Gyorskeresés a katalógusban
User login
Calendar
«  
  »
M T W T F S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Támogatók

 

Home

Felsőoktatási tájékoztató – felvételi jelentkezések, tendenciák, eljárás, teendők

Megjelenési adatok
Megjelenés dátuma: 
2015-04-30

A Nyugat-magyarországi Egyetem közleménye

Magyarországon fokozottan előtérbe került a tudásalapú gazdaság fejlesztése.

A gazdaság igényei a munkaerő képzettségi színvonalának további
emelését és szerkezetének átalakítását teszik szükségessé. A
Nyugat-magyarországi Egyetem a források hatékony felhasználásával a
minőségi fejlődést tekinti legfontosabb céljának. Ennek érdekében - az
optimális szerkezet kialakításával - előtérbe kívánja helyezni a
gazdaság igényeihez alkalmazható munkaerő képzés színvonalának az
emelését.

A 2015. évi általános felvételi eljárásban a Nyugat-magyarországi
Egyetemre jelentkezők száma 5584 , akik 6299 jelentkezést tettek.
Részletezve:

Kar Jelentkezések Jelentkezők Jelentkezők Jelentkezők Jelentkezők

 

 

A 2014-ig csökkenő tendenciát mutató jelentkezők és jelentkezések
számai az idei felvételi eljárás során - az országos átlagnak
megfelelően - kismértékű növekedést mutatnak. Míg 2012- ben 8260 ,
2013-ban 6602, 2014-ben 6213, az idén 6299 jelentkezést regisztráltunk.

 

Egyetemünk favorit szakjain az első helyes jelentkezések száma az
alábbiak szerint alakul: Alapképzések területén: csecsemő - és
kisgyermeknevelő BPK 51, óvodapedagógus BPK 202, óvodapedagógus német
nyelven BPK 12, gyógypedagógia AK 192, rekreáció- és egészségfejlesztés
BDPK 44, AK 115, gazdálkodási és menedzsment KTK 51, építőművészet SKK
19, tervezőgrafika SKK 42, műszaki menedzser TTMK 30, biológia
TTMK18, turizmus- vendéglátás AK 129, anglisztika BDPK 37,
sportszervező BDPK 33, természetvédelmi mérnöki EMK 30. A mesterképzések
területén: vállalkozásfejlesztés KTK 10, geográfus TTMK 17. Osztatlan
képzés: erdőmérnöki EMK 77. Valószínűsíthető és szándékaink is ezt
erősítik: a következő további években is támaszkodhatunk ezeknek a
szakoknak a húzóerejére.

Egyetemünk meghatározó szakjai - erdőmérnöki osztatlan, faipari
mérnöki Bsc, osztatlan tanár, turizmus-vendéglátás, környezetmérnöki
BSc,MSc, vadgazda mérnöki BSc, gazdálkodás és menedzsment BSc német
nyelven, óvodapedagógus német nyelven, turizmus-menedzsment MA,
számvitel MSc, vezetés és szervezés MSc, élelmiszermérnöki BSc,
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc,formatervezés BSc, fizika
BSc,, kémia BSc, matematika BSc, földrajz BSc- közül több unikális
szak. Ezeken a jelentkezési létszámok minden évben megfelelőek, de
kapacitásunk lehetővé teszi, hogy ezeken a szakokon magasabb
évfolyamokkal is indulhassunk.

A Közgazdaságtudományi Kar racionalizálta képzéseinek indítását, hogy
azokat még inkább a régió igényeihez igazítsa. Jelentkezési létszámán
megmutatkozik az alapképzési szakokon elnyerhető önköltség kiváltás,
mely lehetővé teszi, hogy hallgatóink, akár a teljes tanulmányi
időszakukat ingyenesen teljesítsék. Ezért célszerű a jelentkezési
rangsor első helyén szerepeltetni képzéseinket, hiszen a közgazdasági
képzési helyekre más intézmények esetében ez nem jellemző. A Kormány és
Sopron városa között elsőként létrejött megállapodás olyan fejlesztési
programot vetít előre, melynek fontos eleme egyetemünk, mely leendő
hallgatóinknak számos lehetőséget kínálhat. Német nyelvű képzésünk
további erősödése megmutatkozik a jelentkezők számában is, amelyet most
már az első végzett évfolyamok rendkívül kedvező elhelyezkedési
tapasztalatainak eredményei is igazolnak. Ebben fontos szerep jut
intézményünk határ menti adottságaiban rejlő lehetőségeknek is. A
szombathelyi képzésekre az NYME-re jelentkezők 31,2%-a adta be kérelmét,
minden harmadik NYME-re jelentkező hallgató szombathelyi képzést
választott. A 943 fő első helyes jelentkező 30%-os emelkedés a tavalyi
(2014. év) 719 fő első helyes jelentkező számhoz képest és ez jelentősen
meghaladja a 2013-as adatokat is. A szombathelyi felsőoktatás jelenlegi
és jövőbeni kiemelt területei (pedagógusképzés, sporttudomány, műszaki)
továbbra is nagy népszerűségnek örvendenek a jelentkezők körében,
melyet megerősítenek az idei évi emelkedő jelentkezési adatai.

Képzéseink közül kiemelkedő figyelmet fordítunk a 2015. szeptemberben
először induló duális képzéseinkre, így a szombathelyi gépészmérnöki, a
soproni faipari mérnöki és a zalaegerszegi duális képzésekre. Ezeken a
szakokon, a jelentkezési számok kimagaslóak. A duális képzések esetében
új gyakorlati képzőhelyek csatlakoztak az eddigi együttműködő cégekhez,
amely révén további lehetőség nyílik a duális képzésre való
jelentkezésre. A fent említett szakok jelentkezési számai részletezve (a
szak alapképzésére és duális képzésére összesen):

 

 

A felvételi létszámot befolyásoló tényezők: jogszabályi minimum
alapképzéseken 280, felsőoktatási szakképzés 240 pont. (pozitív, hogy az
emelt szintű mellett a nyelvvizsgáért és a szakképesítésért adható
többletpont is beszámítható a minimumba). Egyes szakokon az állami
ösztöndíjas képzésre való bejutás feltétele magasabb a jogszabályi
minimumnál. Az emberi erőforrások minisztere a nemzeti felsőoktatásról
szóló törvény 46. § (4) bekezdése alapján egyes alapképzési, valamint
osztatlan mesterképzési szakok esetében a magyar állami ösztöndíjas
képzésre történő felvételhez szükséges követelményt (minimumpontszám) az
alábbiak szerint határozta meg azzal a megjegyzéssel, hogy a ponthatár –
jellemzően a szakos kapacitás okán – a megadott pontszám-követelménytől
eltérhet (ezek a NymE szakjai esetében):

 

 

 

valamint a kötelező felvételi vizsgákon való részvétel, és az egyes szakokon meghatározott max. kapacitások.

 

A felvételi eljárás hátralévő időszakának fontosabb időpontjai:

 

2015. április 24-július 10. : az intézmények által szervezett
alkalmassági vizsgák, felvételi elbeszélgetések, amelyekre a behívás
karonként változó (vannak, akik e-mailen, és vannak, akik levélben
küldik az értesítést).

2015. július 9. : a jelentkezők adatmódosításának,
sorrendmódosításának, a felvételi pontszámításhoz szükséges dokumentumok
beküldésének végső határideje.

2015. július 23. : ponthatár megállapítás.

2015. augusztus 8. : felvételi döntések (határozatok) megküldése.

Várhatóan augusztus közepéig tart majd a pótfelvételi.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy az egyszeri sorrend módosítás
előtt figyelmesen olvassák el a megjelölt szakok felvételi
követelményeit (pl. emelt szintű érettségi, tantárgyak megfelelősége
stb. ). Amennyiben hiányosságot fedeznek fel, a sorrend módosítással
lehetőségük van arra, hogy az egyetemünkön megjelölt másik szakra
váltsanak. Intézményünk honlapján, a www.nyme.hu és a www.felvi.hu
felületen olvashatóak, a felveteli@sek.nyme.hu címen pedig kérhetőek
aktuális, friss információk.

 

2015. április 29. Sopron,

Prof. Dr. Faragó Sándor, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora

Dr. Dinnyés Álmos, a Nyugat-magyarországi Egyetem kancellárja