Home

Jelentkezünk folyóirat

Főcím és szerzőségi közlés Jelentkezünk
Indulás – megszűnés 1962. dec.-1993, 2/1994, 1/2. = 53.sz.
Megjelenési év 1962-[1994].
Megjelenési hely : kiadó [Szombathely] : BDTF gond. [etc.]
Periodicitás Évenként kétszer, májusban és decemberben {-1986}
Évenként, összevont szám {1987-1989}
Rendszertelenül {1990-1993}
Évenként kétszer, májusban és decemberben {1994-}
Bibliográfiai kapcsolatok Utóbb:
Bár (Szombathely. 1996), ISSN 1416-6496

Bár – online elérés

Jelentkezünk REPERTÓRIUM 1-25 szám.

1962. december Megjelenik a Jelentkezünk 1962. december számozással.
kiadta Vas megye Tanácsa Művelődésügyi Osztálya és a Vas megyei Népművelési Tanácsadó
Felelős szerkesztő: Csikós József (1962-65)

A bejelentkező oldal
1964 Vélemények a lapról
Somogyi néplap, 1964. április 21-i számában méltatja a Jelentkezünk c. folyóiratot.
Család és iskola, 1964. október
1965 Hogyan tovább? 1965. december p. 2.
1966. december Új rovat indul: Mozaikkockák: mozaikokat tartalmaz az SzTI életéből
1966. december Módszertani Tapasztalatok c. melléklettel a folyóiratba fűzve
1966.október 10. Jelentkezünk est
1967. december A Szombathelyi Tanítóképző Intézetben végzett hallgatók munkahelyei. In: Jelentkezünk, 1967. december, p. 87-98.
1967. május Példányszám: 1000
1968. május Jelentkezünk – 1968. május – Albertini Béla: Két megye összefogása
Hírek rovat helyett Krónika – eseménytörténet
Idézet a lapból:
„A Magyar Rádió Irodalmi főosztálya FIATALOK STÚDIÓJA című műsorban 1968. Július 23-án
kiadványunkat, a Jelentkezünket mutatta be. A több mint negyven perces műsorban Dénes István ismertette és értékelte a lap tevékenységét, szerepét, szerkesztési elveit és legfőbb célkitűzéseit.
Az adás során Botár Attila, Csikós József, Nagy Károly és Szokoly Tamás versei, Horváth Dezső: A szobori búcsú című karcolata és Szále László: Őszinte szavak c. írásai hangzottak el Avar István, Bánki Zsuzsa, Csernus Marian és Fülöp Zsigmond kitűnő tolmácsolásában.
A műsor szerkesztőinek és közreműködő színészeinek ezúton mondunk köszönetet és reméljük, továbbra is figyelemmel kísérik tevékenységünket.”
1968. május A cím kiegészül:
Jelentkezünk: A fiatal tanítók, népművelők és könyvtárosok kiadványa
1968. május Megváltozik a kiadó:
Vas megye Tanácsa V. B. Művelődésügyi Osztálya, Zala megye Tanácsa V. B. Művelődésügyi Osztálya, Vas megyei Népművelési Tanácsadó, Zala megyei Művelődési Ház
1968. december Versek rovatcím helyett Irodalmi rovatcím válik használatossá
1969. május Horváth Margit: Tíz éves a felsőfokú tanítóképzés
1972. május Csikós József: Egy évtized, p. 3-6.
Krónika – Végh Péter
1972. december Wehner Tibor: Az ifjúsági klub nevelő, tudatformáló szerepe a Szombathelyi Tanítóképző Intézetben. p. 23-47.
1973. május Krónika rovat – Gutai István, Czukor György
1973. december Felhívás – az 1974-ben megrendezésre kerülő PJOT (Pedagóhusjelöltek III. Országos Találkozója) alkalmából várják a résztvevő intézmények bemutatkozását a Jelentkezünk c. lapban. (p. 75-76.)
1973. december Megváltozik a kiadó:
Vas megye Tanácsa V. B. Művelődésügyi Osztálya, Zala megye Tanácsa V. B. Művelődésügyi Osztálya
1974. április Szerzők Egerből, Pécsről, Szegedről, Hajdúböszörményből (PJOT)
1974. december Főszerk. Dr. Szabó Géza
A Jelentkezünk 25. száma elé – önálló főiskolává válás
Új otthon: Tanárképző Főiskola
1975. Megjelenik a Jelentkezünk repertóriuma, az 1-25. szám összefoglalása Pálvölgyi Mihály összeállításában
1975. május Alcím: A fiatal tanítók,tanárok, népművelők és könyvtárosok kiadványa.
Megjelenik a Szombathelyi Tanárképző Főiskola gondozásában
Beszámoló a Szombathelyi Tanárképző Főiskolának a XII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételéről és a felszabadulási pályázat eredményeiről (p. 51-55.)
1977. december Mérlegen a Diákköri munkánk (Beszámoló a XIII. OTDK-ról) p. 42-48.
Megszűnt a Krónika rovat
1980. február Szépirodalom rovat helyett: Irodalom, művészet, publicisztika
1980. november Felelős kiadó: Szalay László
1980. november Új rovat: Visszhang és Műsortanácsadás
1980. november Készült 400 példányban
Tanárképző Főiskola, Szombathely
1982. december Nincs: Mozaikkockák és Módszertani tanácsadás rovat
Új rovatok: Oktatás – nevelés és Műfordítás
1983. december Jelentkezünk: A fiatal tanítók, tanárok, népművelők és könyvtárosok kiadványa.
Megjelenik a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola gondozásában
1985. május - december Új külső megjelenés
1987. 1-2 szám Főszerkesztő: Fűzfa Balázs
1987. 1-2 szám Nincsenek rovatok
1987. 1-2 szám Kiadja a Zala és a Vas Megyei Tanács Művelődési osztálya
1989. szeptember Különszám Felelős kiadó: Iker János
1989. szeptember Különszám Készült 300 példányban a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola házinyomdájában
1989/2 és 1990/1 Alapító szerkesztő: Majtényi Károly
1990/2 és 1991/1-2 Szerkeszti: Fűzfa Balázs
1994/1-2. Az utolsó szám

Kapcsolódó szakdolgozat:

Horváth Gabriella. Hallgatói világkép a Jelentkezünk című folyóirat tükrében. Szombathely : BDTF, 2001. 39 p. (Konzulens Katona Attila)

Nagy Gáspár a Jelentkezünkről

Nagy Gáspár: Hátrálva az időben. In: Jelentkezünk 1974. 24. sz.

 

A Jelentkezünk méltatása

Somogyi néplap, 1964. április 21-i száma

„Rendkívül rokonszenves ez a kiadvány, amely nemcsak azt tükrözi, hogy az intézet fiataljainak érdeklődési köre, felkészültsége széles területen mozog, úgyszólván mindenre kiterjed, ami kultúra, de azt is jelzi, hogy a hallgatók többet is kívánnak tenni a hivatásra való alapos felkészülésnél.”

Család és iskola, 1964. október

„A Szombathelyi Tanítóképző lapja a már csöppet sem mutáló, nyugalmasabb, magatudatos ifjú nők és férfiak hangja szól belőle, sokrétű okossággal, kritikusan, hittel, érdekes, valóban modern grafikákkal.

A Jelentkezünk persze nem mérhető a diáklapokkal; az irodalmi – tudományos – kritikai folyóiratok között tisztaságával, lelkiismeretességével előkelő helye van akkor is, ha csak egy szűkebb körhöz jut el.”

Illusztrátorok a kezdeti időkből:

Zágon Bertalan, Kalmár Mária, Hatos Csaba, Hadnagy Gábor, Szelényi Lajos, Hidy Pál,
Szokolszky Miklós , Biczó Antal, Pörös Géza

1972-től bekapcsolódnak a tanár szakos hallgatók is a munkába. Pl.

illusztráció: Masszi Ferenc, Bojtor István, Biczó Antal, Hegyeshalmi László, Farkas Pál

Tabiczky István

Foto: Kálovits Attila

Vers

Berecz György, Hajnik Lajos, Csikós József, Bánki Szilárd, Friesz Magdolna, Völgyesi Jenő, Nagy Károly, Szokoly Tamás, Patka László, Nagy Gáspár, Falussy Béla, Beke Pál; Botár Attila, Lipp Tamás, Zsebényi József, Balla Zsolt, Merő Béla, Morvai Gyula, Pásztory Domokos, Polnauer György, Starkbauer László, Devecseri Zoltán, Fésü József, Végh Péter, Papp Miklós, Hauszner Irma, Devecsery László, Vásárhelyi Tibor et al.

1972

Versfordítások

Victor Hugo: Chanson ford. Palkó Gyöngyi
Goethe: A vándor éji dala. Ford. Hajnik Lajos

A szépirodalomban nyitogatta szárnyait Beke Pál: Megbékélés négy tételben

Li pp Tamás: Lépések (1966. december p.79-83.) etc.

Tanulmányok

Szabó Erzsébet: Váci Mihály élete és munkássága

Szabó Erzsébet: Garai Gábor költészete

Pátzay Vilma: Állásfoglalás Kafka perében

Farkas Judit: Tenesse Williams

Sugár Zsuzsa: Godot-ra várva

A film megjelenése a kezdeti stádiumban: Bánki Szilárdtól, Berecz Györgytől

Hidy Pál: A foto szerepe a népművelésben

Néptánc

Horváth János sorozata:

Néhány szó a csárdásról

Magyarországi fegyvertáncok (1965. jún.)

Táncoktatásunk gondjai (1965. dec.)

Bábozás

Horváth Lajos: Hogyan kezdjünk bábozni? (1964. dec.)

Zene

Varga Borbála: Ismerjük-e a jazzt? (1964. december)
Varga Borbála: Kőszeg zenei életéből (1965. jún.)

Tanulmányútról

Hidy Pál-Szále László: Az őrségi tanulmányútról

Antal László: Öt hét Távol-Kelet (Jelentkezünk, 1966. december p. 39-42.

AMATŐR Filmstúdió

„Akkor születtem” - 1965

„Az első év után” - 1966