Címlap | Könyvtártörténet

2. Intézménytörténet

A NymE SEK Könyvtárának története szorosan összefügg az intézmény történetével. Mindezt egy rövid kronológiával kívánjuk összefoglalni, mert 2010-ben megjelent a NymE SEK gondozásában A szárnyas idő c. kiadvány, amely az Felsőfokú Tanítóképzőtől napjainkig tárja elénk az intézmény, a karok, a szolgáltató egységek történetét.

A szárnyas idő : 50 éves a felsőfokú képzés Szombathelyen / [Szerk. biz. elnöke Stipkivits Ferenc] ; [a könyv első részét írta Katona Attila]. – Sopron ; Szombathely : Nyugat-magyarországi Egyetem K., 2010. – 340, [3] p.

A szombathelyi felsőoktatás története

 • 1959 szeptemberétől hároméves Felsőfokú Tanítóképző Intézet kezdte meg működését Szombathelyen a kőszegi, valamint a zalaegerszegi középfokú tanítóképzők jogutódaként.
 • 1962-ben a tanítóképzés mellett megindult a népművelő–könyvtár szakos képzés is.
 • 1964-ben átadták a gyakorlóiskola épületét.
 • 1966-bankollégiumépülettel gyarapodott az intézmény.
 • 1971-ben a Pécsi Tanárképző Főiskola szombathelyi kihelyezett tagozatán matematika–testnevelés, matematika–ének-zene, matematika–orosz főiskolai tanári szakokon indult el a képzés.
 • 1972-től további szakokkal – rajz, magyar, történelem – bővült a képzési kínálat, valamint lehetőség nyílt a népművelés és a könyvtár szak tanári szakokkal való párosítására.
 • 1974-től önállóvá vált az intézmény, és évekig Szombathelyi Tanárképző Főiskola néven működött, ugyanekkor avatták fel új helyén a Bolyai János Gyakorló Általános Iskolát is.
 • 1982-ben adták át az újabb kollégiumépületet.
 • 1984-ben az intézmény felvette a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola nevet. Ekkor indult meg az új oktatási épületben a természettudományi szakos általános iskolai tanárképzés az addigi humán szakok mellett.
 • 1990-ben megkapta az intézmény a volt megyei és városi pártbizottság épületét (D épület), s a filológiai tanszékek köre bővült az angol, a francia, a német, az olasz nyelvekkel s az uralisztikaival.
 • 1991-ben az új Sportcsarnokban kapott helyet a Testnevelés- és Sporttudományi Intézet, ugyanebben az évben megkezdte működését az EECALL (Kelet-Európai Számítógéppel Segített Nyelvoktatási Központ). Megnyílt a Regionális Informatikai Központ.
 • 1992-ben az intézmény kialakította intézeti rendszerét hét intézettel, s osztrák kormánytámogatással megnyílt a regionális szerepű Osztrák Könyvtár. Megalakult a Nyugat-Magyarországi Egyetemi Regionális Szövetség (NYERSZ), mely az integrációt készítette elő. A Bolyai János Gyakorló Általános Iskola nyolcosztályos gimnáziummal bővült.
 • 1993-ban a főiskola mellett létrejött a Savaria University Press alapítványi kiadó, s megalakult az Észak-Dunántúli Regionális Távoktatási Alközpont.
 • 1994-ben a BDTF kezdeményezte a Societas Scientarium Savariensis (Szombathelyi Tudományos Társaság) megalapítását. A British Council támogatásával megnyílt a regionális szerepű Angoltanári Információs Központ és Könyvtár.
 • 1995-ben a londoni Thames Valley Egyetem akkreditálta az egyetemi angolnyelv-tanári szakot. Megnyílt a SOROS USIS Amerikai Tanulmányi Információs Iroda.
 • 1996-ban az intézmény beadta 10 szak egyetemi akkreditációs kérelmét. Elindultak a Jean Monnet-kurzusok.
 • 1997-ben lezajlott az intézmény és a szakok akkreditációja.
 • 1998-ban az intézmény két egyetemi szakkal bővült, az általános és alkalmazott, illetve a finnugor nyelvészetivel. Megnyílt az Európai Dokumentációs Központ és Szakkönyvtár (EDC) a “B” épületben.
 • 1999-ben engedélyt kapott az intézmény a nemzetközi tanulmányok egyetemi szak s a kommunikáció főiskolai szak indítására, és megalapította a Gazdálkodási és Műszaki Intézetet. Ekkor készült el az Európai Dokumentációs Központ felújított épületrésze a városközpontban található Berzsenyi téren, s adta át azt szeptember 16-án Michael Lake, az Európai Unió delegációvezetője.
 • 2000. január 1-jétől az Országgyűlés döntése alapján az intézmény regionális szerepű főiskolai centrum, s neve Berzsenyi Dániel Főiskola.
 • Az elnevezés megváltoztatása a főiskola arculatváltozását is jelezte, hiszen a felvehető szakok köre nem-tanári szakokkal bővült, így közgazdasági szakkal is. Megkezdődött a “D” épület rekonstrukciója és bővítése, hogy helyet adjon az Európa Tanulmányok Központnak, s zajlott a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium bővítése is.
 • 2002. január 1-től kormányrendelet alapján megalakult a Bölcsészettudományi, a Természettudományi, valamint a Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar.
 • 2006. november 15-én került átadásra a Regionális Felsőoktatási Forrásközpont, benne a Könyvtárral és a Pedagógiai Szolgáltató Központtal.
 • 2008. január 1-től az Országgyűlés döntése szerint a Berzsenyi Dániel Főiskola és a Nyugat-magyarországi Egyetem egyesülésével egy új, tíz karú egyetem jött létre.
 • 2013. márciusában lefolytatták az egyetem intézményi akkreditációját.
 • 2013. augusztus 1-től a SEK-en két kar működik: Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar, Természettudományi Kar

 

Szombathely régen és ma - A főreáliskola, majd tanítóképző/tanárképző épülete

 

Az intézmény korábbi vezetői:

Dr. Palkó István                      1959–1964 intézeti igazgató

Szalay László                         1964–1974 intézeti igazgató, 1974–1988 főiskolai főigazgató

Dr. Iker János                         1988–1991 főiskolai főigazgató

Prof. dr. Pusztay János          1991–1996 főiskolai főigazgató

Dr. Gál László                         1996–2001 főiskolai főigazgató

Prof. dr. Gadányi Károly         2001–2008 főiskolai főigazgató, rektor

 

Az egyetem/intézmény jelenlegi vezetői:

Nyugat-magyarországi Egyetem

Prof. dr. Faragó Sándor          2008-tól rektor

 

NymE Savaria Egyetemi Központ

Prof. dr. Gadányi Károly         2008-2012 SEK elnök-rektorhelyettes

Horváthné dr. Molnár Katalin 2013-2013. júl. 31. mb. dékán-elnök

Horváthné dr. Molnár Katalin 2013. augusztus 1-től mb. elnök-rektorhelyettes

Dr. Németh István 2015. szeptember 11-től mb. rektorhelyettes