Gyorskeresés a katalógusban
User login
Calendar
M T W T F S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
Támogatók

 

Home

Főhajtás Esterházy János előtt

Megjelenési adatok
Megjelenés dátuma: 
2018-03-30

Főhajtás Esterházy János előtt

Utazás Alsódobokra2018.
március 18-án a szombathelyi Bolyai Gimnázium diákjai, pedagógusok,
Székely János megyéspüspök és Orsós Zoltán csákánydoroszlói plébános
kíséretében Alsóbodokra utaztak, hogy a helyi magyarokkal ünnepeljék a
forradalom kitörését és emlékezzenek Esterházy Jánosra. 

Utazás AlsóbodokraMinden
évben útnak indul egy maroknyi csapat (bolyaisok, szombathelyiek,
diákok, szülők, barátok...), hogy együtt ünnepelje március 15-két az
alsóbodoki testvériskolával. Az idén március 18-án történt az utazás
Zoboraljára, hogy az ottani magyarokkal együtt emlékezzünk  a ’48-as
forradalomra és Esterházy János felvidéki mártírsorsú politikusra.

Hóban, csúszós, jeges úton indult buszunk a 200 km-es útnak.
Szlovákiába érve, Komáromot elhagyva a havazásnak és a havas tájnak
nyoma sem volt. Velük tartott dr. Székely János megyés püspök és Orsós
Zoltán csákánydoroszlói plébános is.

Utazás AlsóbodokraA
nyitrai temetőben Erdősi Imre sírjánál az 1849. február 5-i branyiszkói
csata hős papjának tettét idézték fel. A koszorúzás előtt Novák
Henrietta 10. c osztályos tanuló Petőfi Sándor: Tiszteljétek a
közkatonákat! című versét szavalta el.  Vers és az előadó olyan
csodálatosan egységben volt, amely mindannyiunkat megérintett, s így nem
csupán a hely szelleme csalt könnyeket a szemekbe.  A szemközti börtön
falainál pedig a később is  ártatlanul meghurcolt magyarokra és
sorstársaikra emlékeztek.

Ez után Pográny község felé vettük az irányt, ahol fejet
hajtottunk Esterházy János emléktáblája előtt, itt Dr. Molnár Imre
emlékező beszédét hallhattuk. És ismét magyar nemzeti színnel átfont
koszorúk lepték el az emlékművet.

Utazás AlsóbodokraPogrányból
Alsóbodokra vezetett utunk. Felsétáltunk a stációk, Esterházy János
keresztútja  mellett  a 2017. szeptember 16-án, ünnepélyes keretek
között felavatott  Szent Kereszt felmagasztalása templomba. Itt
Zoboralja egy kis zsákfalujában, Alsóbodokon tavaly óta zarándokhely
működik, melynek két fő eleme az Esterházy János börtönbéli szenvedéseit
megörökítő keresztút, valamint a templom, melynek sziklakápolnájában
helyezték el   – hatvan évvel halála után – végső nyughelyére  Esterházy
Jánost. Gubik László beszéde és a koszorúzások után kezdődött az ünnepi
főpapi szentmise.

Utazás AlsóbodokraDr.
Székely János megyés püspök atya egész nap velünk volt, a fenti
helyszíneken is részt vett a közös ünneplésben. A Főpásztor
szentbeszédében történelmi tablóba foglalta Esterházy János politikai
pályáját és életáldozatát. Példaképnek állította a felvidéki és az egész
Kárpát-medencei magyarság elé tetteit, rendíthetetlen hitét, kivételes
emberségét, személyiségének sorstársaira gyakorolt hatását. Kiemelte,
hogy a mai globalizálódó világban is léteznek alapvető fundamentumok: az
istenhit, a család, a haza, a föld és a közösség egyaránt fontos
értékek, megtartó erők.

Novák Heni, Dobos Dominik a 10. c-ből, valamint Horváth Áron a
9.a-ból felolvasásukkal aktív résztvevői voltak a szentmisének.
Meghatóan szép szertartás volt, ahol közösen ünnepelt egy busznyi
szombathelyi és ahogyan kint fogalmaznak, egy maroknyi zoboraljai ember.
Felemelő pillanat volt hallani püspök atyát, amint a himnusz egy
részletét szavalta el és még felemelőbb volt hallani ezután a csordultig
megtelt kis "templomban" összegyűlt tömeg közös énekét. A misét Paulisz
Boldizsár és dr. Molnár Imre köszönő szavai zárták.

A mise után megtekintettük az Esterházy János emlékének
kialakított múzeumot. A múzeum bejáratánál áll egy tábla, melynek
szövege a következő:

                  A tárlatot dr Molnár Imre Esterházy Jánosról írt művei alapján

                                                     Paulisz Boldizsár,

                          az  Esterházy János Szülőföldjéért egyesület elnöke,

               valamint az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

                                  (Szombathely) pedagógusai  tervezték és készítették:

                                             Károly Frigyes nyugalmazott igazgató,

                                                    Kukor Ferenc igazgatóhelyettes,

                                                               Kocsis Zsolt tanár.

                      A szövegeket Jósa Judit (Szombathely) könyvszerkesztő gondozta.

                                                         Nyomdai munkák:

                Luce Innocente Kft. (Szombathely), ügyvezető igazgató: Horváth Balázs

Utazás AlsóbodokraA
program zárásaként Paulisz Boldizsár szót kért, amelyben megköszönte
püspök atyának, hogy elfogadta a meghívást, mert ez rendkívül sokat
jelentett a zoboraljai szórvány magyarságnak, és egy Esterházy éremmel
ajándékozta meg őt. Kérte, hogy a Püspök úr  is legyen szószólója az
Esterházy Jánosra való emlékezésnek, mártíromsága elismertetésének.
Paulisz Boldizsár  őszinte szavai, csillogó tekintete, kedves mosolya és
kifogyhatatlan lelkesedése mindannyiunknak erőt adhat. Hite, ereje,
kitartása, a magyarsága példaértékű.

Végezetül mindenkinek adott egy apró ajándékot, egy kis emlékérmet,
melynek egyik oldalán Esterházy János a másik oldalán a felavatott
templom látható. Azt gondolom, nem ez volt csupán az egyetlen ajándék,
amit vasárnap kaptunk, a legnagyobbat minden résztvevő a lelkében hozta
haza.

szöveg: Kukor Ferenc, Stumfel Zsoltné – Fotó: Stumfel Zsoltné