Címlap | Könyvtártörténet | Pályázati tevékenység | Pályázati együttműködés

Adatbázisépítési együttműködés a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárral

Adatbázisépítési együttműködés a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárral

Az NKA-hoz 2000-ben a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár nyújtott be pályázatot Az Alsóőri Magyar Könyvtár állományárnak feltárására elektronikus katalógusban. A határon túlra átnyúló pályázati együttműködés projektmenedzseri feladatára a BDF Könyvtára feldolgozó csoportjának vezetőjét, Barki Katalint kérték fel. Az állomány feldolgozására a BIS-C könyvtári rendszerben került sor. A főiskolának már a hetvenes végén gyümölcsöző kapcsolata volt az Alsóőri (Untervwart) könyvtárral, 1980-1984 közötti időszakra aláírt dokumentummal rendelkeztünk: Együttműködés a Burgenlandi Magyar Kultur Egyesület alsóőri könyvtárával. A közös munka eredményeképp 1981-ben megjelent a könyvtár magyar nyelvű szépirodalmi gyűjteményének katalógusa.

A BDMK projektjének eredményes megvalósításáról a Vas megyei könyvtárak értesítőjében olvashatunk.

Barki Katalin – Székelyné Török Tünde: Együttműködés az alsóőri Magyar Média- és Információs Központtal. In: A Vas megyei könyvtárak értesítője, 31. évf. 2. sz. (2001). - p. 15-18.