Címlap | Könyvtártörténet | Pályázati tevékenység | Pályázati együttműködés

MATARKA projekt indítása a Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár, Múzeum koordinálásával

MATARKA projekt indítása a Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár, Múzeum koordinálásával

 

A Miskolci Egyetem könyvtárából indult el 2001-ben egy telematikai pályázat keretében a „Magyar kiadású műszaki és természettudományi folyóiratok tartalomjegyzékének internetes szolgáltatása egy kereshető és böngészhető rendszerben”. Az ötletgazda célként az alábbiakat tűzte ki: „A szakfolyóiratok számítógépes visszakereshetősége ma már alapvető elvárás az olvasóik részéről, és nagyban hozzájárul ahhoz, hogy, hogy ezek a magas költséggel készülő és értékes tudományos eredményeket közlő kiadványok minél jobban hasznosuljanak; a kutatók és diákok egyáltalán tudomást szerezzenek a megjelent publikációkról. Az Interneten és CD-ROM-on közzétett bibliográfiák igen jó eszköznek bizonyulnak erre a célra, de ahogy ezt több nagy külföldi szolgáltatás (SwetsScan, Current Contents, UnCover stb.) sikere bizonyítja – a szakbibliográfiáknál gyorsabban és olcsóbban előállítható, egyszerűbb tartalomjegyzék-adatbázisokra is szükség van a gyors tájékozódásra. A magyarországi kiadású – főleg csak a magyarul megjelenő – folyóiratok azonban nem kerülnek bele ezekbe a nemzetközi információforrásokba, a hazai könyvtárak feladata (lenne) ezek tartalmának Internetre vitele.”  Az elindult MATARKA szolgáltatáshoz a BDF Könyvtára is elsők között kapcsolódott, csakúgy, mint az NKA-hoz benyújtott pályázathoz, mint együttműködő partner. A könyvtár munkatársainak első vállalásai az alábbi folyóiratok voltak: Korszerű vezetés, Vezetéstudomány, Új pedagógiai szemle, Magyar közigazgatás. A feldolgozott folyóiratok listája az évek során folyamatosan tovább bővült. A könyvtár együttműködési szándéknyilatkozattal támogatta a 2003-ban, az NKA-hoz benyújtott „Magyar folyóirat-lelőhely adatbázis kialakítására és dokumentumküldő szolgáltatás kiépítése a MATARKA-ra alapozva, digitalizálás” című pályázatot és megvalósítást.

A MATARKA ma a magyar tartalomszolgáltatás egyik legnépszerűbb és sokak által igénybe vett szolgáltatása.

2010-ben az alábbi folyóiratok feldolgozása folyik a SEK Könyvtárának közreműködésével

  • Új pedagógiai szemle
  • Iskolakultúra
  • Könyvtári figyelő
  • Magyar Közigazgatás (1990-2006, megszűnt)
  • Pedagógusképzés
  • Új Pedagógiai Szemle
  • Vasi honismereti és helytörténeti közlemények
  • Vasi szemle (retrospektív)

 

Könyvtárunk munkatársa, Kónya Tibor a MATARKA Egyesület TÁMOP pályázata keretében vállalta az intézményi kiadványok adatbázisba rögzítését, ezzel népszerűsítve az intézményi kiadványokat:

·        BÁR 

·        Magyar terminológia

·        NymE SEK tudományos közleményei

·        Partes Populorum minores alienigenae

·        A szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola tudományos közleményei

·        A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola tudományos közleményei

A szombathelyi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei