Home

Horváth Margit

Szombathelyen született. Tanulmányait az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen végezte. A Berzsenyi Dániel Főiskola nyugdíjas főiskolai tanára, főigazgató helyettese. Tagja volt annak a tanári karnak, mely 50 évvel ezelőtt megalapozta Szombathelyen a tanító, majd a tanárképzést. 24 évig volt igazgató, főigazgató helyettes. Elévülhetetlen érdemei vannak a népművelő-tanárképzés megszervezésében, tananyagainak kidolgozásában. Éveken, évtizedeken keresztül kísérte figyelemmel az egykori hallgatók sorsát a diplomaosztás után is. Elemzett, kutatott, tanulmányt készített, összegzett, egy új értelmiségi hivatás szakmai és társadalmi elismertetése érdekében. A magyar felnőttképzés, andragógia szakavatott egyéniségévé vált. Szoros együttműködést alakított ki a népművelő képzés egyetemi bázisaival. A város közművelődésében aktív szerepet vállalt, különféle szakterületeken erősítette a közművelődés szakmai presztízsét. A Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület tagjaként megyeszerte tartott pedagógiai és pszichológiai előadásokat. Ma is aktív tagja a megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesületnek, a Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesületnek, továbbá különböző szakmai közösségeknek az egyetemen, s a városban egyaránt. Számos tanulmánya jelent meg országszerte szakmai kiadványokban és könyvekben.

 

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/1545/szent_marton-napi_dijatado_gala_2009