Gyorskeresés a katalógusban
User login
Calendar
«  

May

  »
M T W T F S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
Támogatók

 

Home

A miniszteri biztos a Nyugat-magyarországi Egyetem átalakulásáról

Megjelenési adatok
Megjelenés dátuma: 
2015-07-31

„A  felsőoktatási átalakulásról szóló tegnapi híradások
némelyikében pontatlanul jelentek  meg információk. Az átalakítás
kiemelt területének  számító  Nyugat-magyarországi Egyetem nem szűnik
meg, hanem átalakul. Ezzel kapcsolatban készült az alábbi friss
interjú  -  Palkovics László felsőoktatási államtitkár helyettes
megbízásából -  dr. Solti Péter, az intézményirányítási és
finanszírozási rendszer kialakításáért felelő miniszteri biztossal.”

A fenti kísérőszöveggel kaptunk meg közlésre az alábbi interjút,
melyet – különös tekintettel a téma súlyára és az általános
információszegénységre – változatlan formában közlünk.

Nem szűnik meg a Nyugat-magyarországi Egyetem

A felsőoktatás átalakításáról szóló tegnapi sajtótájékoztató
MTI közleményében a Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME) helyzetéről
egyértelmű a megfogalmazás: a felsőoktatási államtitkár az NYME
átalakításának a szükségességéről szólt. A vele készült Index interjú
azonban már az NYME megszüntetését vizionálja. Valóban mi várható a NYME
vonatkozásában? 

Az  illetékes Palkovics László felsőoktatási államtitkár  –
megbízására -  dr. Solti Péter, az intézményirányítási és finanszírozási
rendszer kialakításáért felelő miniszteri biztos válaszol a kérdésekre:

 Egyértelmű és több irányból, szakmai megfontolásokból megerősített
tény: a Nyugat-magyarországi Egyetem átalakítására mindenképpen szükség
van. Ezt nemcsak a fenntartó, hanem maga az egyetem, a felelősen
gondolkodó, a helyzetet jól ismerő szakértők is így vélik. Szó nincs a
NYME megszűntetéséről. Átalakításáról annál inkább. Úgy látjuk,  hogy a
jelenlegi, úgynevezett hálózatos, több várost átfogó egyetemi
struktúra korszerűsítésre szorul. Olyan gazdaságos és jól működtethető, a
XXI. század kihívásainak megfelelő működési formákat keresünk és
vizsgálunk, amelyek képesek a források hatékony felhasználásával
minőségi fejlődést elérni az oktatás és a tudományos kutatás területén.

 Kérdés: A megjelent információk nyomán a NYME-re
jelentkezettek körében elindult a bizonytalanság: érdemes-e  még
 (pót)jelentkezni az ismert szakokra, illetve a jelenlegi hallgatók
egyáltalán befejezhetik ott a tanulmányaikat? 

 Válasz: A felsőoktatási átalakítás célja az ott tanulók értékálló
tudásának a megalapozása. Ezt nem fogja korlátozni és csökkenteni
semmilyen változtatás, módosítás vagy új struktúra. Az oktatás minősége,
az oktatók elkötelezettsége a tudás magas szintű átadására – bármilyen
rendszerben - megmarad. A meghirdetett szakokra jelentkezők nyugodtak
lehetnek: amilyen szakra jelentkeztek, és ahová felvették őket –  be is
fejezhetik a tanulmányaikat. Szándékaink szerint korszerűbb oktatási
rendszerben, több tudást, a gyakorlatban jól hasznosítható ismereteket
szerezve. A sikeres végzésről szóló oklevelet – amennyiben a tanulmányi
követelményeknek megfelelnek – meg fogják kapni. Az átalakulások és a
változások a képzés színvonalát csak emelhetik.  

Kérdés: Mit érthetünk az MTI közleményben megfogalmazott
indokláson, nevezetesen: "az átalakítására azért van szükség, mert az
intézmény integrációját "nem sikerült jól végrehajtani", emiatt pedig
belső feszültségek alakultak ki." ?

Válasz: Tudomásul kell vennünk, hogy bár az intézményi
működtetésekben is adódnak folyamatosan javításra szoruló teendők, maguk
a rendszerek, a struktúrák jelentős mértékben meghatározhatják a
működési feltételeket. Ezeket időnként felül kell vizsgálni, és a
nemzetközi pozitív trendek, valamint a társadalmi szükségletek
figyelembe vételével módosítani, megváltoztatni - ha szükséges. Ezt
végezzük most. A területről érkező változtatási javaslatok –
akármennyire is jobbító szándék alapján születnek - összehasonlító,
mérlegelő elemzésre kerülnek, ez az érintett intézmények szakértőivel
közösen a mi dolgunk. Hiszen a helyi érdekek, a tradicionális
beágyazottság értékelése, vagy éppen a lobbyerők szubjektivitásának a
kiszűrése elengedhetetlen ahhoz, hogy hosszabb távra – évekre, akár
évtizedekre ható – megalapozható döntések szülessenek.

Az információk ehhez a régió igényeit is jól ismerő érintett
intézményektől erednek. A NYME átalakítási terveinek előkészítése – az
egyetem vezetésének a bevonásával – több hónapja elkezdődött, a működési
módok, lehetőségek feltérképezése és a javaslatok jelentős része az
intézményektől, illetve az intézmények érintett szervezeti egységeitől
jöttek és jönnek majd, ez a munka még nem fejeződött be.     

Kérdés: Az államtitkárság egyértelműen fogalmaz a tervezett
változások szükségességéről. Érdemes még  a továbbiakban a régióban
hónapok óta folyó  stratégiai egyeztetéseket folytatni, fontosnak
tartják az igények és a lehetőségek helyi szintű megfogalmazását?

 Válasz: Nagyon fontosak a további vélemények, hiszen augusztus
végéig minden információt befogadunk és feldolgozunk a legmegfelelőbb
konkrét működési modell(ek) kialakításához. Bár nagyon sok információ
áll a rendelkezésünkre már most is, mégsem zárjuk ki, hogy esetleg olyan
eredeti javaslatok születhetnek, amelyeket figyelembe érdemes venni.
A változtatásokról augusztus végén születik döntés.

Kérdés: Úgy tűnik, a döntéselőkészítés utolsó szakaszában
minden korábbinál erősebben törnek fel indulatok, a vélt és valós
érdekek mentén kérelmek és sérelmek, tradicionális kötődésekre való
hivatkozások és ellenérvek. Akárcsak más térségekben, a
 nyugat-magyarországi régióban is jelentős politikai és közéleti
lobbyerők képesek érdekérvényesítő erejüket latba venni. Számíthat ez a
 felsőoktatás alapvető átalakítását meghatározó, szabályozó döntések
meghozatalában?  

Válasz: A helyi érdekek képviselőinek a dolga azok érvényesítése. A
mi feladatunk pedig,  hogy megfelelő rálátással, az országos érdekeket
összehangolva a helyi lehetőségekkel, megteremtsük az átalakítás legjobb
formáit és módszereit. Nem szabad stratégiai döntéseket hozni úgy, hogy
az érintetteket, mindenekelőtt az oktatási tevékenységet végzők
véleményét, nem ismerjük meg. Ezért is ez a széles körű konzultáció.  A
szakmailag elismert, elfogultságtól mentes projektcsapatoknak fel kell
tudnia mutatni olyan működési modelleket, amelyek teljesíthetőek, és
hosszabb távon is költséghatékonyan működtethetőek. Ez az egyik
legfontosabb vezérelv, hogy magas színvonalú képzési rendszer
alakulhasson ki az országban, így Nyugat-Magyarországon is. Nem a
megszüntetés, hanem az átalakítás a célunk, hogy a mai és a jövendő
tanulóink értékálló tudást kaphassanak a magas színvonalú oktatási
intézmények és tudásmenedzsmentek közvetítésével.  

 Az interjút készítette: G. Németh György