Címlap | Könyvtártörténet | Pályázati tevékenység | Pályázati együttműködés

Leonardo program a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar Könyvtárával

Leonardo program a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar Könyvtárával


2004-ben Palotás János, az SZTE MF Karról kereste meg könyvtárunkat, mint lehetséges partnert a Leonardo da Vinci II Programme Mobility: Study of User Education Systems in EU Countries programhoz. Az együttműködő partnerek listája gyorsan összeállt, a meghívón és a BDF Könyvtárán kívül részt vett a projektben a Nyíregyházi Főiskola Könyvtára, a Szolnoki Főiskola Könyvtára, a zsámbéki Apor Vilmos Főiskola Könyvtára, a mezőtúri Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Karának Könyvtára, a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium és a Németh László Városi Könyvtár.

A pályázat témája - A könyvtári felhasználók képzésének tanulmányozása az Európai Unió országaiban, rövid cím: Olvasók képzése az EU-ban - előrevetítette a tapasztalatszerzési lehetőséget, amelyre a könyvtáraink fejlesztése érdekében mindannyiunknak nagy szüksége volt.

A projekt célja, hogy tanulmányutak segítségével hozzásegítse a konzorcium nyolc tagját ahhoz, hogy könyvtáraikban:

1.      megszervezzék az EU-ról szóló információk gyűjtését, illetve biztosítsák ezen információk széles körű hozzáférhetőségét az ol­va­sók számára

2.      megindítsák, illetve egységes elvek és tananyag alapján végezzék a könyvtári felhasználók (olvasók) képzését a hagyományos és elektronikus információk hozzáférhetőségének biztosítására.

Könyvtárunk két tapasztalatcsere úton vett részt, Kuopio-ban illetve Geel-ben.

Az eredményekről lásd Szmrekovszkyné Farkas Éva: Tanulmányút Finnországban a Leonardo-program keretében : 2005. augusztus 1. és 7. között. In: Könyvtári levelező/lap, 17, évf. 11. sz. (2005), p. 32-35.

Nagyváradi Enikő – Takácsné Bán Erzsébet – Tóthné Bordé Katalin: Belgiumi tanulmányút. In: Könyvtári levelező/lap, 17. évf. 12. sz. (2005), p. 29-34.

 

A Leonardo da Vinci projekt folytatására 2005-ben került sor:

A pályázat konkrét célkitűzése az alábbiakra irányult:

a) A könyvtári felhasználó-képzés helyzetének, eredményeinek, problémáinak feltárása a partnerintézmények országaiban;

b) Tanterv-, tanmenet és tananyagfejlesztés; az elkészült oktatási dokumentumok lefordítása a partnerországok nyelveire

c) Több nyelvű e-learning platform létrehozása;

d) Az elkészült elektronikus oktatási környezet és tananyag tesztelése; az eredmények értékelése;

e) Az eredmények terjesztése

Résztvevő partnerintézmények:

P1: University of Szeged College of Agriculture, Hódmezővásárhely (HU)

P2: Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely (HU)

P3: Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza (HU)

P4: Katholieke Hogeschool Kempen, Geel (BE)

P5: University of Kuopio, Kuopio (FI)

P6: University of Helsinki, Helsinki (FI)

P7: Ecole Superieure d’Agriculture d’Angers, Angers (FR)

P8: University of Azores, Ponte Delgada (PT)

P9: University of Wales, Bangor (UK)

A projektben Csuk Csaba és Szmrekovszkyné Farkas Éva képviselte könyvtárunkat.

A projekt eredményét lásd az alábbi weboldalon. Az itt található könyvtári információkeresésről szóló tananyag a Tudás Alapítvány sikeres pályázata alapján megvalósult 153–0–A1 számú,”Study of Library System of Norway and Iceland” című projekt keretében készült.