Címlap | Könyvtártörténet | Különgyűjtemények

Uralisztika tanszéki könyvtár

Uralisztika tanszéki könyvtár

A könyvtár állományának kialakítása az Uralisztika szak indításához kötődött, kezdeményezője dr. Pusztay János főigazgató volt.

A tanszéki könyvtár állományának kialakítása, majd gyarapítása is jelentős nyelvészeti könyvgyűjtemények megvásárlásával történt. Olyan neves szakírók könyvei kerültek egyetemünk könyvtárába, mint Radó György költő, műfordító, filológus nyelvészeti könyvei,  Andrássyné Kövessi Magda, a debreceni KLTE Finnugor Tanszéke docensének könyvtára, Gulya János finnugor nyelvész, a Göttingeni Egyetem tanszékvezető professzorának könyvtára, Kálmán Béla, a KLTE nyelvész professzorának finnugor könyvtára. A könyvtár az egyetem „D” épületének (Berzsenyi tér 2.) földszintjén található meg. Az állomány helyben használható, a dokumentumok visszakereshetőségét az online katalógus biztosítja.