Címlap | Könyvtártörténet

4. Az Idegennyelvi Könyvtár története

Az Idegennyelvi Könyvtár története

 

Az intézmény fejlesztése

 

A rendszerváltás időszaka a felsőoktatásban is változásokat indított el. A főiskola főigazgatója, Szalay László 1988-ban nyugdíjba vonult, helyére megbízottként dr. Iker János került. A nyugodt munkafeltételek biztosítása mellett beindította a szükséges változásokat. Ez érintette mind a tárgyi, mind a szervezeti, mind a tartalmi megújulást.

Átütő fejlesztést eredményezett az MSZMP Vas Megyei Bizottsága Berzsenyi téri épületének oktatási célokra történő megszerzése. Az épület megteremtette az új nyelvi képzések (német, angol majd az olasz, francia és uralisztika) személyi, tárgyi és jogi feltételeit. A nyelvi szakokkal tovább bővültek a tanárképzés választható szakpárjai. E tanszékek megteremtésével a főiskolán nagymérvű fejlesztés indult el világbanki, Phare, Tempus és egyéb más támogatással.

 

Könyvtári háttér biztosítása az idegen nyelvi szakosok képzéséhez

 

A D épületben (Berzsenyi tér 2.) megindult idegen nyelvi képzéssel párhuzamosan már 1990 szeptemberében felvetődött a tanulást, az oktatást, a kutatást szolgáló könyvtári háttér megteremtésének, az idegen nyelvi könyvtár létesítésének igénye. Első lépésként a főiskola vezetése 2,2 millió forint egyszeri támogatást biztosított a gyűjtemény megalapozásához.

A feldolgozott német nyelvű dokumentumok decemberben a D épület északi szárnyának földszinti termében kaptak helyet, itt indult el a szolgáltatás napi négy órában. A könyvtár december 17-én nyílt meg a használók számára a Központi könyvtárhoz tagkönyvtárként kapcsolódva.

Az épület II. emeletén lévő, az MSZMP-hez tartozó pártarchívum kiköltöztetésével lehetővé vált 96 m2-en az Idegennyelvi olvasóterem kialakítása. Ezt a tényt az 1991 áprilisi tanácsülésen jelentették be, a felmérésre júniusban került sor dr. Iker Jánossal történt előzetes egyeztetés alapján. A könyvtár igazgatója elkészítette a 6 oldalas könyvtárfejlesztési tervezetet. A vezetőkkel való tárgyalások nemcsak a helyiség felújításáról szóltak, hanem a személyi fejlesztésről is. Szeptembertől Székely Klára kollégiumi nevelő könyvtári státuszba történő áthelyezésével megindulhatott a szolgáltatás. Az új főigazgató, dr. Pusztay János is fontosnak tartotta a könyvtár működtetését, decemberben már az uralisztikai tanszékről és a Radó Györgytől vásárolandó könyvekről folyt megbeszélés.  

Dr. Szalay Lajosnak, a Német nyelv- és irodalom tanszék vezetője kapcsolatának köszönhetően Szombathelyen, az Idegennyelvi Könyvtárban kapott helyet Magyarország negyedik Osztrák Könyvtára, ünnepélyes átadására május 4-én került sor.

 

Az angol nyelvi képzés támogatására, főként pályázatokból folyamatosan gyarapodott a könyvtár. Az Angol nyelv és irodalom tanszék vezetője, Horváthné dr. Molnár Katalin lehetővé tette 4 órás könyvtáros alkalmazását tanszéki pályázatának kerete terhére. 1994 januárjában OMFB pályázat útján 5,5 millió Ft-os támogatás szolgálta az Idgennyelvi Könyvtár állományának gyarapítását.

Jelentős fejlesztést jelentett eredményezett, amikor 1993-ban megkezdte működését Gömöri Mária vezetésével a Berzsenyi Dániel Főiskola, a British Council, az Egyesült Királyság oktatási és kulturális kapcsolatok fejlesztését szolgáló nemzetközi szervezete és a Vas Megyei Pedagógiai Intézet közös alapítású intézménye az Angoltanári Módszertani Központ és Könyvtár. A könyvtár igazgatója ismét tervezett, a II. emeleten, a könyvtári folyosón a tantermek válaszfalainak kibontásával kialakult a mai könyvtári tér, s 1994 február 1-től jelenlegi helyén szolgáltat a könyvtár. Február 8-án a British Council könyvtárat avathatott Szombathelyen.

A könyvtárhasználat növekedése miatt 1997-ben újabb könyvtári státuszt sikerült kialakítani a D épületben.

                                    

Napjainkban az Idegennyelvi Könyvtár is nyilvánosan működik. Az egyetem hallgatóin, oktatóin és kutatóin kívül kiszolgálja a régió érdeklődő használóit a mintegy 40 ezer kötetes gyűjteményével. Meghatározó nyelvek az angol, a német, a francia, az olasz, de hozzáférhetők az orosz, a horvát és a szlovén nyelvű dokumentumok is. A könyvtárban valamennyi dokumentumtípus megtalálható a könyvektől a folyóiratokon át, az audoi-vizuális dokumentumokon keresztül az elektronikussal bezárólag. Gyűjteménybe szervezésük, feltárásuk, visszakereshetőségük inspirálta könyvtárunkat a számítógépesítés korai (1991) bevezetésére.

A könyvtár teljes állománya hozzáférhető az online katalógusban.