Címlap

Kronológia

1958. szeptember

A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1958. évi 26. sz. törvényerejű rendelete a tanító- és óvóképzésről

1959

A Felsőfokú Tanítóképző Intézet megalakulása. (Jogelőd: a középfokú Kőszegi Tanítóképző)
Intézetigazgató: dr. Palkó István

Gyakorló Iskola kezdte meg működését az indulással egyidejűleg.

1962

A Magyar Forradalmi Munkás- Paraszt Kormány 24/1962. (VII. 14.) sz. rendelete Népművelő-könyvtáros szak létesítését rendelte el.

Egy új értelmiségi hivatás kialakulásának kezdetén megindult  - az országban először – a népművelő-könyvtáros szak – országos hatókörrel.

Megjelent a Jelentkezünk c. diáklap első száma

1966

Megnyílt   - az új  Gyakorló Iskola; fotók

                - a 300 fős kollégium (Pável Ágoston, Magyar utca)

Megkezdődtek a kísérletek a vezetékes televízió alkalmazására a gyakorlati képzés javítására a jobb pedagógiai szemléltetés érdekében.

1971

Létrejött a Pécsi Tanárképző Főiskola Szombathelyi Kihelyezett Tagozata.

Igény: a dunántúli 9 megye részére kizárólag a pécsi főiskola képezett tanárokat, cél a dunántúli régió megosztása, a matematikatanár hiány pótlása.

Sajátos szakpárok honosultak meg: matematika-orosz, matematika-ének-zene, matematika-testnevelés, matematika-rajz

1972

Kezdeményezés sajátos szakpárok bővítésére művelődéspolitikai meggondolásból: közoktatás és közművelődés összekapcsolása

1973

II. Anyanyelvi Konferencia. Az itt elhangzott problémák jelentőségének felismerése indította az intézményt arra, hogy fokozott szerepet vállaljon a határokon túli magyar etnikum kulturális szolgálatából, s sajátos feladatként végezze a nemzetiségi pedagógusképzés kibontakozását.

1974

Elnöki Tanács 1974. évi 14. sz. törvényerejű rendelete: a Szombathelyi Tanítóképző Intézet átszervezéséről, az önálló Szombathelyi Tanárképző Főiskola létrehozásáról.

Hármas képzési irány: általános iskolai szaktanárok, általános iskolai tanítók, közművelődési főiskola. Szaktanárképzés: humán területeken.

Megjelent a Kilátó c. újság.

1974

Az új Gyakorló Iskola felavatása a Derkovits lakótelepen.

Lehetőségei jól szolgálják a főiskola kiemelt kutatási témáját: a pedagógusképzés korszerűsítését a videotechnika alkalmazásával.

1976

A Gyakorló Iskola felvette Bolyai János nevét.

1977

A Médiatár kialakítása

1979

Lezárul a népművelő-könyvtár szakos képzés (1962-1979)

1982

Az Ady téri kollégium átadása

1983

Az Elnöki Tanács 1983. évi 22. sz. tvr. a „Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola” névadásról.

1984

A szombathelyi pedagógusképzés egyik legjelentősebb állomása:

- új oktatási épület avatása, (természettudományi)

- új szociális létesítmények (konyha, menza)

Változatos szakpárok: magyar-orosz, magyar-népművelés, magyar-könyvtár, történelem-ének-zene, történelem-könyvtár, matematika-testnevelés, matematika könyvtár, ének-zene-népművelés, történelem-népművelés, testnevelés-népművelés, történelem-rajz, könyvtár-orosz, szlovén-választott, magyar-ének-zene, fizika-technika, matematika-technika, matematika-fizika, biológia-testnevelés, biológia-rajz, földrajz-biológia, matematika-kémia, biológia-kémia.

Célkitűzés: tanár és tanítószak kapcsolása.

1984.03.27.

Az intézmény felveszi Berzsenyi Dániel nevét. (Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola); fotók

Felavatásra kerül Majthényi Károly: Berzsenyi Dániel domborműve.

1991

A főiskola Berzsenyi téri épületében új nyelvi tanszékek kapnak otthont.

Idegen nyelvi könyvtár kialakítására került sor, 1994-től működik a D épület II. emeletén

1991

Főigazgató: prof. dr. Pusztay János

A Testnevelési és Sporttudományi Intézet (sportcsarnok) átadása

1992

EECALL – Kelet-Európai Számítógéppel Segített Nyelvoktatásai Központ,

Regionális Informatikai Központ,

Osztrák kormánytámogatással alapított regionális Osztrák Könyvtár,

Észak-Dunántúli Regionális Távoktatási Alközpont

Nyugat-magyarországi Egyetemi Regionális Szövetség - NYERSZ)

1992. szeptemberétől a Bolyai Iskolában elindult a nyolcosztályos gimnáziumi tagozat

1994

Megkezdte működését a Britisch Council támogatta Angoltanári Információs Központ és Könyvtár, valamint a SOROS USIS Amerikai Tanulmányi Információs Irodája.

1995

A Rajz és a Zenei tanszék átköltözése az Öntöde épületébe

1996

Főigazgató: dr. Gál László

A BDF beadta 10 szak egyetemi akkreditációjának kérelmét.

Megjelent a Bár című folyóirat első száma, amely a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Németh László szakkollégiumának kiadványaként indult, társadalomtudományi és művészeti folyóirat. A Jelentkezünk jogutódja. 1996-2002 között megjelent évente négyszer. 2006-tól tematikus különszámai látnak napvilágot.

1997

Megtörtént az intézmény és a szakok akkreditációja.

1998

A főiskola megkapta az alkalmazott nyelvészet és az uralisztika szak egyetemi akkreditációjának engedélyét.

1999

Az Európai Dokumentációs Központ létrehozása a D épületben.

Megindult a nemzetközi tanulmányok – Európa-tanulmányok egyetemi szak, valamint a gazdálkodási és kommunikációs szakok.

2000

A Parlament döntése szerint a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola önálló, regionális szerepkörű intézményként folytatja működését.

Szeptembertől Gazdálkodási szak indítása.

2001

Az intézmény főigazgatója prof. dr. Gadányi Károly.

Az intézményfejlesztési terv elfogadása.

A Bolyai János Gyakorló Általános Iskola sportcsarnokának és éttermének átadása.

Szeptember 7-én felavatásra került a főépület homlokzati címere.

November: magyar Nobel-díjasok tiszteletére elhelyezett emléktábla avatása a díszterem előterében.

2002.01.01.

Január 1-től Prof. dr. Gadányi Károly rektorként áll a főiskola élén.
2002. január 1-től kormányrendelet alapján megalakult a Bölcsészettudományi, a Természettudományi, valmint a Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar.
A Gagarin utcai épület megvásárlása a megyei önkormányzattól a szaktárca támogatásával.

A Berzsenyi téri épület átalakítása

Szeptemberi tanévnyitó: rektori és főigazgatói láncok átadása (Bognár György alkotása)

2005.04.

2005.11.18.

Megszólalt a Berzsenyi Rádió

A Reginális Felsőoktatási Forrásközpont alapkőletétele

2006.11.15.

A Regionális Felsőoktatási Forrásközpont átadása

2006

A bolognai képzés indulása 24 alapszakon

2007. 08.

 

2007.10.

 

A Deák Ferenc utcai épületkomplexum átadása a BDF-nek.

 

Az egykori huszárlaktanya épületének átadása a Művészeti Intézet számára

2008.01.01.

2008. január 1-től az Országgyűlés döntése szerint a Berzsenyi Dániel Főiskola és a Nyugat-magyarországi Egyetem egyesülésével egy új tíz karú egyetem jött létre.

Intézményünk neve: Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ
2008.02.01. NymE alapítási ünnepség Sopronban
2008.02.29. Nyme SEK ünnepélyes avató Szombathelyen

2008.09.

Deák Ferenc utcai Kollégium avatása

A Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium fennállásának 50 éves jubileumát ünnepelte.

2008.10-11.

Öregdiák találkozó és szakmai konferencia.

Kő Pál: Nagy Gáspár domborművének avatása

2008.10.29.

Veres Gábor: Alma mater szobrának avatása

2008

Elhunyt Palkó István ny. igazgató

Merklin Tímea: Arcképek : dr. Palkó István. Letöltés: 2012. augusztus 29.

2009.04.14.

Elhunyt Szalay László ny. főigazgató nekrológ, Vas népe; Vasmegye.hu; video

2010.

Megjelent A szárnyas idő : 50 éves a felsőfokú képzés Szombathelyen c. kötet

2013.01.01.

Horváthné dr. Molnár Katalin, mint rektorhelyettes kapott megbízást a NymE Savaria Egyetemi Központ vezetésére

2015.09.01.

Gépészmérnökképzés indulása

2015.11.

Dr. Németh István, mint rektorhelyettes kapott megbízást a NymE Savaria Egyetemi Központ vezetésére