Bejelentkezés

Támogatók

 

Címlap

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0060 projekt leírása

A projekt címe:

„Mentés másként” – avagy a szövegértés, az olvasáskultúra és a könyvtári szolgáltatások fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében a nyugat-magyarországi régióban

A projekt azonosítója:

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0060

A program címe:

Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erőstése az élethosszig tartó tanulás érdekében.

Kedvezményezett:

Nyugat-magyarországi Egyetem

Elérhetőség:

9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
tudasdepo[kukac]sek.nyme.hu

Menedzsment:

Rektori megbízott: dr. Iker János | iker[kukac]pszk.nyme.hu

Projektmenedzser: Dr. Czetter Ibolya  | cibolya[kukac]btk.nyme.hu

Pénzügyi vezető: Czeglédi Monika | cmonika[kukac]pszk.nyme.hu 

Projektasszisztens: Reiber Anita | ranita[kukac]sek.nyme.hu

Kapcsolattartó, szakmai vezető:  Keszeiné Barki Katalin | bkati[kukac]sek.nyme.hu 

A projekt futamideje: 2012. október 10. - 2014. március 31.

A projekt összköltsége: 45 630 889 Ft
Támogatás összege: 45 630 889 Ft
Saját forrás: 0 Ft

Megvalósítók: a NymE Savaria Egyetemi Központ Könyvtára és együttműködő partnerei

Partnereink:

Együttműködés közoktatási intézményekkel: 

- NymE Bolyai János Általános Iskola és Gimnázium - Szombathely 

- Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Óvodai Intézményegység - Szombathely

- Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola - Szombathely

- Dési Huber István Általános Iskola - Szombathely

- Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium - Szombathely

- Nemzetiségi Nyelvet Oktató Általános Iskola - Felsőcsatár

- Toronyi Általános Iskola 

Együttműködés a felsőoktatási intézményen belül: 

- NymE Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar - Szombathely

 

A projekt célja,

hogy a NymE és a közoktatási együttműködő partnerek könyvtárai hatékonyan támogassák a formális oktatáson kívüli szövegértést, az olvasáskultúra, a digitális írástudás fejlesztését, az egész életen át tartó tanulást, a módszertani paradigmaváltás megvalósítását, új tanulási stratégiák kialakítását, a kompetencia alapú oktatás támogatását. Ezt a könyvtári szolgáltatások fejlesztésével, hat új tartalom-szolgáltatással és kiemelten 17 féle szövegértés képzéssel kívánjuk elérni.


Célcsoport:

A projekt közvetlen célcsoportja: egyetemi hallgatók és oktatók, könyvtárosok, könyvtárostanárok, a szövegértésbe bevont iskolai tanulók.

Az egyetemen keletkezett tudástartalmak adatbázisba szervezése (disszertációk, szakdolgozatok konvertálása, a plágiumkereső szolgáltatás, a DRM szolgáltatással nyújtott dokumentumok elérhetősége, a könyvtártörténeti helyismereti weblap kialakítása, szakirodalmi útmutató) az oktatói, hallgatói kör számára közvetlenül valamint közvetve is hasznot jelentenek. Az országosan is egyedülálló, digitalizált élőnyelvi (dialektológiai) hanganyag, mely a a nyugat-dunántúli kultúrkincsünk része, online elérhető változatban a további tudományos kutatások alapja lehet.

A kiválasztott folyóiratok repertóriumának közzétételével pl. a MATARKA adatbázist használók körére is számítunk.

A pályázat előkészítő szakaszában igényfelmérést végeztünk az egyetemi könyvtári hálózat könyvtáraiban. Javaslatokat kértünk a NymE oktatóitól és a szövegértésbe bevontak számára  2 alkalommal ötletbörzét tartottunk, továbbá workshop-ok keretében határoztuk meg az egyes tevékenységi köröket, valamint a pályázat tartalmát. Ezen túl személyes találkozók alkalmával részletes konzultáció formájában egyeztettük az elképzeléseket a valós igényekkel összhangban. Kari igényként fogalmazódott meg a plágiumkereső szolgáltatás bevezetése, a diplomamunkaként készült folyóirat repertóriumok adatbázisba szervezése, az élő nyelvi hanganyag nyilvánossá tétele.

A DRM szolgáltatás iránti igényt a használók közvetítették.

A szövegértésbe bevont célcsoportok kiválasztása koncepcionálisan történt, építve a korábbi együttműködési tapasztalatokra.

fogyatékossággal élők - 

Az Aranyhíd Iskolában 12 osztályban, 10 évfolyamon értelmileg enyhe fokban sérült - tanulásban akadályozott - tanulóval foglalkoznak. Emellett még 4, összevont tanulócsoportban értelmileg akadályozott - középsúlyos értelmi sérült -, illetve egy csoportban autista gyermekek fejlesztése folyik.

Korábbi együttműködés alapján merült fel az igény az Aranyhíd Iskola szövegértésbe való bekapcsolódásáról. A két intézmény közel van, így a tanulókat könnyű áthozni egy impozáns épületbe, ahol új impulzusokat kaphatnak a gyerekek. Közös be- és kimeneti méréssel azt hasonlítjuk össze, hogy mekkora az eltérés a sérült és normál gyerekek szövegértése között. A képzésbe bevontak száma: 80 fő (6 csoport 15 órás képzése, 1 db Szórakésztető tábor)

 

A projekt elsődleges célcsoportja az egyetem hallgatói, oktatói, kutatói kiegészülve a közoktatás résztvevőivel. Az online katalógusok bővítése használói igény a minél teljesebb önálló információkereséshez. A szakdolgozatok kutathatóságának biztosítását az 1998-as rektori konferencia fogalmazta meg, míg a doktori disszertációk teljes szövegű hozzáférését az Országos Doktori Tanács írja elő.

A plágiumkeresési igény főként a NymE Természettudományi Karán fogalmazódott meg.

Az élőnyelvi hanganyag szolgáltatásának igénye a Bölcsészettudományi Karon vált aktuálissá, mentve a szakdolgozatok mellékleteként készült hangfelvételeket az utókornak. Távolabbi cél az ELTE hasonló témában készült nyelvészeti feldolgozásának megvalósítása. Ugyancsak a karon fogalmazódott meg a diplomamunkaként készült folyóirat repertóriumok társadalmi hasznosítása.    

A szövegértésbe bevont célcsoport alapgondolata, hogy kerüljön bevonásra valamennyi korosztály az óvodásoktól az egyetemistáig. Ez utóbbi újszerű megvalósítást eredményez. A HUNRA 2011. évi konferenciájának címe: Az olvasás össztantárgyi feladat - motiválta könyvtárunkat arra, hogy a szövegértés képzés átfogja egy adott témakör szépirodalmi, szakirodalmi és kapcsolódó közhasznú információit. (Pl. fenntartható fejlődés, víz, vár).

 

A projekt részletes bemutatása:

Korunk kihívása a funkcióváltás, a gyűjtő, tároló könyvtárról a hangsúly áttevődik az információt szétsugárzó, szolgáltató intézményre. Az internet és a mobiltechnika széleskörű elterjedésével megváltoztak az olvasási, az információszerzési, az ismeretelsajátítási, a tanulási szokások, a szabadidő eltöltésének módja. A hangsúly áttevődik a tanításról a tanulásra, a formális oktatásról a nem formális oktatásra. A szövegértés, az olvasáskultúra azonban meghatározó eleme marad az élethosszig tartó tanulásnak, a kompetencia alapú oktatásnak. A fejlesztés figyelemmel van a változó könyvtári trendekre, a használói igényekre, az oktatás paradigmaváltására, támogatja a széleskörű tudásmegosztást. Felértékelődnek a helytől és időtől függetlenül igénybe vehető szolgáltatások.

A könyvtár az olvasási, az információkeresési és a digitális kompetenciák fejlesztése révén nélkülözhetetlen szerepet tölt be az oktatás támogatásában.

 

Alapvető célok

Folyamatos kihívás az internetes szolgáltatások bővítése, az információkhoz való online hozzáférés esélyegyenlőségének biztosítása. Felértékelődnek az egyetemen keletkezett tudástartalmak és azok tudásmegosztásba való bekapcsolási lehetőségei, hosszú távú megőrzése. Az információt közvetítő és szétsugárzó könyvtári szolgáltatások olyan kompetenciákat fejlesztenek, amelyek szükségesek az élethosszig tartó tanuláshoz, az egyén versenyképességéhez, életvezetéséhez.

Közvetlen eredmények

Az oktatás hatékonyságát támogatja DRM szolgáltatás kialakításával a digitalizált szakirodalom Oktatási/Kurzus modulhoz kapcsolása, az egyetemen készült - az országos szolgáltatásokból hiányzó - folyóirat repertóriumok (5) adatbázisba szervezése, a kuriózumnak számító digitalizált élőnyelvi hanganyagok (1), továbbá a kortörténeti dokumentumokat is tartalmazó könyvtártörténeti (1) weblapok kialakítása, a Szakirodalmi útmutatók webes építése, az online katalógusok (20400) fejlesztése.

Bővül az egyetemen keletkezett szakdolgozatok (7500), disszertációk (400) Tudástárban való szolgáltatása, oktatói igény az erre épülő plágiumkereső szolgáltatás biztosítása. 

Új szolgáltatásként MANDA pont kialakítása valósul meg.

A szövegértés képzés (256 fő) könyvtári környezetben történő megvalósítása lehetővé teszi az ismeretek integrálását a szépirodalomtól a szakirodalmon keresztül a közhasznú információkig. Az oktatás célcsoportjainak megválasztása, a szövegértésre irányuló kutatás a projekt innovációját jelenti.

Hosszú távú eredmények

Az egyetemi hálózatban, - kapcsolódva országos fejlesztésekhez is -, egységes szolgáltatási rendszer jön létre, amelyben meghatározó az együttműködés és a forrásmegosztás. Az információszerzés technológiája mindennapi gyakorlattá válik. A szövegértés fejlesztése hosszú távon szolgálja a tanuláshoz, az oktatáshoz, a kutatáshoz szükséges alapkompetenciát, melyben kiemelt figyelmet kapnak a hátrányos helyzetű, illetve a fogyatékkal élő tanulók.