A költészet napján: versfal Weöresnél, gerillaversek és nagy versmondás