Gyorskeresés a katalógusban
User login
Calendar
M T W T F S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 
Támogatók

 

Home

Sopron nem akarja elengedni a SEK-et?

Megjelenési adatok
Megjelenés dátuma: 
2015-09-14

A legújabb fejlemények mintha nem a szombathelyi önállósodás felé mutatnának.

Úgy tűnik, újabb fontos állomásához érkezett a Nyugat-magyarországi
Egyetem (NYME) és a Savaria Egyetemi Központ (SEK) január óta tartó
harca. Az NYME szenátusa pénteken döntött az intézmény átalakításáról.

Ezt megelőzően Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár a Kisalföldnek
azt nyilatkozta, hogy az átalakítás azért szükséges, mert „az NYME
különböző városokban működő telephelyei korábban folyamatosan jelezték
elégedetlenségüket a központi irányítással szemben, s ez kari tanácsi
döntésekben is megnyilvánult”.

Az említett Kisalföld-cikkben az államtitkár azt is mondta, hogy „az
egyetem vezetése a nyár folyamán megvizsgálta az átalakítás egyes
változatait és egy bölcs, józan javaslatot tett a változtatásra,
egyetértve az átalakítási irányokkal”.

A minisztérium figyelembe vette az egyetem javaslatait, és kérte a
szenátust arra például, hogy a szombathelyi karok önállóságára ne a
közeljövőben, hanem egy későbbi időpontban és csak meghatározott
feltételek teljesülése esetén kerüljön sor. Palkovics hozzátette: bíznak
abban, hogy a szenátus a saját vezetői által elkészített javaslatokat
komolyan véve alakítja ki véleményét.

Hogy ezek az irányok pontosan mit jelentenek a SEK esetében, arról már hétvégén is próbáltunk tájékozódni, de erről majd később.

Előbb idézzük azt a sajtóközleményt, amelyet hétfőn délelőtt kapott
lapunk a Nyugat-magyarországi Egyetemtől, Faragó Sándor rektor és
Dinnyés Álmos kancellár nevében. Ebben az áll, hogy

„a szombathelyi és a soproni kampuszok együttműködésére
az egyetem vezetése – a fenntartóval egyeztetve – egy új irányítási
modellt alakít ki, amely biztosítja mindkét telephely intézményen belüli
autonómiáját. Az egyetem vezetése – az átalakításban érdekeltek
bevonásával – átszervezéseket, racionalizálásokat kezdeményez, amelyhez a
fenntartó partnerségére is számíthat.”

Ez alapján úgy tűnik, Sopron nem engedné el Szombathelyt. Hogy a
Palkovics László által fentebb említett „későbbi időpont” mit jelent,
arról nincs szó a közleményben. (Az eddigi hírek arról szóltak, hogy az önállósodásra a 2017/2018-as tanévtől kerülhet sor.)

A SEK elszakadásának több akadálya is van.

A pedagógus képzést például csak úgy lehetett akkreditálni, hogy a
soproni Benedek Elek Pedagógiai Kar minősített oktatói is rendelkezésre
álltak; a szombathelyi akkreditációhoz 15-30 embert kellene felvenni.

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy részben a kormányzati
forráselvonások miatt az intézményben az utóbbi években jelentős
létszámleépítés történt. Pusztay János professzor tollából a Vas Népe Online-on
nemrég megjelent cikkben azt írja, az egykori bölcsészettudományi karon
a korábbi öttel ellentétben ma egyetlen egyetemi tanár sincs. Pusztay
egyébként kendőzetlenül fogalmaz: úgy véli, Sopronnak csak azért volt
szüksége az egyesülésre, hogy ha "le kell építeni a hatalmasra duzzadt,
de abban a formában nem fenntartható egyetemet, legyen mit leépíteni -
mentendő Sopron pozícióit".

A jelenlegi hallgatói létszám - 1800 diák –, illetve az utánuk járó
állami támogatás, valamint tandíj nem elég ahhoz, hogy „eltartsa” a
SEK-et. A sajtóban megjelent számítások szerint 2020-ig nagyjából
2500-ra lehetne növelni a hallgatói létszámot, de ez még mindig nem
biztos, hogy elegendő lenne.

Az is beszédes, ahogy a sajtóközlemény a - többek között szombathelyi
- pedagógusképzés jövőjével kapcsolatos elképzelésekről ír:

"Nem az egyes intézmények, hanem az intézményrendszer
képezheti a továbbfejlődés irányát. Az észak-dunántúli pedagógusképzés
fejlesztésében a jelenleg működő mindhárom oktatási helynek
(Szombathely, Sopron, Győr) megvan a szerepe. A turizmus-vendéglátás
képzés vonatkozásában a Közgazdaságtudományi Kar szakvezetésével a
jövőben, Sopronban és Szombathelyen is indokolt a szak indítása – eltérő
szakirányokban."

A pénteki soproni szenátusi ülésen más is történt: Németh Istvánt, a
Természettudományi Kar dékánhelyettesét Faragó Sándor rektor szeptember
11-től határozatlan időre rektori biztossá nevezte ki. A ma megkapott
sajtóközleményben Németh István feladataival kapcsolatban az áll, hogy

„a Savaria Egyetemi Központ pozíciójával kapcsolatban az
egyeztetések során igényként fogalmazódott meg, hogy a képzési portfólió
átalakítására lesz szükség.

Németh István (Fotó: SEK)

Ezek tervezésére, a soproni karokkal történő együttműködés
újrafogalmazására a rektor rektori biztost nevezett ki, amely pozíció a
későbbiekben a szombathelyi ügyekért felelős rektor-helyettessé alakul
át.”

Talán jelzésértékű, hogy a rektor a szombathelyi vezetést olyan
szakemberre bízta, aki a Természettudományi és Műszaki Karhoz (TTMK)
kötődik.

Az akkreditációhoz nem
csak a SEK pedagógus képzése esetében volt szükség soproni oktatókra,
hanem a TTMK is nagy bajban lenne, ha Szombathely elszakadna Soprontól:
elég csak a most indult gépészmérnök-képzésre gondolni, de egyéb szakjai
jó részénél is soproniak a szakfelelősök, az alacsony hallgató
létszámokról nem is beszélve.

És a kar dékánja, Gyurácz Ferenc – érvei felsorakoztatását követően – az egyetem egyben maradását támogatta azon a januári összoktatói és összdolgozói értekezleten, amelyen a megjelentek szinte száz százaléka fejezte ki azt a szándékát, hogy a SEK elszakadását tartja kívánatosnak.

Majd néhány héttel később Sopronban szombathelyi - meg nem cáfolt
információink szerint TTMK-s - "átszavazásokkal" sikerült elfogadtatnia a
rektornak az egyetem új Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ) - másodszorra, hiszen először nem jött össze a kellő számú igen szavazat. A szombathelyi ellenzők véleménye akkor az volt,
hogy - talán válaszul a függetlenedési törekvésekre - az új SZMSZ jóval
több megszorítást tartalmaz annál, mint amennyit a felsőoktatási
törvény előír, gyakorlatilag csak a SEK nevét tartalmazó tábla maradna
meg az egyetemi központból.

Mint említettük, hétvégén már megpróbáltunk pontosabb információkhoz
jutni. Megkerestük Németh Istvánt, hogy feltegyük neki kérdéseinket.
Kíváncsiak voltunk többek között arra, hogy a SEK a függetlenedést
szorgalmazza-e, ha nem, akkor miért nem, ha igen, akkor reális-e a
2017-es dátum.

A rektori biztos egyelőre nem nyilatkozott, mint közölte, e héten
összvezetői értekezlet lesz Szombathelyen, ahol az általunk is feltett
kérdéseket vitatják meg, a nyilvánosság tájékoztatására csak ezután
kerül sor.

Minden esetre az NYME sajtóközleményében az is áll, hogy "fontos
szempont az átalakítások során, hogy erősödjön a képzési helyek döntési
önállósága". A SEK legfőbb kifogása az volt, hogy a Sopronnal történt
egyesülést követően az elmúlt hét évben az NYME "gyarmatosította"
Szombathelyt.