Címlap

Palkó István


Dr. Palkó István
1959-1965

Tudós tanár, intézményvezető, tanulmányíró, lektor.

1959-ben Magyarországon 11 felsőfokú tanítóképző és óvóképző intézet kezdte meg működését, ezek egyikét Szombathelyen, a Faludi Gimnázium épületében alapították meg. Az intézmény a Felsőfokú Tanítóképző Intézet nevet kapta, vezetésével dr.Palkó Istvánt bízták meg.
A tudós tanár úttörő feladatot vállalt magára: előzmények és tapasztalatok híján az iskola arculatának kialakítását, az oktatógárda megszervezését, a tantervek és az oktatási profil megalkotását. Az igazgató bölcsen felismerte, hogy a
kis intézménynek nincs jövője, növekednie kell, ezért fogadta be a népmûvelő–könyvtáros képzést. Ennek köszönhető, hogy az intézményt főiskolává fejlesztették, s hogy napjainkban egyetem működik Szombathelyen.

Stratégiájának alapja az ifjúság-központúság volt, igyekezett az intézetben zajló oktató-kutató munkát, a kulturális élet eredményeit bevonni a város, a megye kulturális életébe. Az intézmény vezetői feladatainak ellátása mellett jutott ideje a tudományos alkotómunkára is: elsősorban nyelvészeti tanulmányokat írt, érdekelte a lélektan, német nyelvről  szépirodalmi fordításai is ismertek.
Hat esztendeig volt az Intézet vezetője, azt követôen oktatója. Maribori lektori munkáját követően egyetemünk máig gyümölcsöző kapcsolatot ápol a Maribori Egyetemmel.

/Részlet:"A szárnyas idő"/

További ismertető