Home | Könyvtártörténet | Kronológia

1990-1999

1990. január, március

Munkaidő-felvétel/fényképezés

1990. február

Javaslat az Oktatástechnikai és Informatikai Központ létrehozására,
a munkaanyag véleményezése.

1990. május

A felsőoktatás átalakulása c.
minisztériumi anyag véleményezése.

Dr. Tóth Gyuláné megfogalmazza, hogy
az új felsőoktatási tantervekből hiányzik a szakirodalmi és könyvtárhasználati
ismeretek megtanítása.
 

1990. június

X.25-ös végpont bekötése a főiskola könyvtárának
olvasótermébe.

1990. július 11.

A felsőoktatási intézmények
szervezetéről és működéséről kiadandó rendelet-tervezet véleményezése.

1990. augusztus 17.

Dr. Tóth Gyuláné Szabó Ervin-emlékérmet
vett át a Parlament Vadásztermében.
 

1990. szeptember

Felmerül az idegen nyelvi könyvtár létesítésének igénye.

1990. október 5.

Könyvről könyvért címmel irodalmi rejtvényműsor közvetítése a
főiskola könyvtárából a Petőfi rádión.

1990. november 8.

Budapest, FKT ülés a pedagógusképző
könyvtárak modelljével kapcsolatos kutatásról és a főiskolai könyvtári
szakmai tanács jövőjéről.
 

1990. november 15.

Feljegyzés a főiskolai könyvtár működéséről. Létszámhiány a
normatívához képest 3 fő.

1990. november 15-18.

Farkasné Somogyi Ilona részt vett az I. Klagenfurti Nemzetközi
Oktatási és Pályaválasztási vásáron.

1990. december 13.

A feldolgozott német nyelvű könyvek átköltöztetése a D
épületbe, megnyitott az Idegennyelvi könyvtár német nyelvi részlege.

1991.

Tóth
Gyula-Tóthné Király Katalin
: A pedagógusképző főiskolai könyvtárak
a felsőoktatási könyvtárak működéséről szóló útmutató tükrében. In: Könyvtári
Figyelő,1991. 2. sz., p. 210.

1991.

Idegen nyelvi könyvtár kialakítása a D épület II. emeletén.

1991. április

A 
Könyvtári és Informatikai Kamara alapszabályának véleményezése.
 

1991. április

Egyeztetés dr. Iker Jánossal az Idegennyelvi Könyvtárról.

1991. április 19.

Tóth Gyuláné főiskolai tanácstaggá választása. 

1991. május 27.

Dr. Tóth Gyuláné: Észrevételek a
felsőoktatás törvényi szabályozásának koncepció tervezetéhez.

1991. június 19.

Dr. Tóth Gyuláné: Könyvtárfejlesztési
tervezet. 6 p.

1990/1991. Idegen nyelvi részleg
(német) a D épület földszintjén. Napi 4 óra, kis helyiségben.

A pártarchívum kiköltözésével lehetővé
vált a II. emeleti összesen 96
m2 hasznos alapterület Idegennyelvi
olvasóteremmé alakítása.

Felmérés: 1990. június 13-án. Lásd
alaprajzokat.

1991. nyara

TÓTH Gyuláné –TÓTH Gyuláné: A pedagógusképző
főiskolai könyvtárak a felsőoktatási könyvtárak működéséről szóló útmutató
tükrében. In: Könyvtári figyelő, Ú. f.=37. évf. 2. sz. (1991), p. 210-218.
 

1991.

TÓTH Gyula: A
pedagógusképző főiskolai könyvtárak helyzete, modellje, együttműködése : [a
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Könyvtári Tanszékének és Könyvtárának a
105/1987. MM. Sz. alatt regisztrált tárcaszintű kutatásáról szóló
beszámolója]. – Szombathely : [BDTF], 1991. – 127 p.

1991. november 19.

 

Megbeszélés a médiatár és a könyvtár
integrálásáról Pehi Lászlóval és Sulyok Lászlóval (később Somogyi Ilonával és
Király Zoltánnal is.)
 

1991. december

A médiatár átköltöztetése az A ép. III. emeletére.

Megbeszélés Pusztay János főigazgatóval
az uralisztikai tanszéki könyvtárról és a Radó Györgytől vásárolandó
könyvekről.
 

1992

ISIS alapú PC Lib (egyfelhasználós program) bevezetése a
könyvtár feldolgozó munkájába. Katalogizálás + OPAC
Feldolgozás: 1991-től a könyvtárba bekerült idegen nyelvű, illetve az 1992-es
impresszummal megjelent dokumentumok.

1992

A médiatár szervezetileg az Oktatástechnológiai csoporthoz
került. (létszám is).

1992

Devecseri Gábor könyvtárának katalógusa. Szerk. Tóthné Király
Katalin.
 Savariae
[!Szombathely] : BDTF, 1992. – 463 p. - (Series bibliothecae ; 1.)

  
Ism.: Devecseri Gábor Könyvtár. - In: URL: http:
/www.bdtf.hu/konyvtar/devecseri.htm (Letöltve: 2010. jan. 26.)


Radó
György költői, műfordítói, filológusi, szerkesztői munkásságának
bibliográfiája / [… összegyűjt. és szerk. Radó György] ; [az analitikus
feltárást kieg. és a mutatókat kész. TÓTHNÉ KIRÁLY Katalin. [Szombathely] :
BDTF, 1992. - 151 p. - (Series bibliothecae ; 2.)

1992. április 13-14.

Az MKE Könyvtárostanárok Szervezetének továbbképzése Számítógép
az iskolai könyvtárban címmel a főiskola könyvtárában.

 

TÓTHNÉ KIRÁLY Katalin:
Informatikus szakcsoport alakult a Könyvtárostanárok Szervezetében. - In :
Könyvtári levelező/lap, 4.évf. 5. sz. (1992), p. 6-7.

1992. április 28.

Részvétel a Megyei Könyvtár által szervezett Az
észak-dunántúli régió könyvtárai az ezredfordulón c. konferencián.

 

Az észak-dunántúli régió
könyvtárai az ezredfordulón. - In: Könyvtári figyelő, Ú.f. 3=39. évf. 1. sz.
(1993), p. 31-41.

p. 40-41. Tóth Gyuláné
hozzászólása a Szombathelyen 1992. áprilisában tartott értekezleten a
könyvtárak együttműködéséről.

1992. május 4.

Österreich Bibliothek – Osztrák könyvtár avatása dr. Alois
Mock külügyminiszterrel.
A könyvtár az eddigi magyarországi gyakorlattól eltérően a főiskola könyvtárának
német nyelvű állományával azonos térben került elhelyezésre.

 

TÓTHNÉ KIRÁLY Katalin:
Osztrák könyvtár a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. - In: A Vas megyei
könyvtárak értesítője, 22. évf. 2. (1992), p. 45.

1992. szeptember 7.

A 
főiskolai tanácsülésen részletes tájékoztatás arról, hogy a
Nyugat-Magyarországi Regionális Egyetem egyik intézménye lesz a főiskola!

1992. szeptember 8.

Budapest, Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
értekezlete a könyvtárak tevékenységéről, a képesítési rendeletről, a
közalkalmazotti tevékenységről, Tóth Gyuláné részvételével.

1992. december

Andrássyné Kövessi Magda könyvtárának (407 kötet) megvétele az
uralisztikai tanszéki könyvtár létrehozásához.

1993. január

A könyvtár helyzete és fejlesztési
koncepciója c. anyag (22 p.) befejezése és leadása a főtitkárnak.

1993. április

Barki Katalin delegálása a
Közalkalmazotti Tanácsba.

1993. május

A könyvtár 660 ezer Ft-ot kapott
adatbázis-építésre, IIFP pályázatból.

A könyvtár számítógép állománya 13 db
PC.

1993. május 19.

Budapest, a Főiskolai Könyvtárigazgatók
Kollégiumának alakuló ülése, a Tanítóképző Főiskola Könyvtárában.

1993. június

Bp. Tóth Gyuláné tagja lett a
Világbanki projekt munkabizottságának (Infrastruktúra Bizottság, Virágos
Márta DOTEKK főigazgatóval együtt).

1992. július

Kérdőív kitöltése az MKM könyvtári
osztálya számára a felsőoktatási könyvtárhálózat fejlesztési programjához.
15.
doboz Munkatervek 1988-1994 1.

1993. augusztus 16.

A könyvtárosok létszáma: 18 fő.

1993. szeptember 16.

Az Európai Dokumentációs Központ
megnyitása.

1993. szeptember 17.

A könyvtári törvény tervezetéhez
kiegészítések, javaslatok készítése, elküldése Némethné Falusi Erzsébetnek
(Kecskemét, GAMF).

1993. november 2.

Pusztay János főigazgatóval tárgyalás
könyvtárfejlesztésről (ECOM udvari épület).

1993.  november 5.

Debrecen, TEMPUS konferencia, Tóth
Gyuláné, Barki Katalin, Csuk Csaba

1993. november 19.

Könyvtári pályázat OMFB-hez, integrált könyvtári rendszer
bevezetéséhez.

1993. december

Egyezmény aláírása az Angoltanítási információs központ
létesítéséről.
A központ az eddigi magyarországi gyakorlattól eltérően a főiskola
könyvtárának angol nyelvű állományával azonos térben kerül elhelyezésre.

1984.

TÓTHNÉ KIRÁLY Katalin: A
helytörténeti gyűjtemények szerepéről. - In: A Vas megyei könyvtárak
értesítője, 24. évf. 3. (1994), p. 13. - Az MKE Olvasószolgálati Szekciójának
üléséről

 

TÓTH Gyuláné: Húsvéti
levelet hozott a posta…. - In: Könyvtári levelező/lap, 6. évf. 4. sz. (1994),
p. 21.

   A FSZEK által bevezetett könyvtárközi
kölcsönzési díjról

 

TÓTH Gyuláné]: A magyar felsőoktatási könyvtárakat támogató
világbanki project állományfejlesztési alprogramja (2.1 modul) : tankönyv és
jegyzetellátás. – 18 lev. – Kézirat

1994. január

Tervtanulmány a Gyakorló iskola könyvtárának fejlesztésére
(alapterület növelése is).

1994. február

1994. február 10.

Az idegen nyelvi könyvtár megkezdi működését a D épület II.
emeletén.

Az Idegen nyelvi Könyvtárban a Resource
Center avatása.

1994. április 15.

Aleph integrált könyvtári rendszer – szerződés a luxembourgi
Ex-Libris képviselőjével.

A Budapesti Műszaki Egyetem, a Magyar Tudományos Akadémia
Könyvtára, az Országos Műszaki Könyvtár és a Pannon Agrártudományi Egyetem
Könyvtára mellé a szombathelyi főiskola – a hasonló funkciójú felsőoktatási
szakkönyvtárak közül elsőként – feliratkozott az alkalmazók és szolgáltatók
körét bővítve. Eddig a világ 120 tudományos és felsőoktatási könyvtárában
vezették be a rendszer alkalmazását.
Installálás: május 16. Indulás: 14 ezer ISIS-ből áttöltött bibliográfiai
rekorddal.
Modulok használatba vétele: katalogizálás, OPAC.

1994. április 27.

A kibővített Gyakorló iskolai könyvtár üzembe helyezése.
Avatás június 3-án.

1994. június 10.

FEFA pályázat leadása Molnár Katalinnak.

1994. június 28.

Csatlakozási szándék bejelentése az OSZKÁR –hoz (Osztott
katalogizálási rendszer - OMIKK
).

1994. szeptember 1.

A Bolyai Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium könyvtára 168 m2
alapterületen kezdte a tanévet.

1994. október

Világbanki projekthez tanulmány
készítése a főiskolai könyvtárak állományfejlesztéséről.

1995

JÁVORI Jenő: Az uráli népek
irodalmának bibliográfiája : 1975-1994 / [szerk. és kieg. TÓTHNÉ KIRÁLY
Katalin].
- Szombathely : BDTF, 1995. – X, 506 p. - (Az Uralisztikai
Tanszék kiadványai ; 5.)

 

Könyvtáros? Tanár?
Könyvtárostanár! : [válogatás az MKE Könyvtárostanárok Szervezete pályázatain
díjazott munkákból] / [… vál. és szerk. Kalmárné Morcsányi Rozália, Székelyné
Sipos Klára, TÓTHNÉ KIRÁLY Katalin]. - Budapest : MKE Könyvtárostanárok
Szerveze, 1995. - 303 p. : ill.

 

Útmutató a szakdolgozat
készítéséhez / [összeáll. TÓTHNÉ KIRÁLY Katalin]. - Szombathely : BDTF. - 14
lev. – Kézirat

1995. február

4 db számítógép installálása az olvasóteremben és az
olvasószolgálatnál.

A könyvtár fejlesztésének elkészítése.

1995. június 21.

A Közalkalmazotti tanács választáson
Barki Katalin titkári megbizatást kapott.

1995. július 3.

Rendkívüli tanácsülési bejelentés,
hogy 62 fővel kell a létszámot csökkenteni a főiskolán.

1995. szeptember 1.

Az Aleph Szerzeményezési moduljának bevezetése.

1995. október 6.

Szándéknyilatkozat küldése a Soros Alapítványnak a környezeti
nevelési könyvtár regionális működtetésére a BDT-én. A környezeti
báziskönyvtár elérése Nyíregyházán:
Környezeti
nevelés báziskönyvtárainak közös katalógusa

1995. október 9.

Összefogás a könyvtárakért országos
programjához kapcsolódó főiskolai könyvtári csatlakozás (pl. „Megbocsátás hete
stb.).

1996. március 13.

Budapest, Néprajzi Múzeum:Tóth Gyuláné
a Művelődés Szolgálatáért díjat vette át.

1996. március 23.

A városi informatikai infrastruktúra fejlesztéshez közös
pályázat beadása: BDMK, Egészségügyi Főiskola, Levéltár, Kórház, MMIK,
Múzeum, Megyeháza.
Megvalósulatlan kísérlet.

1996. április

Elszámolás az MKM
által nyújtott 2,7 milliós állománygyarapítási támogatásról.

1996. május

Új közalkalmazotti
bérbesorolás.

1996. augusztus

Finnugor bibliográfia szerkesztése a
Jávori Jenő cédulaanyaga alapján. Szombathely : BDF, 1995. – X, 506 p. ; 23
cm. – (Az Uralisztika Tanszék kiadványai, ISSN 0865-7521 ; 5.)

Kálmán Béla professzor finnugor könyvtárának megvásárlása.

1996. szeptember

Hadrovics László szláv-filológiai könyvtárának megvásárlása.

1996. november 25-26.

A főiskola akkreditációs eljárása
keretében meglátogatták a könyvtárt is. Az Akkreditációs Bizottság tagjai
(Békési főig. Szegedről a Juhász Gyula Tanárképző Főiskoláról), dr. Illyés
Sándor a bizottság elnökének külön látogatása a könyvtárban.

1997

Aleph Folyóirat modul üzembe helyezése.

1997

A főiskola könyvtára online szolgáltatásait az elkészült
web-lapon keresztül biztosítja.

1997. február

Tárgyalás dr. Sütheő Péterrel és Dugmanics Imrével a
szombathelyi információs rendszer tervtanulmányáról.
Továbbra sem történt semmi városi szinten.

1997. március

Felsőoktatási Könyvtárfejlesztési
Pályázat készítése, eredmény az MKM 5.485e Ft-os  szerkezeti támogatása.

1997. május

Elkészült Barki Katalin - Prejczer
Paula: Számítógépes katalogizálás HUNMARC. Szombathely, 1997, BDTF. 217 p.
kötete.

1997. május 7.

Hadrovics László Szláv Filológiai Könyvtárának avatása a
főiskola D épületének III. emeletén. (Könyvtári állomány elhelyezése az
eredeti bútorzattal).

1997. május 13.

a Könyvtár-informatikai Tanszék 1997.
szeptember 1-től érvényes (TEMPUS projekt után készült) új tantervének
véleményezése.

1997. június

Könyvtárfejlesztési program készítése
az 1997-2000 közötti időszakra.

1997. július

dr. Kovács Máriával közösen készített
tanulmány a használó képzésről a Könyvtári Figyelő számára. Megjelenés:

Tóthné Király Katalin – Kovács Mária: A pedagógusjelöltek
felkészítése az információszerzésre és -kezelésre. Könyvtári feladat-e a
használóképzés? In: Könyvtári figyelő, 43.évf.=ú.f.7.évf.4.sz.(1997),
p.705-714.

1997. augusztus 7.

dr. Gáspár Mihály szerint a könyvtárnak
el kell látnia a város pedagógusait szakirodalommal (a könyvtár anyagi
nehézségek miatt szüneteltette nyilvános funkcióját!) – ehhez a feltételeket
és támogatási igényeket ki kell dolgozni. Szeptember 1-től helyben használlat,
300.- Ft. beiratkozási díj mellett (a munkanapló október 16-i bejegyzése
szerint).

1997. augusztus 12.

SUN szerver tesztelése, telepítése
(ICON) – szolgáltatás: Aleph

1997. augusztus 15.

Tanácskozás: Melyik
lesz a magyar MARC?
– Előadó UNIMARC - Barki Katalin

1997. szeptember 1.

Európai Dokumentációs Központ kezdte meg működését a főiskola
önálló egységeként, a könyvtár szakmai irányításával.
Flújított Berzsenyi téri épületébe 1999.nyarán költözött (Forgóköz).
Működés: a főiskola és a város közös fenntartásában.

1997. szeptember

A könyvtár nyilvános könyvtárként működik.

1997. szeptember 21.

Likviditási okokból a könyvtárnak
minden (akár 1.- Ft-os) rendelését is a gazdasági igazgatóval engedélyeztetni
kell.

1997. október 13.

Köcséné Szabó Ildikó távoztával  a médiatárból egy státus elment.  Tárgyalás dr. Gál László főigazgatóval
arról, hogy a médiatár kerüljön vissza a könyvtári hálózatba, továbbá a
könyvtár egy újabb elhelyezési 
lehetőségéről (öntöde).

1997. október 14.

Megbeszélés Kovács József
főigazgató-helyettessel: a jövő tanévtől az I. éves hallgatók számára
kötelező lesz a könyvtárhasználó-képzés, a foglalkozásokat könyvtárosok
tartják óradíj fejében (beérett a sok éves lobbizás).

1997. november 15.

Németh Tamásné Sümeg Katalin elfogadta
a médiatári beosztást, ezért áthelyezve a központi könyvtár állományába az
Oktatástechnológiai Csoportból.

1997. november

5m Ft-os FEFA támogatás pályázat útján (ULTRA SUN szervergép
beszerzése).

1997. november

Dr. Gál László főigazgató tárgyal a főiskolai könyvtár
bővítésének lehetőségéről a város területén (megyei könyvtár- főiskolai
könyvtár integrációjának gondolata).

1988. február

Útmutató a szakdolgozatok készítéséhez
c. anyag készítése a Tanulmányi Bizottság felkérésére.

1988. február 20.

Könyvtárfejlesztési tervtanulmány  átadása a főigazgatónak.

1998. március

A soproni Egyetemi Könyvtárral való együttműködés (integráció)
tervezetének elkészítése.
2002-ben ismét napirendre került. Halasztva.

1998. március 5.

A 
BME – KLTE - BDTF könyvtárainak közös TEMPUS pályázatának heteken át
tartó egyeztetése, előkészítése Vásárhelyi Pál főigazgató intenciói alapján.

1998. július

A könyvtár új SZMSZ-ének elkészítése.

1998. március -
2000.

Dr. Vásárhelyi Pál megkeresése egy közös BME, KLTE, BDF tempus
pályázat ügyében.
A pályázat 1998-2000. között megvalósult. A közös projekt megvalósult
eredményei mellett a könyvtár infrastruktúrája jelentősen fejlődött: 12 db
számítógép, 4 db nyomtató, szkenner.

1998. április

Cikk írása a 3K-nak a felsőoktatási
könyvtárakról.

 

TÓTHNÉ KIRÁLY Katalin:
Egy főiskolai könyvtár a harmadik évezred küszöbén. - In: Könyv, könyvtár,
könyvtáros, 7. évf. 6. sz. (1998. jún.), p. 20-29.

1998. április 29.

Az új könyvtári szerver telepítése,
működése 2009. június 29-ig.

1998. május 5.

Elkészült a könyvtár stratégiai
fejlesztési terve.

1998. május 12.

Dr. Tóth Gyuláné, Pungor Jánosné és
Barki Katalin látogatása Sopronban: közös pályázat megbeszélése, szándéknyilatkozat
aláírása a várható integráció jegyében.

1998. június

A főigazgató közlése szerint a központi
és az idegen nyelvi könyvtárban 1-1 polgári szolgálatos foglalkoztatható
szeptembertől.

1998. június-július

Az SzMSz néhány fejezetének módosítása.

1998. szeptember

A könyvtár fejlődési tendenciáinak
áttekintése 1989-1998. c. anyag készítése, megküldése dr. Gál László
főigazgatónak és Balogh Imrének.


A soproni Egyetemi Könyvtár közös pályazatának eredményeképp 1 db Pentium
számítógéppel gyarapodott a könyvtár.

1998. szeptember 1.

A főiskola önálló
egységeként megalakult az Európai Dokumentációs Központ, vezetője: Horváthné
Varga Tímea.

1998. október 2.

A főigazgatóval
történt egyeztetés szerint a könyvtár létszáma 19+1 fő.

1998. november 5.

Az MKE Vas Megyei Szervezetének
vezetőség választó közgyűlésén új vezetőségi tag: Szmrekovszkyné Farkas Éva.

1998. november 6-14.

A könyvtár és az Európai Dokumentációs
Központ együttműködésének kidolgozása, 20-án megküldése Miszlivetz Ferencnek.

1998. november 13.

Árajánlat kérése az EX-Lh-tól: Aleph
upgrade – no limit, Aleph 500-as, továbbá ezek új követési díjára. Árajánlat
érkezése november 16. Megvalósítására 2003-ban került sor.

1988. november 23.

A főigazgató tanácsülésen
bejelentette, hogy Eger, Győr, Nyíregyháza és Szombathely önálló (regionális)
főiskolák maradnak, az integráció kútba esett, fennmarad a duális képzés és
megszűnik az Idegen Nyelvi Lektorátus  

1998. november

A Közalkalmazotti tanács választáson
Barki Katalin titkári megbizatást kapott.

1998. december

Az év folyamán állományfejlesztésre
felhasznált keretek: főiskolai keret: 10.800e Ft, MKM 700 e Ft., MKM PFP
1.119e Ft.

1999.

Előtanulmány a Berzsenyi
Dániel Tanárképző Főiskola Központi Könyvtára stratégiai fejlesztési tervéhez
/ TÓTH Gyuláné, PÁLVÖLGYI Mihály. - 31 lev. – Kézirat. - A tanulmány a TEMPUS
UM-JEP 13539-98-as program keretében készült

 

1999. január

Tanulmány írása a Devecseri Gábor
emlékkötetbe a Petőfi Irodalmi Múzeum (Maróti István) felkérése alapján.

 

Tóthné Király Katalin:
"Találkozásaim" Devecseri Gáborral. In: Imátlan ima: kortársak
Devecseri Gábor emlékére. Szerk. Maróti Istvánné. Budapest: Petőfi Irodalmi
Múzeum, 2001. p. 201-208.

1999. február 8.

Elkezdődik a főiskolán a könyvtár sok
éve tartó javaslatára a Szakirodalmi- és könyvtárhasználati ismeretek oktatása
az I. évf. hallgatói számára (oktatók: Tóth Gyuláné, Farkas Éva).

1999. február 16.

Vásárhelyi Pál e-mailje – TEMPUS
program (április: meeting Bp-en, szept. 1 fő Belgiumba, 1 fő Angliába, 2000.
május 1 fő Belgiumba, 1 fő Angliába megy tanulmányútra).

1999. február 18.

A főiskola Társadalmi Tanácsába javaslat:
Ottovay Lászlót, az OSzK főosztályvezetőjét.

1999. február

Helyzetfelmérés és statisztikai
beszámoló készítése az FKT munkaterv alapján, továbbítva az ELTE Tanárképző
Főiskolai Kar Könyvtárába, Sipos Magdolnának a Pedagógusképző Tagozat
vezetőjének.

1999. március 8.

A Tanácsülés határozatot hoz az
intézmény új nevéről: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola helyett: Berzsenyi
Dániel Főiskola.

1999. március 16-17.

A FEFA 2234/2. sz.
alprogram zárójelentésének készítése, továbbítása

Gáspár Mihály programfelelősnek.

1999. március 18-19.

NKÖM Pályázat készítése

1999. május 6.

Könyvtárak az európai integrációért konferencia a BDTF-en az
IKSZ és a BDTF rendezésében Győr-Moson-Sopron, Zala, Vas és Veszprém
részvételével

1999. június

Igényesen válogatott többszáz kötetes budapesti magánkönyvtárt
ajándékoztak könyvtárunknak (Sárai hagyaték).

1999. június 17.

A főigazgató aláírta a nyilvános
könyvtári jegyzékbe vételi kérés nyilatkozatát.

1999. június 27.

Megállapodás H. Tóth Imre könyvtárának
megvásárlásáról.

1999. szeptember 16.

Új helyén (D épület) felavatták az Európai Dokumentációs
Központot.

1999. szeptember 24.

7 PC és szoftverfejlesztés a TEMPUS projektből
a könyvtárnak.

1999. október 13-18.

Frankfurt, 51. Buchmesse  és hollandiai szakmai tanulmányút (Tempus).

 

TÓTHNÉ KIRÁLY Katalin: A
frankfurti könyvtártól az amszterdami Van Gogh Múzeumig : összegzés egy
tanulmányút tapasztalatairól. - In: A Vas megyei könyvtárak értesítője, 29.
évf. 3. (999), p. 46-51.

1999. december 3-10.

Stratégiai fejlesztési terv 2000-2005-ig.

1999.

Előtanulmány a Berzsenyi
Dániel Tanárképző Főiskola Központi Könyvtára stratégiai fejlesztési tervéhez
/ TÓTH Gyuláné, PÁLVÖLGYI Mihály. - 31 lev. – Kézirat. - A tanulmány a TEMPUS
UM-JEP 13539-98-as program keretében készült

 

TÓTHNÉ KIRÁLY Katalin: A
frankfurti könyvtártól az amszterdami Van Gogh Múzeumig : összegzés egy
tanulmányút tapasztalatairól. - In: A Vas megyei könyvtárak értesítője, 29.
évf. 3. (999), p. 46-51. : ill.