Címlap

Iker János


Dr. Iker János

(1988–1991)

Az 1988—1991 közötti időszak a rendszerváltás történéseivel is összekapcsolódva igen izgalmas korszak volt az intézmény életében. A szakmai fejlesztések, a belső szabályzatok megújítása az autonómia jegyében, az új szakok (idegen nyelvek, számítástechnika) beindítása, a szervezeti átalakítások és hozzá kapcsolódva az oktatási infrastruktúra bővítése (a volt megyei pártszékház megszerzése, sportcsarnok építése) a felsőoktatási átalakítások, fejlesztések sodrába juttatta az intézményt. Mindezen folyamatok sikerességében meghatározó szerepe volt az oktatók tenni akarásának, az együttműködési igénynek, amelyet jól szolgáltak a belsô szakmai nyilvánosság fórumai dr. Iker János vezetői tevékenységének meghatározó eleme a közösségért érzett felelôsség, az együttműködés és az emberi szempontok figyelembe vétele volt.

/Részlet: "A szárnyas idő"/