Címlap | Könyvtártörténet

Európai Dokumentációs Központ a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán

Európai Dokumentációs Központ a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán

 

Az Európai Dokumentációs Központok létrehozásáról az Európai Gazdasági Közösség 1963-ban határozott azzal a céllal, hogy ezen információs és dokumentációs létesítmények gyűjtsék és rendszerezzék az Európai Közösségek hivatalos kiadványait, illetve gyors és szakszerű tájékoztatással segítsék a felsőoktatásban folyó integrációs képzést, valamint a tudományos kutatást. Az Európai Bizottság elsősorban olyan felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek mellett engedélyezték az Európai Dokumentációs Központok (EDK) létrejöttét, ahol azt a képzés, illetve a kutatás indokolta.

Magyarországon az első Európai Dokumentációs Központ 1988-ban jött létre az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, majd ezt követte 1991-ben a JPTE Állam- és Jogtudományi Kara, 1993-ban a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, 1994-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, 1997-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetem. Ezt követte ugyanebben az évben a Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola és a Budapesti Gazdasági Főiskola. A sort 1999-ben folytatta még a Debreceni Tudományegyetem, a Miskolci Tudományegyetem és a Veszprémi Egyetem.

Szombathelyen az 1990-es évek elejétől indultak kurzusok és kutatási programok, melyek a kelet-közép-európai átmenetek és az európai integráció kapcsolatával foglalkoztak. Ebben a témában számos Jean Monnet-kurzus indult a főiskolán. 1994-ben megalakult a kőszegi Európa Ház Egyesület; maga az épület pedig 1996-tól minden nyáron helyet adott a Nemzetközi Nyári Egyetemnek. 1997-ben pályázati úton sikerült elnyerni az Európai Dokumentációs státuszt. Még ebben az évben a főiskola benyújtotta az Európa-tanulmányok címet viselő egyetemi szak megalapítására vonatkozó kérelmét.

A BDTF 1997. szeptember 1-én létrehozta az önálló egységként működő Európai Dokumentációs Központot az európai stúdiumok támogatására. Helyileg két évig a Szociológia tanszéken (B épült) működött. A központ fő feladata volt, hogy elősegítse a főiskola, illetve Szombathely város polgárainak oktató, képző és továbbképző, valamint tudományos kutató és gyakorlati munkáját. Ez magában foglalta mindazokat a könyvtári feladatokat, amelyek az érdeklődő közönség szakirodalommal és szakirodalmi tájékoztatással való ellátására irányultak. Ugyancsak 1997-ben nyert az intézmény egy Phare CBC pályázatot (T://library/library/leveltar/1997_edk_letrehozas_palyazat), amelynek célja az Európa-tanulmányok Intézet és az Európai Dokumentációs Központ épületének kialakítása volt.  1999. szeptember 16-án volt a Dokumentációs Központ új épületének megnyitója a D épülethez kapcsolódóan. Az intézményt Michael Lake nagykövet, az Európai Unió budapesti delegációjának vezetője nyitotta meg. A 450 m2-es helyiséget a BDTF adta át a központ céljaira. Az épületet – a Makovecz-tanítvány Ekler Dezső építész tervei alapján alakították át rendkívüli leleménnyel, részben Phare, részben a helyi önkormányzat támogatásával. A központ vezetője Horváthné Varga Tímea lett.

A hagyományos értelemben vett Európai Dokumentációs Központ státus megtoldásra került egy Integrációs Szakkönyvtár funkcióval. Ezzel az EU-ból származó dokumentumokon túl induláskor mintegy ezer kötet könyv is segítette az érdeklődő használók információs igényeinek kielégítését.

Az Európai Dokumentációs Központ és íintegrációs Szakkönyvtár weblapja (2002) mára már archiválási célt szolgál.

A kézikönyvtár jelleggel működő könyvtárban a dokumentumok 34 témába sorolva állnak rendelkezésre. A lista bővült a helyi képzés igényeinek megfelelő témákkal (pl. Civil társadalom; Nacionalizmus, kisebbségek stb.)

A dokumentumok feldolgozása folyamatos az Aleph integrált könyvtári rendszerben, ahol az EDK állománya önálló adatbázisban, online katalógusban kereshető vissza.

A könyvtár szolgáltatásit 3 fő biztosította. Gerencsér Judit távozásával a létszám 2 főre, majd 2011 nyarán a vezető távozásával egy főre csökkent.

További információ lásd http://www.bdf.hu/btk/trsi/edk/default.aspx

Az intézményi racionalizáció következtében 2012 nyarán az EDK dokumentum-állományát (9251 kötet) és a szolgáltatást átvette a Központi Könyvtár. Szabó Judit munkaviszonya felmentéssel megszűnt. A könyvtár magyar nyelvű dokumentumai folyamatosan kerültek át a központi könyvtárba, az idegen nyelvű anyagot az Idegennyelvi Könyvtár munkatársai kérésre, raktárból szolgáltatják. A helyben használatot felváltotta a könyvdokumentumok kölcsönözhetősége. A számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés a SEK Könyvtárának több mint 200 nyilvános számítógépén férhető hozzá.

2014-ben Magyarországon 14 működő Európai Dokumentációs Központot tartottak nyilván.

Corvinus Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola, ELTE, OGYK EU Letéti Gyűjtemény, Szt. István Egyetem, Miskolci Egyetem, Debreceni Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Eötvös József Főiskola, Szt. István Egyetem Békéscsabai Kar, NymE, Pannon Egyetem, Kodolányi János Főiskola, Pécsi Tudományegyetem,

A szombathelyi Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ,  Európai Dokumentációs Központ  (http://www.bdf.hu/btk/trsi/edk) képviselője 2012-től Bognárné dr. Lovász Katalin adjunktus.

Beszámoló az EDK-ban 2013-ban történt változásokról és eredményekről.

Partnerintézmény: Europe Direct Tájékoztató Központ - Vas megye;http://www.vmkik/europe-direct

Eseménytörténet

1997. március - Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézet és Európai Dokumentációs Központ címmel Phare CBC pályázat került benyújtásra

1997. szeptember - a Szociológia és Politikatudományi Tanszék sikeres pályázatának eredményeképp a főiskola elnyeri az Európai Dokumentációs Közpon működtetésének jogát a tanszék szakmai felügyelete mellett - a központ vezetője Horváthné Varga Tímea könyvtáros lett

1997. december - döntés születik a Phare CBC pályázat ütemezéséről; 1. fázis: EDK kiépítése, 2. fázis: az Intézet kialakítása emeletráépítéssel a D épület tetőterében 

1998. december 1-től Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 fő bérének és járulékainak kifizetésével támogatja az EDK működését 

1999. február - Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 25.000 eFt-tal támogatja az Európai Dokumentációs és Információs Központ létrehozását

1999 tavaszán elindul az EDK kialakítása

1999. március 1. - Gerencsér Judit könyvtár szakos hallgató (egyéni tanrend) személyében bővül a központ létszáma

1999. szeptember 16. - Az EDK megnyitása

1999. november 1 - Szervezeti és működési szabályzat tervezete

2012. július -  a Könyvtár átveszi az EDK gyűjteményét és annak szolgáltatását, Koordinátori feladatokkal Bognárné dr. Lovász Katalin, a Könyvtár- és Információtudományi Tanszék adjunktusa kerül megbízásra.

Lásd még:

Magyarországi Európai Dokumentációs Központok jegyzéke (10 intézmény)

Varga Tímea-Koreny Ágnes: A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Európai Dokumentációs Központja és Integrációs Szakkönyvtára. In:  Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 46. év. (1999), 8. sz.

Képek: EDK, Szombathely

Koreny Ágnes: Az Európai Dokumentációs Központok az Európai unióban és Magyarországon. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 48. évf. (2001), 9-10. sz.

 

CsatolmányMéret
bdtf_edk_1998.doc500 kB
meghivo_19990916.jpg8.77 MB