Címlap | Könyvtártörténet

1. Célok, küldetés

A NymE Savaria Egyetemi Központ Könyvtára - a Berzsenyi Dániel Főiskola Könyvtára jogutódaként - a Dunántúl egyik legnagyobb felsőoktatási könyvtára. Nyilvános könyvtár, az információs esélyegyenlőség és a demokrácia helye. A tudásalapú társadalom alapintézményeként feladata, hogy mindenki számára szabadon, korlátozás nélkül biztosítsa a hozzáférést a dokumentumokhoz, az információkhoz, a magyar és az egyetemes kultúra kincseihez továbbá támogassa az egész életen át tartó tanulást. Küldetését folyamatosan megújuló dokumentumállományával, a felhasználói igényeknek megfelelő szolgáltatásaival, fejlett infrastruktúrájával, könyvtárosai szakmai felkészültségével valósítja meg. Az információkultúra könyvtári alapjainak megismertetésével, a módszerek és az információkeresési technikák elsajátíttatásával fontos szerepet tölt be az oktatásban, az önálló ismeretszerzés folyamatában.

 
A központi könyvtárnak és a rendszerébe tartozó tanszéki/intézeti könyvtáraknak feladata, hogy – az intézményben folyó oktatás és kutatás szakirodalmi háttereként működve – a SEK három kara számára korlátozás nélkül biztosítsa a hozzáférést a szükséges dokumentumokhoz és információkhoz. Emellett nélkülözhetetlen erőforrásként van jelen a szűkebb (városi), a tágabb (megyei és az észak-dunántúli régió) környezetében az oktatott és kutatott tudományterületek információs forrásaként. Pedagógiai szakkönyvtári funkciók ellátásával regionálisan támogatja a közoktatás tevékenységét. Szolgáltatásait az Európai Dokumentációs Központ és Integrációs Szakkönyvtárral szoros szakmai együttműködésben végzi. Szolgáltatásainak szervezésében épít a Berzsenyi Dániel Könyvtárra valamint az Országos Dokumentumellátó Rendszerre.

 

A könyvtárról, az állományról, a szolgáltatásokról, a rendezvényekről és egyéb információkról a könyvtári weboldal széleskörűen és naprakészen tájékoztat a http://tudastar.nyme.hu/sekkonyvtar címen. A könyvtári adatbázisok az Aleph integrált rendszer segítségével érhetők el (http://hat.sek.nyme.hu), benne a hagyományos adatbázisokon túl megtalálhatók az intézményi szakdolgozatok, az oktatói publikációk, a helyismereti dokumentumok, valamint az oktatást támogató digitális oktatási gyűjtemény is.

 

A könyvtár 2007-ben az új épületével, a megújult infrastruktúrájával, a korszerű működési formákat megvalósító, a minőségmenedzsment eszközeit alkalmazó, magas szintű könyvtári szolgáltatásokat nyújtó tevékenységével elnyerte az Év könyvtára címet.