Home | Könyvtártörténet | Kronológia

1958-1959

 1958-

FELSŐFOKÚ TANÍTÓKÉPZŐ
INTÉZET

1958. szeptember

 

A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1958. évi 26. törvényerejű rendelete a tanító- és
óvónőképzésről. – In : Magyar közlöny, 1958. 80. sz. (szept. 6.), p. 592-593.

1958. december

A művelődésügyi miniszter 187/1958. (M.K. 23.) M.M. számú
utasítása a tanító- és óvónőképzés 1958. évi 26. számú törvényerejű rendelet
végrehajtásáról. – In: Művelődésügyi közlöny.,
2. évf. 23. sz. (1958. dec. 10.), p. 391-394.

 

 3. §. (1) „A Tanítóképző Intézethez … könyvtár
tartozik.” (p. 391.)

10 §. „Az intézet dolgozói … a könyvtáros…” (p. 392.)

1959. július 1.

Majtényi Károlyné kinevezése intézeti könyvtárossá.

1959. augusztus 10.

Az első könyv bejegyzése a cím leltárkönyvbe.

1959. augusztus 29.

A könyvtár beköltözése a volt Faludi Gimnázium északi
szárnyának I. emeletének két szobájába.

1959

Felsőfokú Tanítóképző Intézet,
Szombathely / [összeáll. az intézet igazgatója]. - [Szombathely] :
[Tanítóképző Int.], 1959 . – 11, [1] p. : ill. 

Tart.: A tanítóképzés célja, az
intézet tanulmányi rendje, oktatási formái, kollégiuma
 

1959. szeptember 15.

A Felsőfokú Tanítóképző Intézet megnyitása.

 

Kedden nyílik meg
Szombathelyen a Felsőfokú Tanítóképző. – In: Vas népe, 1959. szept. 12. p.
 

 

Dolgozó népünk nagy várakozással tekint az új intézetek
elé : felavatták Szombathelyen a Felsőfokú Tanítóképzőt. – In: Vas népe,
1959. szeptember 16. p. 3.

 

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ.
Gadányi Károly 50 éves a szombathelyi tanítóképzés + Molnár Béla történeti
áttekintés. - In: A felsőfokú tanító- és óvóképzés első ötven éve :
1959-2009. – Szekszárd : Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar,
2009. – p.131-137. (378 F
43 Olvt.)

Ua. Molnár Béla: 50 éves
a szombathelyi tanítóképzés

 

1959. július 1 - december
31.

Az intézeti könyvtár kialakítása a kőszegi és a zalaegerszegi
tanítóképző intézetek ömlesztett könyvtári állományából.
Működés: korlátozottan nyilvános könyvtárként
Állomány: 2121 kötet

 

Feladat:

- az ömlesztett állomány rendezése majd leltározása és szakrendi
jelekkel való ellátása,

- a kölcsönzés és az olvasószolgálati munka bevezetése,

- a szaktanárok számára a megfelelő irodalom felkutatása,

- a növendékek tanulmányaihoz szükséges kötelező és politikai
irodalom feltárása és ajánlása.

 

A könyvtáros az OPK szakmai irányítása alatt dolgozott,
hathatós segítség a megörökölt állomány selejtezéséhez.