Gyorskeresés a katalógusban
User login
Calendar
«  
  »
M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
Támogatók

 

Home

"A SEK nem szűnt meg, csak átalakul"

Megjelenési adatok
Megjelenés dátuma: 
2015-04-01

Dinnyés Álmos NYME-kancellár reagált a szocialisták napokban megtartott sajtótájékoztatóján elhangzottakra.

Március 24-én sajtótájékoztatót tartott Nemény András és Czeglédy Csaba a Savaria Egyetemi Központ előtt.

A két politikus ezen egyebek mellett arról beszélt, hogy

 • a SEK már csak „üzemeltetési egység”
 • a kancellár vállalati szemlélettel, különösebb felsőoktatási tudás nélkül látja el a feladatát
 • a SEK-nek szánt pénzeket elnyelte a soproni központ, például a
  mérnökképzés elindítására adott négyszázmillió forintotból
  háromszázmillió Sopronba, százmillió Zalaegerszegre vándorolt
 • Sopronban jutalmakat osztogattak, Szombathelyen jelentős elvonások történtek az utóbbi években
 • eltűntek egyes, a Berzsenyi Dániel Főiskola és a
  Nyugat-magyarországi Egyetem egyesülésekor még meglévő szombathelyi
  vagyonelemek

A sajtótájékoztatóra reagálva Dinnyés Álmos kancellár közleményt
juttatott el lapunknak. Ebben a fenti kijelentésekre is válaszokat ad.

A Savaria Egyetemi Központ nem szűnt meg, hanem átalakul

A változtatások a "hatékony intézményirányítás és új üzleti modellek kialakítása" érdekében történnek

2015 elején a struktúraátalakítási alapból elnyert 400 millió forint a szombathelyi Természettudományi és Műszaki Karra került

Az alábbiakban változatlanul közöljük a Dinnyés Álmos által küldött közleményt.

A Nyugat-magyarországi Egyetem megújulása biztosítja a szombathelyi gépészmérnökképzést

Az Egyetem működése, gazdálkodása átlátható, a támogatások ott és oly
módon kerülnek felhasználásra, amelyre azokat a kormányzat biztosította

A felsőoktatási intézményhálózat racionalizálása annak
térszerkezetéhez igazodó, hierarchikus, a minőségjavulás irányába ható,
versenyhelyzetet teremtő intézményrendszer kialakításával megy végbe.
Ehhez nélkülözhetetlen az intézmények közötti telephely és portfólió
szerinti racionalizálás és optimalizálás. Régiónkban az erős ipari
jelenlét tudásszolgáltató és tudásalkalmazó felsőoktatási funkcióval
párosul, ahol kiemelten építünk a meglévő tapasztalatokra és
kapcsolatokra. Ebben a sokoldalú és sokféle érdeket érintő folyamatban
valamennyi résztvevő megfontoltságára, korrektségére és építő
javaslataira van szükség.

A megújulás alapja a hatékony intézményirányítás és új üzleti
modellek kialakítása, amelyekben az értéktermelő és támogató üzleti
folyamatok újratervezése, a fenntartó és a felhasználók érdekeinek
közvetlen megjelenítése, az intézményi felelősség egyértelműsítése, és
ezzel egyidejűleg a vállalkozási szabadság növelése a cél. A magas
szintű értékteremtés folyamatában a személyes elköteleződés és
felelősségvállalás nélkül az egyes intézmények nem lesznek képesek a
kívánt módon hozzájárulni az eredményességhez.

A helyi gazdasági és politikai élet szereplői és a kormányzat által
kiemelt figyelmet kap a szombathelyi gépészmérnök képzés elindítása,
amelyre a kormányzat az Egyetemen keresztül 1,5 mrd Ft értékű
laborfejlesztést valósít meg. A gépészmérnök képzés támogatására a
kormányzat célzottan 2014-ben 100 mFt-ot, 2015-ben 120 mFt-ot már
biztosított az Egyetem költségvetésében, a fennmaradó összeg pályázati
forrásokból és speciális támogatásokból származik.

Az erre a célra érkező pénzek a könyvelésben elkülönítetten jelennek
meg, a felhasználásuk átlátható és ellenőrizhető. Ebben a rendszerben
kizárt annak a lehetősége, hogy a szombathelyi gépészmérnökképzés
támogatása más célra, más karon kerüljön felhasználásra. Így a 2015.
elején a struktúraátalakítási alapból elnyert 400 mFt a szombathelyi
TTMK témaszámán kerül jóváírásra teljes egészében. Lehetetlen olyan
eset, hogy ebből 300 mFt valamelyik soproni karnál és 100 mFt a
zalaegerszegi kihelyezett képzésen hasznosuljon.

A régió érdeke, hogy 2015. szeptemberben magas színvonalú duális
gépészmérnök képzés elindulhasson. Biztosítjuk azokat a leendő
hallgatókat, akik április végén véglegesítik a jelentkezésüket, jó
döntést hoztak, hoznak azzal, hogy a NymE képzéseire jelentkeznek.

Az egyetem szervezetfejlesztése kapcsán megjelent információkkal kapcsolatban az alábbiakat jelezzük.

A szervezeti változtatások az intézmények gazdasági racionalizálása
érdekében haladnak. Az átalakítási folyamat célja a minőségi oktatás és a
versenyképes képzés megvalósítása, amely építeni kíván arra a tudásra,
amely ezeken a területeken értékteremtő erő. Ugyanakkor lehetőséget
kíván nyújtani a nemzetközi színvonalhoz igazodó új képzési struktúrák
megvalósítására.

A racionalizálás számos változtatás lehetőségét tartalmazza, amelynek
megvalósítása során hagyományos és megszokott formák, kapcsolatok,
érdekek egyeztetése van folyamatban. Érzelmek, hangulatok, rövid távú
érdekek nem befolyásolhatják ezt a munkát, hiszen az eredményesség nem
egy-egy intézmény, hanem a régió és az ország érdekeit kell, hogy szem
előtt tartsa. A Nyugat-magyarországi Egyetem (NymE) élen halad abban a
folyamatban, amely a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” c. kormányzati
stratégia alapján a felsőoktatás megújítását tűzte ki célul. Ez a munka
minden oktató, kutató és az ő munkájukat segítő valamennyi munkatárs
együttműködését igényli. Csakis ilyen módon lehet a tervezett új
struktúrában valamennyi szervezeti egységnek a hazai és a nemzetközi
környezetben sikereket elérnie.

A NymE Savaria Egyetemi Központ (SEK) nem szűnt meg, hanem átalakul: a
felsőoktatási törvénynek megfelelő módon a karokat támogató nem
oktató-kutató funkciók kerülnek ide. A SEK mintájára jött létre három
másik egyetemi központ: Arrabona (Győr,) Ad Flexum (Mosonmagyaróvár),
Scarbantia (Sopron). A felügyeleti szervek (KEHI, ÁSZ) által korábban
kifogásolt – időközben megszűnt – jogszabály alapján működő SEK
jogállása rendezésre kerül.

Az Egyetem átalakulásának eredményeképp a működést összehangolt, és a
helyi specialitásokat is figyelembe vevő szervezetek jönnek létre.
Országosan is egyedülálló módon önálló szervezet foglalkozik a K+F és a
képzési szolgáltatások értékesítésével: az Ügyfélszolgálati és
Tudásmenedzsment Központ (ÜTK). Az ÜTK feladata a felsőoktatási
stratégia megvalósításában kiemelt feladatként megfogalmazott
kapcsolatépítés az iparral, élő kapcsolat kialakítása, a valós képzési
igények felmérése, a gyakorlatorientált oktatás feltételrendszerének
biztosítása.

A szervezeti módosítások során célunk, hogy a Nyugat-Magyarország
régióban minőségi felsőoktatás valósuljon meg. Ehhez összehangolt
munkára, a karok és a kollégák közötti jó együttműködésre van szükség,
amelyek alapvető feltételei, hogy az újabb milliárdos kutatási
pályázatokban eredményeket érjenek el.

Az egyetemi átalakulások célja a megbízható, gyakorlat irányában
orientált, magas színvonalú képzés megvalósítása: a most jelentkezők
számára ezek a feltételek biztosítottak. A változások iránya a minőségi
szempontok előtérbe kerülésével a hallgatók számára a korábbinál
magasabb értékű tudást, nemzetközileg konvertibilis diplomát jelentenek
majd.

Sopron, 2015. március 27.