Címlap

Intézménytörténet

A szombathelyi felsőoktatás története

 • 1959 szeptemberétől hároméves Felsőfokú Tanítóképző Intézet kezdte meg működését Szombathelyen a kőszegi, valamint a zalaegerszegi középfokú tanítóképzők jogutódaként.
 • 1962-ben a tanítóképzés mellett megindult a népművelő–könyvtár szakos képzés is.
 • 1964-ben átadták a gyakorlóiskola épületét.
 • 1966-ban kollégiumépülettel gyarapodott az intézmény.
 • 1971-ben a Pécsi Tanárképző Főiskola szombathelyi kihelyezett tagozatán matematika–testnevelés, matematika–ének-zene, matematika–orosz főiskolai tanári szakokon indult el a képzés.
 • 1972-től további szakokkal – rajz, magyar, történelem – bővült a képzési kínálat, valamint lehetőség nyílt a népművelés és a könyvtár szak tanári szakokkal való párosítására.
 • 1974-től önállóvá vált az intézmény, és évekig Szombathelyi Tanárképző Főiskola néven működött, ugyanekkor avatták fel új helyén a Bolyai János Gyakorló Általános Iskolát is.
 • 1982-ben adták át az újabb kollégiumépületet.
 • 1984-ben az intézmény felvette a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola nevet. Ekkor indult meg az új oktatási épületben a természettudományi szakos általános iskolai tanárképzés az addigi humán szakok mellett.
 • 1990-ben megkapta az intézmény a volt megyei és városi pártbizottság épületét, s a filológiai tanszékek köre bővült az angol, a francia, a német, az olasz nyelvekkel s az uralisztikaival.
 • 1991-ben az új Sportcsarnokban kapott helyet a Testnevelés- és Sporttudományi Intézet, ugyanebben az évben megkezdte működését az EECALL (Kelet-Európai Számítógéppel Segített Nyelvoktatási Központ). Megnyílt a Regionális Informatikai Központ.
 • 1992-ben az intézmény kialakította intézeti rendszerét hét intézettel, s osztrák kormánytámogatással megnyílt a regionális szerepű Osztrák Könyvtár. Megalakult a Nyugat-Magyarországi Egyetemi Regionális Szövetség (NYERSZ), mely az integrációt készítette elő. A Bolyai János Gyakorló Általános Iskola nyolcosztályos gimnáziummal bővült.
 • 1993-ban a főiskola mellett létrejött a Savaria University Press alapítványi kiadó, s megalakult az Észak-Dunántúli Regionális Távoktatási Alközpont.
 • 1994-ben a BDTF kezdeményezte a Societas Scientarium Savariensis (Szombathelyi Tudományos Társaság) megalapítását. A British Council támogatásával megnyílt a regionális szerepű Angoltanári Információs Központ és Könyvtár.
 • 1995-ben a londoni Thames Valley Egyetem akkreditálta az egyetemi angolnyelv-tanári szakot. Megnyílt a SOROS USIS Amerikai Tanulmányi Információs Iroda.
 • 1996-ban az intézmény beadta 10 szak egyetemi akkreditációs kérelmét. Elindultak a Jean Monnet-kurzusok.
 • 1997-ben lezajlott az intézmény és a szakok akkreditációja.
 • 1998-ban az intézmény két egyetemi szakkal bővült, az általános és alkalmazott, illetve a finnugor nyelvészetivel. Megnyílt az Európai Dokumentációs Központ és Szakkönyvtár (EDC) a “B” épületben.
 • 1999-ben engedélyt kapott az intézmény a nemzetközi tanulmányok egyetemi szak és a kommunikáció főiskolai szak indítására, és megalapította a Gazdálkodási és Műszaki Intézetet. Ekkor készült el az Európai Dokumentációs Központ felújított épületrésze a városközpontban található Berzsenyi téren, s adta át azt szeptember 16-án Michael Lake, az Európai Unió
  delegációvezetője.
 • 2000. január 1-jétől az Országgyűlés döntése alapján az intézmény regionális szerepű főiskolai centrum, s neve Berzsenyi Dániel Főiskola.
 • Az elnevezés megváltoztatása a főiskola arculatváltozását is jelezte, hiszen a felvehető szakok köre nem-tanári szakokkal bővült, így közgazdasági szakkal is. Megkezdődött a “D” épület rekonstrukciója és bővítése, hogy helyet adjon az Európa Tanulmányok Központnak, s zajlott a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium bővítése is.
 • 2002. január 1-től kormányrendelet alapján megalakult a Bölcsészettudományi, a Természettudományi, valamint a Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar.
 • 2008. január 1-től az Országgyűlés döntése szerint a Berzsenyi Dániel Főiskola és a Nyugat-magyarországi Egyetem egyesülésével egy új, tíz karú egyetem jött létre.
 • 2014. szeptember 24. Tanítók fája avatása Szombathelyen
CsatolmányMéret
2014-09-24_Tanitok_Faja_Szhely_meghivo.pdf714.42 kB
2014-09-24_Tanitok_Faja_Szhely_szorolap.pdf1.42 MB