséges, hogy egy jelentkező több képzésünket is megjelölhette.

A közel 1700 főből, 905 fő az, aki első helyen jelölte meg a szombathelyi képzéseket.
 
Az első helyes jelentkezések alakulása (nappali+levelező)

Szak neve Első helyes jelentkezők (fő)
gépészmérnöki (Szombathely) 89
gazdálkodási és menedzsment (Szombathely) 78
osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár]] (Szombathely) 62
tanító (Szombathely) 44
programtervező informatikus (Szombathely) 43
kereskedelem és marketing (Szombathely) 42
kereskedelem és marketing [logisztika] (Szombathely) 41
anglisztika (Szombathely) 35
edző (Szombathely) 34
sport- és rekreációszervezés [rekreációszervezés és egészségfejlesztés] (Szombathely) 32

 

2.      Felvételi eredmény - 2018. normál eljárás 

Felsőoktatási szakképzésre Alap és Osztatlan képzésre Mesterképzésre Összesen
85 fő 476 fő 93 fő 654 fő

A legmagasabb hallgatói létszám a gépészmérnöki, tanító és anglisztikaalapképzéseken, valamint mester, illetve osztatlan tanárszakon jelenik meg. Továbbra is a legnépszerűbb a pedagógusképzés, melyre a felvettek 40%-a került be. Ezt követik a gazdaságtudományi, a bölcsész és a műszaki képzési terület felvettei.

Szak neve (nappali+levelező) Felvett fő
gépészmérnöki (Szombathely) 58
kereskedelem és marketing [logisztika] (Szombathely) 54
osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; gyógytestnevelő - egészségfejlesztő tanár]] (Szombathely) 54
gazdálkodási és menedzsment (Szombathely) 37
tanító (Szombathely) 36
kereskedelem és marketing (Szombathely) 33
gazdálkodási és menedzsment (Szombathely) 31
anglisztika (Szombathely) 26
edző (Szombathely) 21
programtervező informatikus (Szombathely) 21

Az ELTE Savaria Campusa 84 képzést indít az általános felvételi eljárás eredményei alapján. 

Az alap- és osztatlan képzésekről elmondható, hogy a bekerüléshez szükséges minimális pontszámok jelentősen növekedtek, míg a tavalyi évben a Szombathelyen induló alapképzésekbe való bejutáshoz átlagosan 338 pont volt elegendő addig idén ehhez már 351 pontra volt szükség. 

Az osztatlan mesterképzések esetén pedig 352 pont átlagos határt kellett teljesítenie a jövendő szombathelyi hallgatóknak. 

Ezzel, az ELTE karaival közösen tervezett átalakítással, a Savaria Egyetemi Központ megkezdte szakjainak tudatos piaci pozícionálását, melynek keretében jól felkészült hallgatók kerülnek be a Szombathelyen induló képzésekre, akik az ELTE minőségi követelményeinek is megfelelnek. 

Az ELTE-csatlakozást követően bővült Szombathelyen a tanárképzési portfólió (elsősorban a természettudományos szakokon, valamint a rövidciklusú tanárképzésben). A felvételi eredményekben is jól láthatóan megmutatkozik a pedagógus képzési területre felvételt nyert hallgatók jelentős száma (268 fő). Az ELTE szervezeti átalakítása is igazodik a növekedő pedagógusképzési igényekhez. Korábban már hírt adtunk róla, hogy az ELTE Szombathelyen 2018. augusztus 1-ei működéssel megalakította az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központot.

3.      Pótfelvételi

A pótfelvételi jelentkezés során a Szombathelyen induló képzéseket az ELTE-karok alatt kell keresni, jellemzően úgy, hogy a szak nevében zárójelben a „Szombathely” szó szerepel. 

Pl.: ELTE-BTK; anglisztika (Szombathely).

A nyári felvételi eljárásban való részvétel szabályai:
A nyári felvételi során csak azon személy jelentkezése fogadható el, aki 2018-ban nem jelentkezett, vagy egyetlen felsőoktatási intézménybe sem nyert felvételt.
A felvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy képzésre lehet jelentkezni.
Valamennyi képzési szinten kizárólag önköltséges képzésre lehet jelentkezni.
Fontos! A ponthatár nem lehet alacsonyabb, mint a normál eljárásban kialakult pontszám!!!
A jelentkezés határideje: 2018. augusztus 6. (23:59 óra)
Jelentkezés módja: csak e-felvételi keretében a http://www.felvi.hu oldalon.
A felvételi elbeszélgetéseket, valamint az alkalmassági és a gyakorlati vizsgákat augusztus 21-én tartjuk, melyről a rövid határidő miatt e-mailben kapnak értesítést a jelentkezők. A vizsgák időpontjáról és helyszínéről szóló információk elérhetők lesznek A SEK weboldalán:

(Felvételizőknek menü/Pótfelvételi a 2018/19-es tanévre almenü)
https://sek.elte.hu/content/potfelveteli-a-2018-19-es-tanevre.t.3776?m=1768 

Szintén ezen az oldalon tesszük közzé a pótfelvételi eljárásban meghirdetett szakok listáját is:
(Felvételizőknek menü/Pótfelvételi a 2018/19-es tanévre almenü)
https://sek.elte.hu/content/potfelveteli-a-2018-19-es-tanevre.t.3776?m=1768 

E-mail: felveteli@sek.elte.hu