Címlap | Könyvtártörténet | Számítógépesítés - könyvtárautomatizáció

Az ALEPH Szombathelyen

Az ALEPH (Automated Library Expandable Program) Szombathelyen

 

A szoftver installálására 1994 májusában került sor, majd augusztusban és 1995 márciusában már az újabb verziók telepítésén is átestünk. A telepítés SUN szerverre UNIX operációs rendszer alatt történt. A rendszer kapcsolódott a főiskolai hálózathoz, a D épületben lévő Idegennyelvi Könyvtár pedig modemen keresztül lépett be a hálózatba. A hozzáférést a 193.224.74.1 internetes cím illetve az X.25-ös vonal biztosította.

A könyvtári munkafolyamatok automatizálását 10 munkaállomás, az online katalógus használatát 6 hozzáférés tette lehetővé. Az ISIS adatbázis 19 000 rekordja adatkonverzióval került át az Aleph adatbázisba. Az adatok jellegéből adódóan két globális könyvtár került kialakításra:

BDT=könyvtári adatbázisok

            BDT                                        könyvek 1991-től

            PUBL                                     oktatói publikációk

            PERIOD                                 a könyvtár folyóiratai

            SZAKD                                  szakdolgozatok 1990-től

MED=egyéb adatbázisok

            EMH                                       erdélyi történeti-ökológiai adatbázis

            NITFIX                                  biológiai nitrogénkötések

            AMED                                    Lencsés György: Ars Medica

            BMED                                    magyar történeti orvosbotanikai adatbázis (Beythe)

 

Működő modulok:

OPAC (nyilvános olvasói katalógus): tájékoztatott a rendszerről, az adatbázisokról, a keresési lehetőségekről.

Keresési lehetőségek:

            MENU            gyakorlatlanabb felhasználók részére.

            CCL                parncssoros keresés gyakorlott felhasználók részére.

SCAN             böngészés a listákban – konkrét szerző, cím stb. kikeresése és megjelenítése   listából .

FIND               visszakeresés – adott keresési ismérvekkel rendelkező találathalmaz készítése, a keresések összekapcsolása algebrai műveletekkel. A keresőkérdés csonkolásának és a karakterhelyettesítés mindenféle módjának alkalmazhatósága.

A szoftver lehetővé tette a keresés céljának megfelelő formátum kiválasztását, az állományadatok megjelenítését.

 

A KATALOGIZÁLÁS modul szintén a betöltéstől kezdve működőképes volt. A modul főbb jellemzői között kell megemlíteni, hogy az adatok bevitele táblázatos formában történt. Egy billentyű megnyomására egy adott mezőbe beemelhetővé váltak a korábban már bevitt és ellenőrzött adatok. A dokumentum-rekordok duplikálhatók voltak vagy a saját könyvtárból vagy más könyvtár adatbázisából. Az Aleph már akkor több könyvtár adatbázisát volt képes egyidejűleg kezelni a CHAIN parancs segítségével. Könyvtárunk kezdettől fogva törekedett arra, hogy a már feldolgozott rekordokat átvegye külső könyvtárakból csakúgy, mint az MNB CD-ről. A CD-én felkínált formátumot úgy alakítottuk át, hogy az megfeleljen az Aleph mezőkódjainak.

 Az adatbiztonságot a napi és a heti mentés biztosította kezdetektől fogva. Segédprogrammal a cédulanyomtatás automatikusan működött.

Természetesen a bibliográfiai rekordokhoz kapcsolódott a példányrekordok bevitele is.

 

KARBANTARTÁS modul

A modul lehetővé tette a besorolási adatok egységesítését a bibliográfiai rekordba való belépés nélkül. Ugyancsak itt volt lehetőség az utalók elkészítésére.

 

Az integrált könyvtári rendszerre jellemző a bevezetés fokozatossága. A modulok bevezetésének sorrendiségét erősen meghatározták a technikai feltételek, s mivel valamennyi modul bevezetése komoly előkészítést igényelt, ezért a személyi feltételek is.

 

A SZERZEMÉNYEZÉS modul bevezetésére 1995-ben került sort. Ezzel megoldódott a rendelések nyilvántartásának, illetve az azokról való tájékoztatás kérdése is. A leltárnapló hagyományos bevezetését a 187000-es leltári számmal zártuk le.

 

A FOLYÓIRAT modul 1997-től teszi lehetővé, hogy a folyóirat érkeztetésének pillanatától azonnal tájékoztat a hozzáférésről, amely jelentősen emeli a tájékoztató munka minőségét.