Címlap | Könyvtártörténet | Számítógépesítés - könyvtárautomatizáció

A kezdetek

A kezdetek 

1988-ban az IIF program keretében került az első PC könyvtárunkba, és X.25-ös csomagkapcsolt vonalon keresztül csatlakozni tudtunk az IIF hálózathoz. Ettől az időponttól kezdve a számítógépek és a számítógépes hálózat könyvtári alkalmazása került az érdeklődés középpontjába. 1990-ben az Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program pályázatot írt ki az IIF alapszolgáltatásainak, a hazai adatbázishasználat és a nemzetközi adatforgalom költségeinek támogatására.

Intézményünkben 1990-ben vetődött fel egy informatikai központ kialakításának gondolata, s a könyvtár a használat kiszélesítése érdekében az X25-ös vonalat átadta a központnak. Ennek a bölcs gondolatnak eredményeképp szoros kapcsolat alakult ki az informatikai rendszer fejlesztésében, az integrált könyvtári rendszer feltételeinek megteremtésében.

Első lépésként az IIF által támogatott adatbázisokat alkalmaztuk tájékoztató munkánkban, majd országos szakkönyvtárak adatbázisait vásároltuk meg.

Szolgáltatott adatbázisok:

-         Manci, az OSZK KMK-tól vásárolt könyvtártudományi és informatikai szakirodalmi adatbázis. 1986 óta a magyar folyóiratokban és a KMK könyvtárában megtalálható, külföldi szakfolyóiratokban megjelent tanulmányokat tartalmazza.  

-         Pressdok, az Országgyűlési Könyvtár adatbázisa. A hazai folyóiratokban és napilapokban 1989 óta megjelent politikai, gazdaságpolitikai cikkek válogatott bibliográfiája.  

-         Magyar Pedagógiai Irodalom, a nyomtatott formában megjelenő Magyar Pedagógiai Információ c. kurrens bibliográfia 1990-től.

-         Az Iránytű a Hatályos jogszabályok gyűjteményének lezárása óta a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályokat regisztrálta. A Napra-forgó Joginformatika Kft terjesztette.

-         Az Évfordulónaptár az OSZK-KMK-ban készült, több mint 2000 évforduló adatainak feldolgozásával.

-         Anna, a saját fejlesztésű adatbázis a főiskolán készült szakdolgozatok adatait tartalmazta 1990-től.

-         Ez időszakban a főiskolán további 28 adatbázis épült a tanszékeken. Jól kiépített hálózat hiányában ezeket a könyvtár szolgáltatni még nem tudta.

Ebben az időszakban a legtöbb olvasó itt ült először számítógép elé. Ezért a tájékoztató könyvtárosok feladata volt, a használók oktatása. A könyvtár szakos hallgatók a számítógépes alapismeretek elsajátításán túl az egyes adatbázisok elemzését is tudták elvégezni, gyakorolhatták az adatbázis-készítés technikáját.