Címlap | Könyvtártörténet

Könyvtáros elődők és utódok

Könyvtáros elődök és könyvtárosok a jubileum évében

 

A Felsőfokú Tanítóképző Intézet a képzés indításával párhuzamosan a könyvtár kialakítására könyvtáros státuszt biztosított. A fejlődést követően (alapterület, szakok bővülése, hallgatói létszám emelkedése, használóképzés stb.) a könyvtár folyamatosan státuszért folyamodott az intézmény vezetéséhez, amelynek eredményeképp a könyvtár az évszázad végére 23 fővel elérte humán erőforrásának maximumát. Ugyanakkor 2004-től, több könyvtáros egyidejű nyugdíjazásával megkezdődött a könyvtárosok státuszának az elvonása, 2009-ben pedig a létszám „racionalizálása” is. Ennek eredményeképp a jubileum évében a szolgáltató könyvtárosok száma együttesen 17 főre csökkent a központi és az idegen nyelvi könyvtárban együttvéve.  

Az intézményben a könyvtár mindig is híres volt a csapatmunkájáról, az összetartó közösségéről, a könyvtárosainak elkötelezettségéről. A könyvtár igazgatónője jól választotta meg munkatársait, melynek eredményeképp a könyvtárban folyó munka magas színvonalú volt, csakúgy mint a munkatársak felkészültsége. A könyvtárból távozó munkatársak az élet számos területén fontos pozíciókat töltöttek be (oktató, könyvtárigazgató, okmányiroda vezető, iskolaigazgató stb.). Ez is bizonyítja, hogy a jól felkészült könyvtáros az élet számos területén képes tudását a köz javára kamatoztatni.