Gyorskeresés a katalógusban
User login
Calendar
«  
  »
M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
Támogatók

 

Home

"A Nyugat-magyarországi Egyetem megújulása biztosítja a szombathelyi gépészmérnökképzést"

Megjelenési adatok
Megjelenés dátuma: 
2015-03-31
Ezt írta közleményében dr. Dinnyés Álmos, a NymE kancellárja. Mutatjuk.

Előzmény

Március 20-án írtuk
egy sajtóhírre hivatkozva, hogy megszűnt a Savaria Egyetemi Központ
mint olyan, és hogy a jövőben csak az oktatási feladatok irányítása
marad a Szombathelyen működő két kar vezetésénél, a többi feladatot a
soproni központból irányítják majd. Dr. Faragó Sándor rektort is
felhívtuk, aki a változást egy törvénymódosítással igazolta.

Március 24-én a szombathelyi MSZP két képviselője, Nemény András és Czeglédy Csaba tartott sajtótájékoztatót
a SEK előtt, ahol Nemény felsorolta az elmúlt évek változásait, és
kijelentette, hiába állt ki a helyi politika egységesen, a szombathelyi
egyetemi központ elveszítette önállóságát. Azt is mondta, hogy a
gépészmérnökképzésre kapott plusz 400 milliós támogatásból 300 milliót
Sopronba, 100 milliót Zalaegerszegre utalt át az egyetem.

Most pedig megérkezett a NymE kancellárjának, dr. Dinnyés Álmosnak a közleménye. Íme:

A Nyugat-magyarországi Egyetem megújulása biztosítja a szombathelyi gépészmérnökképzést

Az Egyetem működése, gazdálkodása
átlátható, a támogatások ott és oly módon kerülnek felhasználásra,
amelyre azokat a kormányzat biztosította.

A felsőoktatási intézményhálózat racionalizálása annak
térszerkezetéhez igazodó, hierarchikus, a minőségjavulás irányába ható,
versenyhelyzetet teremtő intézményrendszer kialakításával megy végbe.
Ehhez nélkülözhetetlen az intézmények közötti telephely és portfólió
szerinti racionalizálás és optimalizálás. Régiónkban az erős ipari
jelenlét tudásszolgáltató és tudásalkalmazó felsőoktatási funkcióval
párosul, ahol kiemelten építünk a meglévő tapasztalatokra és
kapcsolatokra. Ebben a sokoldalú és sokféle érdeket érintő folyamatban
valamennyi résztvevő megfontoltságára, korrektségére és építő
javaslataira van szükség.

A megújulás alapja a hatékony intézményirányítás és új
üzleti modellek kialakítása, amelyekben az értéktermelő és támogató
üzleti folyamatok újratervezése, a fenntartó és a felhasználók
érdekeinek közvetlen megjelenítése, az intézményi felelősség
egyértelműsítése, és ezzel egyidejűleg a vállalkozási szabadság növelése
a cél. A magas szintű értékteremtés folyamatában a személyes
elköteleződés és felelősségvállalás nélkül az egyes intézmények nem
lesznek képesek a kívánt módon hozzájárulni az eredményességhez.

A helyi gazdasági és politikai élet szereplői és a
kormányzat által kiemelt figyelmet kap a szombathelyi gépészmérnökképzés
elindítása, amelyre a kormányzat az Egyetemen keresztül 1,5 mrd Ft
értékű laborfejlesztést valósít meg. A gépészmérnökképzés támogatására a
kormányzat célzottan 2014-ben 100 mFt-ot, 2015-ben 120 mFt-ot már
biztosított az egyetem költségvetésében, a fennmaradó összeg pályázati
forrásokból és speciális támogatásokból származik.

Az erre a célra érkező pénzek a könyvelésben
elkülönítetten jelennek meg, a felhasználásuk átlátható és
ellenőrizhető. Ebben a rendszerben kizárt annak a lehetősége, hogy a
szombathelyi gépészmérnökképzés támogatása más célra, más karon kerüljön
felhasználásra. Így a 2015 elején a struktúraátalakítási alapból
elnyert 400 mFt a szombathelyi TTMK témaszámán kerül jóváírásra teljes
egészében. Lehetetlen olyan eset, hogy ebből 300 mFt valamelyik soproni
karnál és 100 mFt a zalaegerszegi kihelyezett képzésen hasznosuljon.

A régió érdeke, hogy 2015 szeptemberében a magas
színvonalú duális gépészmérnökképzés elindulhasson. Biztosítjuk azokat a
leendő hallgatókat, akik április végén véglegesítik a jelentkezésüket,
jó döntést hoztak, hoznak azzal, hogy a NymE képzéseire jelentkeznek.

Az egyetem szervezetfejlesztése kapcsán megjelent információkkal kapcsolatban az alábbiakat jelezzük.

A szervezeti változtatások az intézmények gazdasági
racionalizálása érdekében haladnak. Az átalakítási folyamat célja a
minőségi oktatás és a versenyképes képzés megvalósítása, amely építeni
kíván arra a tudásra, amely ezeken a területeken értékteremtő erő.
Ugyanakkor lehetőséget kíván nyújtani a nemzetközi színvonalhoz igazodó
új képzési struktúrák megvalósítására.

A racionalizálás számos változtatás lehetőségét
tartalmazza, amelynek megvalósítása során hagyományos és megszokott
formák, kapcsolatok, érdekek egyeztetése van folyamatban. Érzelmek,
hangulatok, rövid távú érdekek nem befolyásolhatják ezt a munkát, hiszen
az eredményesség nem egy-egy intézmény, hanem a régió és az ország
érdekeit kell, hogy szem előtt tartsa. A Nyugat-magyarországi Egyetem
(NymE) élen halad abban a folyamatban, amely a „Fokozatváltás a
felsőoktatásban” című kormányzati stratégia alapján a felsőoktatás
megújítását tűzte ki célul. Ez a munka minden oktató, kutató és az ő
munkájukat segítő valamennyi munkatárs együttműködését igényli. Csakis
ilyen módon lehet a tervezett új struktúrában valamennyi szervezeti
egységnek a hazai és a nemzetközi környezetben sikereket elérnie.

A NymE Savaria Egyetemi Központ (SEK) nem szűnt meg,
hanem átalakul: a felsőoktatási törvénynek megfelelő módon a karokat
támogató nem-oktató-kutató funkciók kerülnek ide. A SEK mintájára jött
létre három másik egyetemi központ: Arrabona (Győr,) Ad Flexum
(Mosonmagyaróvár), Scarbantia (Sopron). A felügyeleti szervek (KEHI,
ÁSZ) által korábban kifogásolt – időközben megszűnt – jogszabály alapján
működő SEK jogállása rendezésre kerül.

Az Egyetem átalakulásának eredményeképp a működést
összehangolt és a helyi specialitásokat is figyelembe vevő szervezetek
jönnek létre. Országosan is egyedülálló módon önálló szervezet
foglalkozik a K+F és a képzési szolgáltatások értékesítésével: az
Ügyfélszolgálati és Tudásmenedzsment Központ (ÜTK). Az ÜTK feladata a
felsőoktatási stratégia megvalósításában kiemelt feladatként
megfogalmazott kapcsolatépítés az iparral, élő kapcsolat kialakítása, a
valós képzési igények felmérése, a gyakorlatorientált oktatás
feltételrendszerének biztosítása.

A szervezeti módosítások során célunk, hogy a
Nyugat-Magyarország régióban minőségi felsőoktatás valósuljon meg. Ehhez
összehangolt munkára, a karok és a kollégák közötti jó együttműködésre
van szükség, amelyek alapvető feltételei, hogy az újabb milliárdos
kutatási pályázatokban eredményeket érjenek el.

Az egyetemi átalakulások célja a megbízható, gyakorlat
irányában orientált, magas színvonalú képzés megvalósítása: a most
jelentkezők számára ezek a feltételek biztosítottak. A változások iránya
a minőségi szempontok előtérbe kerülésével a hallgatók számára a
korábbinál magasabb értékű tudást, nemzetközileg konvertibilis diplomát
jelentenek majd.

Sopron, 2015. március 27.