Címlap | Könyvtártörténet | Számítógépesítés - könyvtárautomatizáció

ISIS adatbáziskezelő

ISIS adatbáziskezelő

 

A főiskola könyvtára részt vett a Művelődési Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia által kezdeményezett szakirodalmi tájékoztatási rendszerben, mint felhasználó és saját adatbázist szolgáltató intézmény is. 1989. január 18-án megtörtént az IBM kompatibilis PC számítógépre az UNESCO ISIS jelzésű dokumentációs és adatbáziskezelő program telepítése. A fejlesztés következő szakaszaként szükségessé vált a főiskola könyvtára és a Magyar Tudományos Akadémia között az un. NEDIX-vonal telepítése.

Megismertük az ISIS adatbáziskezelőt, megtanultunk adatbázisokat definiálni (pl. szakdolgozatok, oktatói publikációk, folyóirat nyilvántartás, rendelések nyilvántartása stb.), megtapasztaltuk a számítógépes feldolgozás előnyeit, a feltárás korlátok nélküliségét, a feldolgozott dokumentumok azonnali visszakereshetőségét.

A BDF könyvtárának számítógépes szolgáltatásait 1989 decemberében így foglalta össze a könyvtár igazgatója:

Működő programok:    Folyóiratkölcsönző program

                                   PRESSDOK információ kereső rendszer + adatbázis

                                   MANCI könyvtártudományi adatbázis

                                   Flopy lemezújság

                                   Közművelődési lemezújság

                                   ASCA témafigyelés

                                   SSI demonstrációs lemez

Tervezett programok:   ASCA témafigyelés bővítése

                                   Szakdolgozat adatbázis kiépítése

                                   Oktatói publikációk adatbázisa

                                   Időszaki kiadványok nyilvántartása

Könyvtári szoftverek bemutatása – könyvtár szakos hallgatók képzéséhez kapcsolódóan

Az adatbáziskezelő elsajátításához több könyv jelent meg az Infotéka kiadásában. A MikroISIS címmel megjelent könyv szerint a program kiválóan alkalmas szöveges jellegű információk (könyvreferenciák, dokumentumok, szabadalmi információk stb.) tárolására és sokszempontú visszakeresésére, valamint könyvtárak menedzselésére. Alapkönyv volt a Vargha-Huba-Szentjóbi szerzők nevével jegyzett Online keresés ISIS adatbázisokban című kötet. A kiadvány bemutatta az információkeresés alapvető módszereit és fogalmait, a szöveges adatbázisok sajátosságait. Példákon keresztül ismertette meg az olvasót az ISIS adatbáziskezelő rendszer parancsainak használatával és az ISIS keresési módszereivel. Szentjóbi Ottó: MikroISIS-ről mindenkinek c. kötet célja magának a szoftvernek a megismertetése volt. Az első rész a rendszer alapfogalmait, a második kötet a MikroISIS alkalmazások tervezéséhez kívánt segítséget nyújtani.

 

Az idegen nyelvi szakok indításával 1990-től megnövekedett a gyarapodás, amelynek egyharmada idegen nyelvű dokumentum volt. A hagyományos módon feldolgozni ezt már nehéz lett volna, így a fenti tapasztalatokra építve megvásároltuk a Teleinfotéka Kft-től az ISIS adatbáziskezelővel működő PC-LIB egyfelhasználós könyvtári szoftvert. A szerződés kelte 1991. május 24.  

Ezzel megkezdtük az idegen nyelvű szakok könyvtári dokumentumainak feltárását és online katalógusban történő szolgáltatását. Ettől kezdve (1991) a főiskolára bármilyen forrásból bekerült dokumentumokat adatbázisban rögzítettünk. A program nagy előnye volt, hogy a már egyszer bevitt adatot, legyen az szerző, cím, tárgyszó, az invertált fájlból elő lehetett hívni. Külön űrlap szolgált a könyvek bibliográfiai adatainak tárolására és a példányadatok bevitelére. A bevitt bibliográfiai adatok alapján az ISIS nyomtató opciójával és egy egyszerű szövegszerkesztő – xywrite – közbeiktatásával megfelelő számú katalóguskártyát lehetett előállítani. 

 

Mindez jó előtanulmány volt az országban lassan teret hódító integrált könyvtári szoftverek értékeléséhez, kiválasztásához. Segítettük a könyvtárszakosok képzését az ISIS oktatásával, könyvtári alkalmazásával. Az infrastruktúra hiánya miatt a szoftver egygépes változata csak az OPAC és  a Katalogizálási modul bevezetését tette lehetővé, emiatt szükségesnek tartottuk egy integrált könyvtári szoftver beszerzését. Bíztunk abban is, hogy a pénzügyi források megteremtésével a jövőben az igénybe vehető adatbázisok és egyéb szolgáltatások körét az igények – és nem csak a lehetőségek – szabják meg.     

1991 november 25-én Dugmanics Imre rendszerfelügyelő, az Infrastruktúra Bizottság elnöke az MKM-ben tartandó FEFA tanácskozásra elkészítette Javaslat a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola információs infrastruktúrájának fejlesztésére c. dokumentumot. A tanácskozást követően jelent meg: A magyar felsőoktatási és közgyűjteményi információs infrastruktúra fejlesztésének koncepciója és feladatterve. Kész. a Művelődési és Közoktatási Minisztérium. Budapest, 1991. december

Engloner Gyula: Javaslatok a felsőoktatási és közgyűjteményi információs infrastruktúra fejlesztésére. In: Könyvtári figyelő, 37. évf. 4. sz. (1991)

Letöltés: http://ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/1991/4/engloner.html

Hunyadiné Naszádos Edit-Tolnai György: Könyvtári rendszerek PC környezetben. In: Könyvtári figyelő, 38. évf. 4. sz. (1992)

Letöltés:  http://ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/1992/4/hunyadine.html

Farkas Éva: A legtöbb olvasónk a könyvtárban ült először számítógép elé. In: Könyvtári levelezőlap, 1993. 10. sz. – p. 15-16.